Rekcja czasowników niemieckich

5  1    126 flashcards    baartek71796
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dostosowywać się do
Musisz się dostosować do nowej sytuacji, tak samo jak w wojsku.
start learning
sich anpassen an (Akk.)
Du musst dich an die neue Situation anpassen, genauso wie in der Armee.
apelować do
Prezydent apeluje do ludzi.
start learning
appelieren an (Akk.)
Der Präsident appelliert an die Menschen.
myśleć o
Od czterech dni myślę o Tobie.
start learning
denken an (Akk.)
Seit vier Tagen denke ich an dich.
przypominać sobie o
Przypominasz sobie moją mamę?
start learning
sich erinnern an (Akk.)
Erinnerst du dich an meine Mutter?
wierzyć w
Wierzysz w Boga?
start learning
glauben an (Akk.)
Glaubst du an Gott?
graniczyć z
Polska graniczy z Rosją.
start learning
grenzen an (Akk.)
Polen grenzt an Russland.
przyzwyczajać się do
Do tego trzeba się po prostu przyzwyczaić.
start learning
sich gewöhnen an (Akk.)
Man muss sich daran einfach gewöhnen.
pisać do
Piszę list do mojego dziadka.
start learning
schreiben an (Akk.)
Ich schreibe einen Brief an meinen Opa.
zwracać się do
Kiedy uczeń ma problem, zawsze może zwrócić się do nauczyciela.
start learning
sich wenden an (Akk.)
Wenn ein Schüler ein Problem hat, kann er sich jederzeit an den Lehrer wenden.
pracować nad
Pan Müller ma pełne ręce roboty i już od czterech dni bardzo pilnie pracuje nad tym projektem.
start learning
arbeiten an (Dat.)
Herr Müller hat alle Hände voll zu tun und schon seit vier Tagen arbeitet sehr fleißig an diesem Projekt.
zachorować na
Chcemy obwieścić bardzo smutną wiadomość - on zachorował na raka.
start learning
erkranken an (Dat.)
Wir wollen eine sehr traurige Nachricht sagen - er erkrankte an dem Krebs.
brakować czegoś [2 formy]
Tato, brakuje papieru higienicznego, nie zapomnij go kupić.
start learning
an etwas (Dat.) fehlen, an etwas (Dat.) mangeln
Vater, es fehlt an dem Toilettenpapier, vergiss nicht ihn zu kaufen.
cierpieć na
Ona cierpi na nieuleczalną chorobę.
start learning
leiden an (Dat.)
Sie leidet an einer unheilbaren Krankheit.
umierać na
On umarł na raka.
start learning
sterben an (Dat.)
Er ist an dem Krebs gestorben.
brać udział w
Bardzo chcę uczestniczyć w kursie niemieckiego za granicą.
start learning
teilnehmen an (Dat.)
Ich will sehr an einem Deutschkurs im Ausland teilnehmen.
wątpić w
Moja mama wątpi w moje zamiary.
start learning
zweifeln an (Dat.)
Meine Mutter zweifelt an meinen Absichten.
uważać na [2 formy]
Uważaj na dziecko!
start learning
achten auf (Akk.), aufpassen auf (Akk.)
Achte auf das Kind!
zależeć od [2 formy]
To zależy tylko od Ciebie.
start learning
ankommen auf (Akk.), abhängen von (Dat.)
Es kommt nur auf dich an.
odpowiadać na
Uczennica musi odpowiedzieć na trudne pytanie.
start learning
antworten auf (Akk.)
Die Schülerin muss auf eine schwierige Frage antworten.
ograniczać się do
Ograniczam się tylko do najkonieczniejszego.
start learning
sich beschränken auf (Akk.)
Ich beschränke mich nur auf das Notwendigste.
nastawiać się na [2 formy]
Firma nastawiła się na eksport.
start learning
sich einstellen auf (Akk.), sich ausrichten auf (Akk.)
Die Firma hat sich auf den Export eingestellt.
cieszyć się na [2 formy]
1. Bardzo dziękuję! Niesamowicie cieszę się z tej informacji. 2. Dzieci już nie myślą o szkole i bardzo cieszą się na wakacje.
start learning
sich freuen über (Akk.), sich freuen auf (Akk.)
