Slowka.pl Niemiecki

 0    83 flashcards    maqulina
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
film dokumentalny
Wystawa zaczyna się od filmu dokumentalnego.
start learning
der Dokumentarfilm
Die Ausstellung beginnt mit dem Dokumentarfilm.
film rysunkowy, animowany
Nie tylko dzieci, lecz także dorośli chętnie oglądają filmy rysunkowe.
start learning
der Trickfilm
Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene schauen sich gern Trickfilme an.
filiżanka
Filiżanka stoi na stole.
start learning
die Tasse
Die Tasse steht auf dem Tisch.
film
Ten film bardzo wszystkich poruszył.
start learning
der Film
Dieser Film hat alle sehr bewegt.
ferie
Podczas zeszłych ferii pojechali autostopem do Włoch.
start learning
die Ferien
Letzte Ferien trampten sie nach Italien.
figura
Garncarze i rzeźbiarze używają gliny do formowania naczyń i figur.
start learning
die Figur
Töpfer und Bildhauer verwenden zum Formen von Gefäßen und Figuren Ton.
farbować włosy
Mój najmłodszy brat ufarbował włosy na niebiesko, co zszokowało mojego tatę.
start learning
sich (+Dativ) die Haare färben lassen
Mein jüngster Bruder ließ sich die Haare blau färben, was meinen Vater schockierte.
farbowane włosy
Miała jaskrawy makijaż i farbowane włosy.
start learning
gefärbtes Haar
Sie war grell geschminkt und hatte gefärbtes Haar.
fałszywy, podrobiony
Zuzanna wysłała list pod niewłaściwy adres.
start learning
falsch
Susanne schickte den Brief an die falsche Adresse.
fabryka
W tej okolicy, gdzie były same fabryki, powietrze było zanieczyszczone, a smród nie do zniesienia.
start learning
die Fabrik
In dieser Gegend, wo es nur Fabriken gab, war die Luft verschmutzt und der Gestank unerträglich.
fałszerstwo, imitacja
Skutki tego fałszerstwa są nieobliczalne.
start learning
die Fälschung
Die Folgen dieser Fälschung sind unberechenbar.
fałszować
Firma zwolniła go, ponieważ sfałszował podpis przełożonego.
start learning
fälschen
Die Firma hat ihn entlassen, weil er die Unterschrift seines Vorgesetzten gefälscht hatte.
dyrektor
W gabinecie dyrektora panuje wzorowy porządek.
start learning
der Direktor
Im Arbeitszimmer des Direktors herrscht eine vorbildliche Ordnung.
etykieta, ceremoniał
W fabryce oderwano ostrożnie stare etykiety i naklejono nowe.
start learning
die Etikette
In der Fabrik wurden die alten Etiketten vorsichtig abgelöst und die neuen aufgeklebt.
dowiadywać się o coś
Turyści dowiadywali się o drogę do katedry.
start learning
sich nach etwas erkundigen
Die Touristen erkundigten sich nach dem Weg zum Dom.
drżeć
Na egzaminie drżała ze strachu.
start learning
zittern
Bei der Prüfung zitterte sie vor Angst.
dostarczać
Kiedy w końcu dostarczą państwo zamówione już przed czterema tygodniami meble?
start learning
liefern
Wann werden Sie die bereits vor vier Wochen bestellten Möbel endlich liefern?
dotykać, chwytać
Nie dotykaj ogrodzenia, jest pod napięciem!
start learning
anfassen
Fass den Zaun nicht an, er steht unter Strom!
doświadczenie
Powołuj się zawsze na swoje doświadczenie.
start learning
die Erfahrung
Berufe dich immer auf deine Erfahrung.
dostać kosza
Szarmancko poprosił dziewczynę do tańca, ale dostał od niej kosza.
start learning
einen Korb bekommen
Er forderte das Mädchen charmant zum Tanzen auf, bekam aber einen Korb von ihr.
dom
W tym domu Chopin komponował swoje utwory na fortepian.
start learning
das Haus
In diesem Haus komponierte Chopin seine Klavierstücke.
sprawozdanie, relacja, raport
Napisałam już to sprawozdanie, ale muszę je jeszcze wydrukować.
start learning
der Bericht
Ich habe diesen Bericht schon geschrieben, aber ich muss ihn noch drucken.
do późna w nocy
Słyszałem, że urodziny świętowaliście do późna w nocy.
start learning
bis tief in die Nacht hinein
Ich habe gehört, dass ihr den Geburtstag bis tief in die Nacht hinein gefeiert habt.
dojść do słowa
Jeśli dasz mi dojść do słowa, wytłumaczę ci moje spóźnienie.
start learning
zu Wort kommen
Wenn du mich zu Wort kommen lässt, erkläre ich dir meine Verspätung.
deszcz
Podczas deszczu samochód może wpaść w poślizg.
start learning
der Regen
Bei Regen kann das Auto ins Schleudern geraten.
dieta
Jestem na diecie.
start learning
die Diät
Ich bin auf Diät.
częstować (się), chwycić
Jest ciasto. Możecie się częstować!
