słówka czytanka:)

 0    40 flashcards    Pruszek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
branża turystyczna
start learning
TRAVEL INDUSTRY
recesja
start learning
RECESSION
zmagać się o, walka o
start learning
STRUGGLE TO
zmartwieni
start learning
TROUBLED
oszczędności
start learning
SAVINGS
usługi
start learning
SERVICES
opłaty za bilety
start learning
FARES
ostry
start learning
SHARP
popyt
start learning
DEMAND
rozmowy konsolidacyjne
start learning
CONSOLIDATION TALKS
wiele przypadków
start learning
NUMEROUS CASES
według
start learning
ACCORDING
spowodowane
start learning
CAUSED
cięcia kosztów
start learning
COST-CUTTING
przewoźnik
start learning
CARRIER
zatrudniony
start learning
EMPLOYED
Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu Powietrznego
start learning
INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION
tanie linnie lotnicze
start learning
LOW-COST AIRLINE
zadłużony
start learning
DEBT RIDDEN
zaciskając pasa
start learning
TIGHTENING BELT
trudna decyzja
start learning
TOUGH DECISION
powierzchnia
start learning
AFLOAT
ze względu na
start learning
DUE TO
zaprzestanie, wstrzymanie
start learning
CEASE
zmuszeni
start learning
FORCED
większość
start learning
MAJORITY
w braku...
start learning
FAILING
zrównoważyć
start learning
OFFSET
gwałtowanie spadające
start learning
PLUMMETING
przychody
start learning
REVENUES
kłopoty finansowe
start learning
STRAND
całej
start learning
THROUGHOUT
WAHANIA
start learning
VOLATILE
stowarzyszenie
start learning
ASSOCIATION
przekształcając
start learning
RESHAPING
upadek
start learning
COLLAPSE
wahania kursów walut
start learning
FLUCTUATING EXCHANGE RATES
biura podróży cierpiące na brak pieniędzy
start learning
CASH-STRAPPED AIRLINES
obecnie
start learning
CURRENT
zadłużone
start learning
DEBT-RIDDEN

You must sign in to write a comment