"über" używamy odnośnie rzeczy, które już mamy / dostaliśmy, "auf" używamy do rzeczy w przyszłości, których jeszcze nie mamy lub które jeszcze nie nastały
1. Vielen Dank! Ich freue mich unglaublich über diese Information. 2. Die Kinder denken schon nicht mehr an die Schule und freuen sich sehr auf die Sommerferien.
mieć nadzieję na
Mamy nadzieję na spotkanie, może w czwartek o ósmej?
start learning
hoffen auf (Akk.)
Wir hoffen auf ein Treffen, vielleicht am Donnerstag um 8 Uhr?
koncentrować się na
Koncentruję się na swojej przyszłości, dlatego się tak dużo uczę.
start learning
sich konzentrieren auf (Akk.)
Ich konzentriere mich auf meine Zukunft, deshalb lerne ich so viel.
rezygnować z
Musisz zdecydować, rezygnujesz albo ze szkoły albo z pracy.
start learning
verzichten auf (Akk.)
Du musst entscheiden, du verzichtest entweder auf die Schule oder auf die Arbeit.
przygotowywać się na
Studenci już od siedmiu godzin przygotowują się do egzaminu.
start learning
sich vorbereiten auf (Akk.)
Die Studenten bereiten sich schon sieben Stunden auf die Prüfung vor.
czekać na
Długo tutaj na mnie czekasz?
start learning
warten auf (Akk.)
Wartest du hier sehr lange auf mich?
opierać się na [2 formy]
To opiera się na jakiejś starej zasadzie.
start learning
basieren auf (Dat.), beruhen auf (Dat.)
Das basiert auf einer alten Regel.
obstawać przy
Chociaż on mnie bardzo przekonuje, zostaję przy moim zdaniu.
start learning
bestehen auf (Dat.)
Obwohl er mich sehr überredet, bestehe ich auf meiner Meinung.
składać się z
Ta interesująca książka składa się z siedemnastu rozdziałów.
start learning
bestehen aus (Dat.)
Dieses interessantes Buch besteht aus siebzehn Kapiteln.
wywodzić się z, pochodzić z
Pochodzę ze Szwajcarii.
start learning
stammen aus (Dat.)
Ich stamme aus der Schweiz.
pomagać przy
Niestety już kończę, ponieważ musze jeszcze pomóc mojej mamie przy gotowaniu i sprzątaniu.
start learning
helfen bei (Dat.)
Leider mache ich schon Schluss, weil ich noch meiner Mutter beim Kochen und Aufräumen helfen muss.
wpadać do kogoś
Wpadnie Pani do mnie?
start learning
wpadać do kogoś in German
bei jemandem (Dat.) vorbeikommen
Kommen Sich bei mir vorbei?
zastępować czymś
W tekście jest powtórzenie. Te słowo trzeba zastąpić innym.
start learning
durch etwas (Akk.) ersetzen
Im Text gibt es Wiederholung. Man muss dieses Wort durch ein anderes ersetzen.
płynąć przez
Ruch uliczny przepływa przez tunel.
start learning
fließen durch (Akk.)
Der Verkehr fließt durch den Tunnel.
dziękować za
Panie i Panowie, bardzo Państwu dziękujemy za Państwa przybycie.
start learning
danken für (Akk.)
Meine Damen und Herrn, wir danken Ihnen sehr für Ihre Ankunft.
decydować się na [2 formy]
Mógłbyś mi pomóc wybrać? Nie mam naprawdę pojęcia, na co mam się w końcu zdecydować.
start learning
sich entscheiden für (Akk.), sich entschließen zu (Dat.)
Könntest du mir wählen helfen? Ich habe wirklich keine Ahnung, wofür ich mich endlich entscheiden soll.
uważać za
Uważa się za nowoczesnego mężczyznę.
start learning
halten für (Akk.)
