So wird's gemacht

 0    222 flashcards    mayonette
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
verschwenderisch
start learning
rozrzutny
das Massenphänomen
start learning
fenomen na skalę masową
die Volksabstimmung
start learning
referendum/głosowanie powszechne
der Fortschritt
start learning
postęp
der Ruhestand
start learning
stan spoczynku/emerytura
die Sprachförderung
start learning
pomoc językowa dla obcokrajowców, np. dzieci przed szkołą uczęszczają na te zajęcia, żeby przygotować się do niemieckiej szkoły
die Jugendverwaltung
start learning
urząd do spraw młodzieży
kündigen | kündigte | gekündigt
start learning
wypowiedzieć
die Sprachvorbilder
start learning
wzór do naśladowania w języku (osoba, która mówi poprawnie)
fernbleiben | blieb fern | ist ferngeblieben
start learning
być nieobecnym
das Fernbleiben
start learning
nieobecnosć
die Frühverrentung
start learning
wcześniejsze przejście na emeryturę
der Frührentner
start learning
emeryt na wcześniejszej emeryturze
der Gewerkschaftsbund
start learning
porozumienie związków zawodowych
das Vogelgezwitscher
start learning
świergot ptaktów
der Vogelsprachforscher
start learning
znawca świergotów ptaków
die Abmachung
start learning
upomnienie
die Urheberrechtsverletzung
start learning
naruszenie praw autorskich
das Urheberrecht
start learning
prawa autorskie
effizient
start learning
wydajny/wydajnie
die Flexibilität
start learning
elastyczność
das Umfeld
start learning
otoczenie/środowisko
inbesondere
start learning
w szczególności
nachhaltig
start learning
długotrwały
das Bedürfnis/die Bedürfnisse
start learning
potrzeba/potrzeby
erläutern | erläuterte | erläutert
start learning
objaśniać
der Inhalt
start learning
zawartość/treść
insgesamt
start learning
ogółem
tätig
start learning
czynny
beziehungsweise
start learning
lub też/albo/czy raczej/względnie
ziemlich
start learning
dość/dosyć
eigentlich
start learning
właściwie
der Laminat
start learning
panele
verstopft
start learning
zatkany
der Abfluss
start learning
odpływ
tapezieren | tapezierte | tapeziert
start learning
tapetować
reinigen | reinigte | gereinigt
start learning
czyścić
nähen | nähte | genäht
start learning
szyć
das doppelseitige Klebeband
start learning
dwustronna taśma samoprzylepna
das Werkzeug
start learning
narzędzie
die Bohrmaschine
start learning
wiertarka
bedienen | bediente | bedient
start learning
obsługiwać
trauen | traute | getraut
start learning
ufać
werben | warb | geworben
start learning
reklamować
voraussichtlich
start learning
przypuszczalny/prawdopodobny
die Glühbirne
start learning
żarówka
bereits
start learning
już/gotowy/skłonny
der Anwendercode
start learning
kod użytkownika
der Anwender
start learning
użytkownik
die Anschrift
start learning
adres
der Rückruf
start learning
oddzwonienie
defekter (der) Wasseranschluss
start learning
zepsute przyłączenie do sieci wodnej
der Anruf
start learning
wezwanie/telefon (w sensie rozmowa)
ohne Anruf schießen
start learning
strzelać bez ostrzeżenia
die Vorschrift
start learning
przepis/zarządzenie
der Außenanstrich
start learning
farba zewnętrzna
die Handfläche
start learning
dłoń
verschränken | verschränkte | verschränkt
start learning
krzyżować/założyć (jedną na drugą)
mit verschränkten Armen
start learning
ze skrzyżowanymi rękami
reiben | rieb | gerieben
start learning
trzeć
die Fingerrücken
start learning
wierzchnia strona placów
der Kratzer
start learning
zadrapanie/zarysowanie
fließend
start learning
bieżący/płynny/płynący
unregelmäßig
start learning
nieregularny
beschädigen | beschädigte | beschädigt
start learning
uszkodzić
geliefert sein
start learning
być zgubionym
die Anweisung
start learning
instrukcja/polecenie
anweisen | wies an | angewiesen
start learning
pouczać/instruować
die Höhenangst
start learning
lęk wysokości
die Informationsfluss
start learning