start learning
zugreifen
Da ist der Kuchen. Ihr könnt schon zugreifen!
deser, podwieczorek
Co zamówimy na deser?
start learning
der Nachtisch
Was bestellen wir zum Nachtisch?
częsty
W wielu afrykańskich krajach panuje reżim, co prowadzi do częstych wojen domowych.
start learning
häufig
In vielen afrikanischen Ländern herrscht ein Regime, was zu häufigen Bürgerkriegen führt.
często
Moja mama często ma bóle głowy.
start learning
oft
Meine Mutter hat oft Kopfweh.
czerwony
Moja babcia sadzi w swoim ogrodzie czerwone róże.
start learning
rot
Meine Oma pflanzt in ihrem Garten rote Rosen.
czesać się
Co wieczór księżniczka czesze sobie włosy, żeby były błyszczące i miękkie.
start learning
sich das Haar bürsten
Jeden Abend bürstet sich die Prinzessin das Haar, damit es glänzend und geschmeidig bleibt.
czekolada
Po równo podzieliła czekoladę pomiędzy dzieci.
start learning
die Schokolade
Sie hat die Schokolade gleichmäßig unter die Kinder verteilt.
część
Książka zawiera zarówno część praktyczną jak i teoretyczną.
start learning
der Teil
Das Buch beinhaltet sowohl einen praktischen als auch einen theoretischen Teil.
czekać na połączenie
Spóźniłam się, bo czekałam pół godziny na tramwaj.
start learning
auf die Verbindung warten
Ich kam zu spät, weil ich eine halbe Stunde auf die Straßenbahn gewartet habe.
czas wolny
Kiedy masz czas wolny?
start learning
die Freizeit
Wann hast du Freizeit?
czek
Czy przyjmie pan czek?
start learning
der Scheck, -s
Nehmen Sie einen Scheck an?
czary
Zajmowała się czarami.
start learning
die Hexerei
Sie beschäftigte sich mit Hexerei.
czas pracy
Dyrektor chciał, żeby pracownik wytłumaczył mu, dlaczego drzemał w czasie pracy.
start learning
die Arbeitszeit
Der Direktor wollte, dass der Angestellte ihm erklärt, warum er in der Arbeitszeit döste.
czapka
Czarodziej nosił wysoką, stożkowatą czapkę.
start learning
die Mütze
Der Zauberer trug eine hohe, kegelige Mütze.
czarownica
Czarownica otruła zwierzę.
start learning
die Hexe
Die Hexe hat das Tier vergiftet.
cieśla
Jako cieśla otrzymuje wiele zleceń, ponieważ w okolicy buduje się dużo domów.
start learning
der Zimmermann
Als Zimmermann bekommt er viele Aufträge, weil in der Gegend viele Häuser gebaut werden.
ciepła woda
W moim mieszkaniu za ciepłą wodę płacę 7 euro za metr sześcienny.
start learning
warmes Wasser
In meiner Wohnung zahle ich für warmes Wasser 7 Euro pro Kubikmeter.
chronić przyrodę
Musimy chronić przyrodę, żeby zapobiegać katastrofom ekologicznym.
start learning
die Natur schützen
Wir müssen die Natur schützen, um ökologische Katastrophen zu verhindern.
ciekawski
Jest bardzo ciekawy świata i zawsze chce przedsięwziąć coś nowego.
start learning
neugierig
Er ist sehr weltoffen und neugierig und will immer etwas Neues unternehmen.
chować (się przed kimś)
Gdzie schowałeś mój długopis?
start learning
verstecken
Wo hast du meinen Kugelschreiber versteckt?
chronić się przed czymś
Wszedł do chaty, żeby schronić się przed deszczem.
start learning
sich vor etwas schützen
Er ging in die Hütte, um sich vor dem Regen zu schützen.
choroba
Grypa jest rodzajem choroby.
start learning
die Krankheit
Die Grippe ist eine Art der Krankheit.
chory (rzecz.)
Lekarz zmierzył choremu gorączkę.
start learning
der Kranke
Der Arzt maß dem Kranken das Fieber.
chodzić na wagary
Od czasu do czasu chodziłem na wagary i mój nauczyciel czynił mi wyrzuty.
start learning
die Schule schwänzen
Hin und wieder schwänzte ich die Schule und mein Lehrer machte mir Vorwürfe.
chodzić ze sobą, być ze sobą
Chodzą ze sobą od czterech lat.
start learning
miteinander gehen
Sie gehen seit vier Jahren miteinander.
chodzić do szkoły
(Ona) chodzi do szkoły codziennie.
start learning
in die Schule gehen
Sie geht jeden Tag in die Schule.
chodzić na przyjęcia
Rodzice zabronili mu pójść na imprezę.
start learning
auf Partys gehen
Seine Eltern haben ihm verboten, auf die Party zu gehen.
chmura
Nad przełęczą zbierały się ciemnoszare chmury, co zapowiadało rychłe opady śniegu.
start learning
die Wolke
Über dem Gebirgspass sammelten sich dunkelgraue Wolken, was baldige Schneefälle versprach.
chodzi o
O co chodzi?
start learning
es geht um
Worum geht es?
chirurg
Ta klinika została założona przez znanego amerykańskiego chirurga.
start learning
der Chirurg
Die Klinik wurde von einem bekannten amerikanischen Chirurgen gegründet.
chleb
Chleb jest świeży.
start learning
das Brot
Das Brot ist frisch.