Er hält sich für einen modernen Mann.
interesować się czymś
Jak jeszcze miałem siedem lat, to już interesowałem się językiem niemieckim.
start learning
sich für etwas (Akk.) interessieren
Als ich noch sieben Jahre alt war, interessierte ich mich schon für Deutsch.
walczyć o [2 formy]
Niewolnicy walczą o wolność.
start learning
kämpfen für (Akk.), kämpfen um (Akk.)
Die Sklaven kämpfen für die Freiheit.
być za
opinia
Jesteś za czy przeciw?
start learning
sein für (Akk.)
Bist du dafür oder dagegen?
dbać o, troszczyć się o [2 formy]
Jutro rano jadę w góry, czy mogłabyś się przez cztery dni zajmować moim dzieckiem?
start learning
sorgen für (Akk.), sich kümmern um (Akk.)
Morgen fahre ich ins Gebirge, könntest du vier Tage für mein Kind sorgen?
być przeciwko
Jestem przeciwko paleniu, ponieważ ono szkodzi zdrowiu.
start learning
sein gegen (Akk.)
Ich bin gegen Rauchen, weil das der Gesundheit schadet.
ubezpieczać się od
Ubezpieczył się od kradzieży i to była bardzo dobra decyzja.
start learning
sich versichern gegen (Akk.)
Er hat sich gegen Diebstahl versichert und das war sehr gute Entscheidung.
wykraczać przeciwko
On popełnił wykroczenie przeciw ustawie o podatku dochodowym.
start learning
verstoßen gegen (Akk.)
Er verstieß gegen Gesetz über die Einkommensteuer.
zapraszać do [2 formy]
Susan, mógłbym zaprosić Cię dzisiaj o dziewiętnastej do kawiarni?
start learning
einladen in (Akk.), einladen zu (Dat.)
Susan, könnte ich dich heute um neunzehn Uhr ins Cafe einladen?
popadać w
Ona popadła w rozpacz.
start learning
geraten in (Akk.)
Sie ist in Verzweiflung geraten.
tłumaczyć na
Tłumacz musi przetłumaczyć tekst na język polski.
start learning
übersetzen in (Akk.)
Der Übersetzer muss den Text ins Polnische übersetzen.
zakochać się w
Naprawdę zakochałeś się w mojej siostrze?
start learning
sich verlieben in (Akk.)
Hast du dich wirklich in meine Schwester verliebt?
przeobrażać się w, zamieniać się w
Wrząca woda zamienia się w parę wodną.
start learning
verwandeln in (Akk.)
Das kochende Wasser verwandelt sich in Dampf.
orientować się w
W ogóle się w tym mieście nie orientuję. Gdzie właściwie jesteśmy?
start learning
sich auskennen in (Dat.)
Ich kenne mich in dieser Stadt überhaupt nicht aus. Wo sind wir denn?
pomylić się w
Pomyliłem się w ocenach.
start learning
sich irren in (Dat.)
Ich habe mich in Noten geirrt.
pogodzić się z
On zawsze dostaje trójki i chyba pogodził się już ze swoim losem.
start learning
sich abfinden mit (Dat.)
Er bekommt immer Dreien und hat sich schon mit seinem Schicksal abgefunden.
zaczynać coś [2 formy]
Jeśli nie przyjdzie w ciągu pięciu minut, zaczynamy ten egzamin z matematyki bez niego.
start learning
mit etwas (Dat.) anfangen, mit etwas (Dat.) beginnen
Wenn er in fünf Minuten nicht kommt, fangen wir mit dieser Mathematikprüfung ohne ihn an.
zajmować się czymś
Obecnie zajmuję się tylko pracą i nauką.
start learning
sich mit etwas beschäftigen
Zur Zeit beschäftige ich mich nur mit der Arbeit und mit der Lehre.
rozmawiać przez telefon z
Wczoraj cztery godziny rozmawiałem przez telefon z moim bratem.
start learning
telefonieren mit (Dat.)
Gestern habe ich vier Stunden mit meinem Bruder telefoniert.
zderzać się z
Samochód na Bismarckstraße zderzył się z tramwajem.
start learning
zusammenstoßen mit (Dat.)
