Słownictwo- techniki dentystyczne, stomatologia

5  1    252 flashcards    paulapietrucha
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
starożytne czasy
start learning
ancient times
uzębienie człowieka
start learning
human dentition
opracowanie ubytku
start learning
cavity preparation
gliniane tabliczki
start learning
clay tablets
specjalne/ określone zasady
start learning
specific rules
niezależna specjalizacja
start learning
independent specialization
tlenek azotu
start learning
nitrous oxide
stomatologia odtwórcza
start learning
restorative dentistry
wiertła chłodzące wodą
start learning
water-cooled drills
ludzki gatunek
start learning
human species
diamentowe wiertła
start learning
diamond drill/ bur
anatomia porównawcza
start learning
comparative anatomy
higiena jamy ustnej
start learning
oral hygiene
asystent stomatologiczny
start learning
dental assistant
wykonać ekstrakcję (zęba)
start learning
perform (the) extraction (of a tooth)
nerwy zębowe
start learning
dental nerves
zęby z próchnicą
start learning
carious teeth
górne trzonowce
start learning
the upper molars
psuć się
start learning
to decay
próchnica
start learning
caries=decay
ludzkość
start learning
humanity, human race, mankind
ból zęba
start learning
a toothache
przypisywać komuś zrobienie czegoś
start learning
to be reputed to do sth
zajęcza warga
start learning
harelip
ulga
start learning
relief
ulżyć
start learning
to relieve
ważność
start learning
importance
ważny
start learning
important
sukcesywnie
start learning
successfully, gradually
szczoteczka do
start learning
toothbrush
gałąź/ odłam medycyny
start learning
branch of medicine
kolejne zęby
start learning
respective teeth
ubytek
start learning
cavity
jama ustna
start learning
oral cavity
szkliwo
start learning
enamel
złote/ amalgamatowe wypełnienie
start learning
gold / amalgam filling
ulepszenie
start learning
improvement
ulepszać
start learning
to improve
żywica
start learning
resin
protezy
start learning
prosthesis/ false teeth/ denture(-s)
umieścić coś/ zakotwiczyć
start learning
place/ anchor
most zębowy
start learning
bridgework
siekacze
start learning
incisors
kły
start learning
canine/ fangs
przedtrzonowce
start learning
premolars
trzonowce
start learning
molars
ząb jednoguzkowy
start learning
cuspid
ząb dwuguzkowy
start learning
bicuspid
stomatologia zachowawcza
start learning
conservative/ preventive dentistry
brakujące zęby
start learning
missing teeth
zastąpić/ zamienić
start learning
replace (/ exchange)
wyrzynanie się zębów
start learning
eruption of teeth
choroby stomatologiczne
start learning
dental diseases
operować
start learning
to operate on
usuwać zepsute części zębów
start learning
to remove decayed part of teeth
wykonywać ekstrakcję
start learning
perform extraction
naprawiać zepsute zęby
start learning
to repair decayed/ carious teeth
leczenie
start learning
treatment
most na stałe
start learning
fixed bridgework
korzeń
start learning
a root
klasyfikacja ubytków
start learning
classification of cavities
opracowanie ubytku
start learning
cavity preparation
wkładać wypełnienie
start learning
insert filling
właściwości fizyczne
start learning
physical
silnik stomatologiczny
start learning
dental engine
żywica akrylowa
start learning
acrylic resin
kości szczęki
start learning
jaw bones
szlifować zęby
start learning
grind the teeth
prowadzić badanie
start learning
do research
dziekan
start learning
dean
w końcu/ ostatecznie
start learning
eventually
przypisywać coś komuś
start learning
credited with something
założenie/ odlewanie
start learning
the founding
produkować
start learning
produce= manufacture= fabricate
nitkować zęby
start learning
floss teeth
wyrostek zębodołowy
start learning
alveolar bone
wykonywać poważny zabieg chirurgiczny
start learning
perform major surgery
operacja dziąseł
start learning
gum surgery
tworzenie wyrostka zębodołowego
start learning
alveolar bone process
szycie
start learning
stitching
usuwać kamień
start learning
to scale/ remove scale
czyszczenie korzeni