Chiny
Chiny próbują zwalczyć swoje przeludnienie, informując społeczeństwo o metodach antykoncepcji.
start learning
(das) China
China versucht, seine Überbevölkerung zu bekämpfen, indem das Volk über Verhütungsmethoden aufgeklärt wird.
chip, układ scalony
Chipy mają zastosowanie we wszystkich urządzeniach elektronicznych.
start learning
der Chip
Chips finden in allen elektronischen Geräten Verwendung.
ziewać
Dziewczyna była zmęczona i ziewała.
start learning
gähnen
Das Mädchen war müde und gähnte.
dżuma, zaraza
W tamtym czasie wielu ludzi umarło na dżumę.
start learning
die Pest
Damals sind viele Menschen an Pest gestorben.
zamknąć zeszyt
Proszę zamknij zeszyt!
start learning
das Heft zumachen
Mach bitte das Heft zu!
dokonać morderstwa
Dokonał morderstwa z zazdrości.
start learning
einen Mord begehen
Er hatte den Mord aus Eifersucht begangen.
zamknąć książkę
Kiedy opowiadanie skończyło się, zamknął książkę.
start learning
das Buch schließen
Als die Geschichte zu Ende war, hat er das Buch geschlossen.
zamknąć na klucz
Kiedy wychodzi z pokoju, zamyka drzwi na klucz.
start learning
abschließen
Wenn er das Zimmer verlässt, schließt er immer die Tür ab.
zamek
Zamek kryje skarbiec.
start learning
das Schloss
Das Schloss birgt eine Schatzkammer.
zamieszki
Obniżki płac wywołały zamieszki wśród pracowników budowlanych.
start learning
die Unruhen
Gehaltsminderungen hatten Unruhen unter den Bauarbeitern zur Folge.
zakaz
Zakaz obowiązuje w całym budynku.
start learning
das Verbot, -e
Das Verbot gilt im ganzen Gebäude.
zakochać się w kimś
Bardzo zakochała się w tym chłopaku.
start learning
verlieben sich in jmdn
Sie hat sich in diesen Jungen sehr verliebt.
zakład, przedsiębiorstwo
Na jakiej ulicy znajduje się zakład naszej przyjaciółki?
start learning
der Betrieb
An welcher Straße befindet sich der Betrieb unserer Freundin?
zakład usługowy
Wśród zakładów usługowych panowała duża konkurencja związana z pozyskiwaniem klientów.
start learning
der Dienstleistungsbetrieb
Unter den Dienstleistungsbetrieben herrschte große Konkurrenz bezüglich der Kundengewinnung.
zająć miejsce, usiąść
Proszę usiąść na chwilę w poczekalni. Zaraz będę do Pana dyspozycji.
start learning
Platz nehmen
Bitte nehmen Sie für einen Moment Platz im Wartezimmer. Ich bin gleich für Sie da.
zajazd, motel
Zatrzymaliśmy się w zajeździe, żeby pójść do toalety.
start learning
die Raststätte
Wir hielten bei der Raststätte, um auf die Toilette zu gehen.
zagranica
Chętnie podróżujemy za granicę.
start learning
das Ausland
Wir reisen gern ins Ausland.
zahamować samochód
Zahamował samochód w ostatniej sekundzie.
start learning
den Wagen bremsen
Er bremste den Wagen in letzter Sekunde.
zadawać pytania
Po wykładzie słuchacze zadawali wiele pytań.
start learning
Fragen stellen
Nach dem Vortrag haben die Zuhörer viele Fragen gestellt.
zadzierać nosa
Były bogate i piękne, i zadzierały nosa.
start learning
die Nase hoch tragen
Sie waren reich und schön und trugen die Nasen hoch.
zaczynać
Przedstawienie teatralne zaraz się rozpoczyna.
start learning
anfangen = beginnen
Die Theateraufführung fängt gleich an.
zaczynać czymś
Wystawa zaczyna się od filmu dokumentalnego.
start learning
mit etwas beginnen
Die Ausstellung beginnt mit dem Dokumentarfilm.
zabrać do szpitala
Trzy karetki zabrały ofiary wypadku do szpitala.
start learning
ins Krankenhaus bringen
Drei Rettungswagen haben die Unfallopfer ins Krankenhaus gebracht.
zachowanie (sposób zachowywania się)
Starsza pani oburzyła się z powodu zachowania dzieci.
start learning
das Benehmen
Die ältere Dame empörte sich über das Benehmen der Kinder.
ciuciubabka (zabawa)
Ciuciubabka należy do ulubionych zabaw dzieci.
start learning
die Blindekuh
Blindekuh gehört zu den Lieblingsspielen von Kindern.
zabawka
Dzieci kłócą się o zabawkę.
start learning
das Spielzeug
Die Kinder streiten sich um das Spielzeug.

You must sign in to write a comment