przepływ informacji
daraus
start learning
z tego
daraus ergibt sich
start learning
z tego wynika
der Arbeitsaufwand
start learning
nakład pracy
die Steckerleiste
start learning
listwa (do prądu)
einreichen | reichte ein | eingereicht
start learning
dostarczać
befinden | befand | befunden
start learning
znajdować się
sich auf dem Weg der Besserung befinden
start learning
wracać do zdrowia
der Bulle
start learning
kawał chłopa
der Bulle
start learning
byk
verhindern | verhinderte | verhindert
start learning
uniemożliwiać/zapobiegać
der Treibstoff
start learning
paliwo
sorgfältig
start learning
staranny/sumienny
die Bearbeitung
start learning
obróbka/opracowanie/rozpatrzenie (wniosku)
unverzeüglich
start learning
niezwłoczny
das Ergebnis
start learning
wynik/rezultat
feststehen | stand fest | festgestanden
start learning
być ustalonym
dual
start learning
podwójny
die Entwicklung
start learning
projekt/wynalezienie/opracowanie
das Entwickeln
start learning
wynalazek
begehrt
start learning
pożądany/popularny
instand
start learning
w dobrym stanie
die Sanierung
start learning
leczenie/renowacja/remont/uzdrowienie
wohlhabend
start learning
zamożny
kaufkräftig
start learning
posiadający siłę nabywczą
das Kärtchen
start learning
kartka
die Konservendose
start learning
puszka
die Klebstofftube
start learning
tuba kleju
zuschrauben
start learning
dokręcać
der Zusammenbau
start learning
montaż
der Bohrschrauber
start learning
wiertarko-wkrętarka (elektr.)
die Fehlermeldung
start learning
komunikat błędu
basteln
start learning
konstruować
der Sand
start learning
piasek
die Ofenhandschuhe
start learning
rękawice do piekarnika
die Küchenmaschine
start learning
robot kuchenny
herstellen | stellte her | hergestellt
start learning
produkować
der Wasserkocher
start learning
czajnik
der Mixer
start learning
mikser
wunderlich
start learning
dziwny
das Lesezeichen
start learning
zakładka
die Ablage
start learning
archwiwum/magazyn/półka
die Halterung
start learning
zamocowanie/zawieszenie/podparcie/uchwyt
die Verzierung
start learning
ozdoba
zulassen | ließ zu | zugelassen
start learning
pozwalać/dopuszczać/dać coś zrobić
verderben | verdarb | verdorben
start learning
wypaczyć/zepsuć/zdemoralizować
überzeugen | überzeugte | überzeugt
start learning
przekonywać
leisten | leistete | geleistet
start learning
dokonać
sich etw leisten + D
start learning
pozwalać sobie na coś/coś sobie sprawić
verlegen | verlegte | verlegt
start learning
zapodziać/przenosić
verlegen
start learning
zakłopotany
er ist stets um Geld verlegen
start learning
on wiecznie nie ma pieniędzy
die ist nie um eine Ausrede verlegen
start learning
ona zawsze ma jakąś wymówkę
der Schraubenschlüssel
start learning
klucz płaski
die Säge
start learning
piła
die Sage
start learning
legenda/podanie
der Pinsel
start learning
pędzal
der Pinsel/der Dummkopf
start learning
głupek/półgłówek
der Spachtel
start learning
szpachla
der Nagel
start learning
gwóźdź
die Wasserhahn
start learning
kran
die Nadel
start learning
igła/szpilka
der Faden
start learning
nić/nitka
der rote Faden
start learning
myśl przewodnia/motyw przewodni
die Nähmaschine
start learning
maszyna do szycia
die Zange
start learning
szczypce
die Hämmer
start learning
młotki
übrigens
start learning
á propos/poza tym/zresztą
eineinhalb
start learning
półtora
allgemain
start learning
ogólny/w ogóle/na ogół/powszechny
beurteilen | beurteilte | beurteilt
start learning
osądzać
amüsieren | amüsierte | amüsiert
start learning
rozbawić/bawić
ironisieren | ironisierte | ironisiert
start learning
ironizować
auslachen | lachte aus | ausgelacht
start learning
wyśmiać
verspotten | verspottete | verspottet
start learning
szydzić
der Spott
start learning
kpina
skeptisch
start learning
sceptyczny
mit jdm seinen Spott treiben
start learning
drwić z kogoś
offensichtlich
start learning
