STRONA 2 SEASON 15

 0    71 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
We are sunbathing at the beach,
start learning
My opalamy sie na plaży,
Desert is an uninhabited place.
start learning
• Pustynia jest niezamieszkanym miejsce.
I rented a room in a small quest house.
start learning
Wynająłem pokój w małym pensjonacie.
During your trip across Europe, you stayed mainly at youth hostels.
start learning
Podczas twojej podróży po Europie, zatrzymywałeś sie głównie w schroniskach młodzieżowych.
She booked a room at a motel.
start learning
Ona zarezerwowany pokój w motelu.
The motel was old, but well maintained
start learning
Motel był stary, ale dobrze utrzymane
He checked into a roadside motel.
start learning
On zameldował się w przydrożnym motelu.
Sebastian lives in a block of flats in this street.
start learning
Sebastian mieszka w bloku na tej ulicy.
The front door of the apartment building was locked
start learning
Drzwi frontowe w budynku mieszkalnym zostały zamknięte
Sebastian must rent an apartment in Warsaw.
start learning
Sebastian musi wynająć mieszkanie w Warszawie.
They want to rent something in the autumn.
start learning
Oni chcą wynająć coś w jesieni.
Staying at a youth hostel, would be the cheapest option.
start learning
Pobyt w schronisku młodzieżowym będzie najtańszym rozwiązaniem.
The house I rent is in a good neighbourhood.
start learning
Dom ktury wynajmuję jest w dobrym sąsiedztwie.
You moved to London.
start learning
Przeprowadziłeś sie do Londynu.
You have moved house twice in a year.
start learning
Przeprowadziłeś sie dwa razy w roku.
She needs someone to help her move house.
start learning
Ona potrzebuje kogoś, kto pomoże jej sie przeprowadzic.
What is the world's largest city?
start learning
Jakie jest największe miasto na świecie?
He’s always wanted to travel around the world.
start learning
On zawsze chciał podróżować po świecie.
People from all over the world come to visit this museum.
start learning
• Ludzie z całego świata przyjeżdżają, aby odwiedzić to muzeum.
It is an example of a volcanic rock.
start learning
Jest to przykład skały wulkanicznej.
Climbing rocks is one of Sebastian favourite leisure time activities.
start learning
Wspinaczka po skałach jest jednym z Sebastiana ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu.
The tunnel was cut in the rock.
start learning
Tunel został wycięty w skale.
They grew up in the countryside, surrounded by nature.
start learning
Oni dorastali na wsi, w otoczeniu przyrody.
The forces of nature, are often unpredictable.
start learning
Siły natury są często nieprzewidywalne.
We reached the top of the mountain.
start learning
My dotarliśmy na szczyt góry.
I could see only the top of his head from behind the fence.
start learning
• widziałem tylko czubek głowy zza ogrodzenia.
You were promoted to regional manager.
start learning
Zostałaś awansowany na kierownika regionalnego.
She spoke a lot, about regional development in Poland.
start learning
Ona mówiła dużo o rozwoju regionalnym w Polsce.
He lived in the western region of the country.
start learning
On mieszkał w zachodnim regionie kraju.
It is one of the richest regions of the country.
start learning
Jest to jeden z najbogatszych regionów kraju.
Sebastian is the luckiest man in the world.
start learning
Sebastian jest najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
They almost got lost, in the dense forest.
start learning
Oni prawie zgubili się w gęstym lesie.
Nothing in the world could comfort us
start learning
Nic na świecie nie może nas pocieszyć
We live in a small village by the ocean.
start learning
My mieszkamy w małej wiosce nad oceanem.
I grew up on the ocean.
start learning
Dorastałem nad oceanem.
You stayed in a small village by the sea.
start learning
Zatrzymałeś sie w małej miejscowości nad morzem.
The boat headed towards open sea.
start learning
Łódź kierowała się na otwarte morze.
They were sitting by the river.
start learning
Oni siedzieli przy rzece.
The River Nile flows through Egypt.
start learning
Rzeka Nil płynie przez Egipt.
Coast is the area, where the sea meets the land.
start learning
Wybrzeże to obszar, gdzie morze spotyka się z lądem...
He drove along the coast to Sopot.
start learning
On jechał wzdłuż wybrzeża do Sopotu.
Sebastian dreams crossing the USA from coast to coast.
start learning
Sebastian marzy przemierzeniu USA od wybrzeża do wybrzeża.
They bought a house by the seaside.
start learning
Oni kupili dom nad morzem.
We spent our summer vacation by the seaside.
start learning
My spędziliśmy nasze letnie wakacje nad morzem.
I spent my holiday in a small village on the coast.
start learning
Spędziłem wakacje w małej wiosce na wybrzeżu.
New York is on the East Coast.
start learning
Nowy Jork jest na wschodnim wybrzeżu.
Los Angeles is the biggest city of the West Coast.
start learning
Los Angeles jest największym miastem na zachodnim wybrzeżu.
Australia is the world's smallest continent.
start learning
Australia jest najmniejszym kontynentem na świecie.
You promise, you won’t do that ever again.
start learning
Obiecujesz, że nie zrobisz tego nigdy.
During this trip, they travelled across the continent.
start learning
Podczas tej podróży oni podróżowali po całym kontynencie.
After three months on the boat, you dream about dry land.
start learning
Po trzech miesiącach na łodzi ty marzysz o suchym lądzie.
Sebastian can find some place in the mountains.
start learning
Sebastian możne znaleźć jakieś miejsce w górach.
They spent their holiday in the mountains.
start learning
Oni spędzili swój urlop w górach.
I have a small house in the mountains.
start learning
Mam mały domek w górach.
It was difficult to cycle up the hill.
start learning
Ciężko było wjechać rowerem na wzgórze.
You saw him standing on the top of the hill.
start learning
Widziałeś go stojącego na szczycie wzgórza.
They were looking down upon a lovely valley.
start learning
Oni spojrzeli w dół na wspaniałą doline.
We went to the San Gabriel Valley.
start learning
Pojechaliśmy do Doliny San Gabriel.
Sebastian went on a walk to the forest.
start learning
Sebastian poszedł na spacer do lasu.
Tropical forests are the lungs of our planet.
start learning
Lasy tropikalne są płucami naszej planety.
Where is their wallet? I can’t see it anywhere.
start learning
Gdzie jest ich portfel? Nie widzę go nigdzie.
We won’t find a better deal anywhere in the city.
start learning
Nie znajdziemy lepszej oferty nigdzie w mieście.
This is my country. I don't want to live anywhere else.
start learning
To jest mój kraj. Nie chcę mieszkać nigdzie indziej.
You didn’t have anywhere to go.
start learning
Nie mialeś gdzie pójść.
Where were they?
start learning
Gdzie oni byli?
Where were we last night? Nowhere.
start learning
Gdzie byliśmy ostatniej nocy? Nigdzie.
I'm not going anywhere.
start learning
Nigdzie nie idę.
She’s going nowhere.
start learning
Ona nigdzie nie idzie...
There isn’t anywhere where he could use a phone.
start learning
Nie ma tutaj miejsca, gdzie on mógłby skorzystać z telefonu.
There's nowhere where it's allowed to smoke.
start learning
Nie ma miejsca, gdzie można palić.
coast
start learning
coast in English
wybrzeże

You must sign in to write a comment