start learning
root cleaning
kieszonki zębowe
start learning
teeth pockets
higienistka
start learning
hygienist
aparat nazębny
start learning
braces
zęby mleczne
start learning
milk= primary teeth/ dentition
zęby stałe
start learning
permanent= second teeth/ dentition
stłoczenie
start learning
crowding
wyrzynać się
start learning
to erupt
gryźć
start learning
to bite
żuć
start learning
to chew
leczenie kanałowe
start learning
root canal treatment
jama miazgi jest czysta
start learning
pulp chamber (cavity) is clean
złośliwy
start learning
malignant
nowotwór łagodny
start learning
benign tumour
ortopeda
start learning
orthopaedist/ trauma surgeon
wydzielać
start learning
secrete
wydzielina
start learning
secretion
lekarz stomatolog ogólny (GDP)
start learning
general dental practicioner
łuk zębowy
start learning
dental arch
usunąć chirurgicznie
start learning
surgically remove
nieprawidłowe ułożenie zębów w łuku
start learning
malalignment
krzywy zgryz
start learning
mallocclusion
zapobieganie chorobom
start learning
disease prevention
choroby ogólnoustrojowe
start learning
systemic diseases
wypełniać zęby
start learning
fill in teeth
chirurgia szczękowa
start learning
oral surgery
złogi kamienia
start learning
calculus deposits
ocenić głębokość kieszonek patologicznych
start learning
examine/ evaluate depth of patological pockets
zapalenie dziąseł
start learning
gingivitis
zachodzenie zębów
start learning
overlapping of teeth
badanie przyzębia
start learning
periodontal examination
zniekształcenie szczęk
start learning
jaws malformation
zaklinowane zęby
start learning
impacted teeth
powierzchnia zgryzowa
start learning
occlusal surface
stłoczone zęby
start learning
overcrowded teeth
układ żucia
start learning
masticatory system
częściowa/ pełna proteza
start learning
partial / full prosthesis
pobierać wycisk
start learning
to take an impression
technik dentystyczny
start learning
a dental technic/ prosthetic
usuwać torbiele, guzy, zmiany nowotworowe
start learning
to remove cysts, tumors, malignances/ cancer
rozszczep podniebienia
start learning
cleft palate
uraz stomatologiczny
start learning
dental trauma
złamanie
start learning
fracture
nawiercać sztyfty
start learning
to drill the posts
przeprowadzać kanałowe leczenie zębów
start learning
perform root canal treatment
zapobieganie próchnicy
start learning
prevention of cavity
zdjęcia rentgenowskie zębów
start learning
dental radiographs/ X-rays of teeth
ustalić właściwy plan leczenia
start learning
to establish a propere treatment plan
na podstawie/ oparty na
start learning
on the bases/ based on
wyłuszczyć martwą miazgę
start learning
to extirpate necrotic pulp
stomatologia dziecięca
start learning
paedodontics/ paediatric dentistry
środki zapobiegawcze
start learning
preventic means/ meassure
stosować lak do uszczelniania bruzd
start learning
to apply fissure sealant
pęknięcie, szczelina
start learning
fissure
lak
start learning
sealant
klasyfikacja zębów
start learning
classification teeth
korona
start learning
crown
górne trzonowce
start learning
the upper molars
dolne trzonowce
start learning
lower molars
kompleksowe badanie
start learning
extensive research
dolegliwości
start learning
disorders
objawiać się
start learning
be manifested by
nietypowe narośla
start learning
abnormal growths
nastawiać złamania
start learning
set fractures
poprzedni
start learning
prior
za pomocą sztucznych zamienników
start learning
by means of artificial replacements
dążyć do polepszenia atrakcyjności zębów
start learning
aim at improving attractiveness of teeth
skazy/ defekty
start learning
flaws / defects
wybielanie zębów
start learning
teeth whitening/ bleaching
wiązanie/ spajanie
start learning
bonding
głęboki
start learning
profound
przejęty
start learning
concerned
tkanka dziąsła
start learning
gum tissue
zabieg usunięcia dziąsła
start learning
gingivectomy
radzić sobie
start learning
cope= deal with
określić
start learning
define/ determine
wykorzenienie
start learning
extirpation
protetyka stomatologiczna