jawny/oczywisty/niewątpliwe
überflüssig
start learning
zbędny
anhaben | hatte an | angehabt
start learning
mieć na sobie
abreißen | riss ab | abgerissen
start learning
urwać się/zerwać/rozebrać
verschmutzt
start learning
brudny/poplamiony
sanft
start learning
łagodny
knapp bei Kasse
start learning
krucho z kasą
erwärmen | erwärmte | erwärmt
start learning
podgrzewać/ogrzewać
verformen | verformen | verformt
start learning
deformować
bedrucken | bedruckte | bedruckt
start learning
zadrukowywać/nadrukować
bedrücken | bedrückte | bedrückt
start learning
przygnębiać
falten | faltete | gefaltet
start learning
składać
schleifen | schliff | geschliffen
start learning
ciągnąć/burzyć/musztrować/szlifować
bekleben | beklebte | beklebt
start learning
oklejać
austrinken | trank aus | ausgetunken
start learning
opróżniać
anfertigen | fertigte an | angefertigt
start learning
wykonywać/sporządzać
anbringen | brachte an | angebracht
start learning
przynosić/podłączać/przytaczać
die Falten
start learning
zmarszczki
gießen | goss | gegossen
start learning
podlewać
überweisen | überwies | überwiesen
start learning
przekazać/kierować
die Aufmerksamkeit
start learning
uwaga
alles über einen Leisten schlagen
start learning
robić wszystko na jedno kopyto
abzählen | zählte ab | abgezählt
start learning
odliczać
der Heimwerkernotdienst
start learning
Firma zajmująca się naprawami w domu, jednak pracownicy to majsterkowicze
der Heimwerker
start learning
majsterkowicz
die Not
start learning
bieda/nędza
die Notwendigkeit
start learning
konieczność
Not kennt kein Gebot
start learning
potrzeba nie zna prawa
damit hat es keine Not
start learning
nie pali się z tim
Not macht erfinderisch
start learning
potrzeba matką wynalazków
der Stoff
start learning
materiał/tkanina/substancja
das Festnetz
start learning
sieć stacjonarna
der Alltag
start learning
dzień powszedni
der graue Alltag
start learning
proza
die Nüchternheit des Lebens
start learning
proza życia
der Ablauf
start learning
przebieg
dann muss
start learning
następnie trzeba
anschließend
start learning
następnie/potem
vorherig
start learning
poprzedni/dawniejszy
der Arbeitsablauf/e
start learning
przebieg pracy/?
der Backofen
start learning
piekarnik
der Betrieb/e
start learning
przedsiębiorstwo/?
die Einstellung/en
start learning
zatrudnienie/?
die Form/en
start learning
forma/kształt/?
die Funktion/en
start learning
czynność/funkcja/?
die Hitze
start learning
zapał
das Holz/er
start learning
drewno
der Klebstoff/e
start learning
klej/?
der Kopierer
start learning
kopiarka
das Küchenpapier/e
start learning
papier kuchenny/?
die Platte/n
start learning
płyta/?
der Service
start learning
serwis
die Steckdose/n
start learning
wtyczka/?
die Taste/n
start learning
klawisz/?
sich einstellen auf + A
start learning
nastawić się na
einstellen | stellte ein | eingestellt
start learning
zatrudnić/nastawiać
sich orientieren an
start learning
kierować się kimś/czymś
löschen | löschte | gelöscht
start learning
gasić/likwidować/kasować
etw. schaffen | schaffte | geschafft
start learning
podołać czemuś/radzić sobie z czymś/pokonać coś
schätzen | schätzte | geschätzt
start learning
oceniać/szacować
senken | senkte | gesenkt
start learning
opuszczać/spuszczać/obniżać
werben (für)
start learning
reklamować coś
einsatzbereit
start learning
gotowy
gefragt
start learning
popularny/poszukiwany/wzięty
grob
start learning
grubiański/prostacki
heutig
start learning
dzisiejszy
rücksichtsvoll
start learning
taktowny
stolz
start learning
dumny
stundenlang
start learning
(wielo) godzinny/całymi godzinami
theoretisch
start learning
teoretyczny
vielfältig
start learning
rozmaity/różnorodny
genug
start learning
wystarczająco
selbst
start learning
samodzielnie
besonders
start learning
zwłaszcza/szczególnie
der Leisten
start learning
kopyto

You must sign in to write a comment