start learning
prosthodontics
protetyk dentystyczny
start learning
dental prosthetist
ortodoncja
start learning
orthodontics
ortodonta
start learning
orthodontist
periodontologia
start learning
periodontics
periododonta
start learning
periododontist
endodoncja
start learning
endodontics
endodontyk
start learning
endodontist
radiologia stomatologiczna
start learning
dental radiology
radiolog stomatologiczny
start learning
dental radiologist
patologia jamy ustnej
start learning
oral pathology
patolog jamy ustnej
start learning
oral pathologist
kosmetyka dentystyczna
start learning
cosmetic dentistry
ondodoncja sądownicza
start learning
forensic ondontology
implant
start learning
implant
zapalenie miazgi zęba
start learning
pulpitis
zapalenie
start learning
inflammation
żuchwa
start learning
mandible
szczęka
start learning
maxilla
układ trawienny
start learning
digestive system
przyswajanie
start learning
ingestion
stożkowy trzon
start learning
conical stem
umieszczone w
start learning
embedded in
cementowo-szkliwne
start learning
cementoenamel
wierzchołek/ koniuszek
start learning
apex
wierzchołkowy
start learning
apical
połaczenie
start learning
junction
powierzchnia
start learning
shell
niewrażliwy
start learning
insensitive
otwór
start learning
aperture
naczynia krwionośne
start learning
vessels
pryzmaty szkliwne
start learning
enamel prisms
z powodu
start learning
due to
kanaliki
start learning
tubules
naczynia limfatyczne
start learning
lymphatic vessels
otwór/otwory
start learning
foramen/ foramina
łączyć się z
start learning
to blend with
kostno-podobny
start learning
bone-like
zmineralizowana tkanka pokrywająca
start learning
mineralized tissue covering
włókna
start learning
fiber
więzadło okołozębowe
start learning
the periodontal ligament
kieszonki zębowe
start learning
tooth pockets
gęsta, wlóknista tkanka
start learning
dense, fibrous tissue
błona śluzowa
start learning
mucous membrane (oral mucosa)
wąska szczelina
start learning
shallow crevice
powierzchnia zębów
start learning
teeth surface
linia dziąsła
start learning
gum margin
bruzda dziąsłowa
start learning
gingival sulcus
przestrzeń międzyzębowa
start learning
interproximal space
sąsiadujące zęby
start learning
adjacent teeth
brodawka międzyzębowa
start learning
interdental papilla
przyczepione do
start learning
attached to
więzadło przyzębowe
start learning
periodontal ligament
nieruchoma podstawa
start learning
non-movable foundation
ruch
start learning
movement
w stosunku do
start learning
against to
czaszka
start learning
skull= cranium
staw
start learning
a joint
kość skroniowa
start learning
temporal bone
połykać
start learning
to swallow
kształt
start learning
shape
odżywiać
start learning
nourish
zębina
start learning
dentine
cement
start learning
cementum
ciasno
start learning
tightly
wspierać
start learning
support
wilgotna
start learning
moist
gruczoły
start learning
glands
śluz
start learning
mucus
linieć, wypadać
start learning
shed
połączone systemy korzeniowe
start learning
fused root systems
trzony korzeni
start learning
roots stems
przedni
start learning
anterior
tylny
start learning
posterior
podobieństwo
start learning
resemblance
wyrostki/ wypustki
start learning
projections
ulatwiać
start learning
facilitate
mocować
start learning
anchor
miażdżyć
start learning
to crush
rozwijać się
start learning
develop
przylegające/ styczne
start learning
adjacent /
bliższa
start learning
proximal
środkowa, mezjalna
start learning
mesial
dalsza
start learning
distal
szyjkowa
start learning
cervical
połączone
start learning
fused
zaklinowane zęby
start learning
impacted teeth
zatopione
start learning
embedded
dodatkowy (nadliczbowy ząb między jedynkami)
start learning
mesiodens
urodzeniowy
start learning
natal
noworodkowy
start learning
neo-natal
nadliczbowy (ma NIEprawidłowy kształt)
start learning
supernumerary
nadliczbowy (ma prawidłowy kształt)
start learning
supplemental
zęby z niedorozwojem szkliwa
start learning
Turner's tooth

You must sign in to write a comment