Das Auto ist in der Bismarckstraße mit der Straßenbahn zusammengestoßen.
pachnieć czymś
To pachnie fiołkami.
start learning
nach etwas (Dat.) duften
Es duftet nach Veilchen.
dowiadywać się o [2 formy]
Najpierw trzeba się dowiedzieć o zdrowiu pacjenta.
start learning
sich erkundigen nach (Dat.), erfahren von (Dat.)
Zuerst muss man sich nach der Gesundheit des Patienten erkundigen.
pytać o
Przechodzeń pyta policjanta o drogę.
start learning
fragen nach (Dat.)
Der Fußgänger fragt den Polizisten nach dem Weg.
sięgać po
On sięga po zwycięstwo.
start learning
greifen nach (Dat.)
Er greift nach dem Sieg.
wołać kogoś
Matka woła dziecko.
start learning
nach jemandem rufen
Die Muter ruft nach dem Kind.
tęsknić za
Tęsknię za rodziną.
start learning
sich sehnen nach (Dat.)
Ich sehne mich nach der Familie.
dążyć do
My dążymy do dobrobytu.
start learning
streben nach (Dat.)
Wir streben nach Wohlstand.
szukać czegoś
Szukam numeru do mojej babci.
start learning
nach etwas (Dat.) suchen
Ich suche nach der Telefonnummer an meine Oma.
złościć się z powodu
Złoszczę się z powodu złej pogody.
start learning
sich ärgern über (Akk.)
Ich ärgere mich über das schlechte Wetter.
relacjonować coś [2 formy]
Co relacjonuje gazeta?
start learning
über etwas (Akk.) berichten, von etwas (Dat.) berichten
Worüber berichtet die Zeitung?
sądzić coś o czymś
Co o tym sadzisz?
start learning
etwas über etwas (Akk.) denken
Was denkst du darüber?
poskarżyć się na
On uskarża się na współpracowników.
start learning
sich beschweren über (Akk.)
Er beklagt sich über die Mitarbeiter.
dyskutować o
Rodzina dyskutuje o ich za dużych wydatkach.
start learning
diskutieren über (Akk.)
Die Familie diskutiert über ihre zu große Ausgaben.
opowiadać o [2 formy]
W tym liście chcę Ci opowiedzieć o moim urlopie.
start learning
erzählen über (Akk.), erzählen von (Dat.)
In diesem Brief möchte ich dir über meinen Urlaub erzählen.
informować o
Jeśli zobaczysz podejrzanego, nie zapomnij mnie o tym poinformować.
start learning
informieren über (Akk.)
Wenn du den Verdächtigten siehst, vergiss nicht mich darüber zu informieren.
pisać o
On pisze o niej.
start learning
schreiben über (Akk.)
Er schreibt über sie.
rozmawiać o [2 formy]
Już od dwóch godzin rozmawiali tylko o sporcie!
start learning
sprechen über (Akk.), sich unterhalten über (Akk.)
Sie haben schon seit zwei Stunden nur über Sport gesprochen!
dysponować czymś
Ona dysponuje dobrą znajomością języków.
start learning
über etwas (Akk.) verfügen
Sie verfügt über gute Sprachkenntnisse.
starać się o
Staram się o dobre oceny.
start learning
sich bemühen um (Akk.)
Ich bemühe mich um gute Noten.
ubiegać się o
Obcokrajowcy ubiegają się o wizę.
start learning
sich bewerben um (Akk.)
Die Ausländer bewerben sich um ein Visum.
prosić o
Przestępca już od dwóch lat prosi prezydenta o ułaskawienie.
start learning
bitten um (Akk.)
Der Verbrecher bittet den Präsidenten schon zwei Jahre um Begnadigung.
kłócić się o
Oni kłócą się o głupstwo.
start learning
sich streiten um (Akk.)
Sie streiten sich um Unsinn.
uwolnić od
Niech mnie Pan od niego uwolni.
start learning
befreien von (Dat.)
Befreien Sie mich von ihm!
odpoczywać od
Po pięciu dniach w końcu mogę odpocząć od tej pracy.
start learning
sich erholen von (Dat.)
Nach fünf Tagen kann ich mich endlich von dieser Arbeit erholen.
sądzić o
Co o tym sądzisz?
start learning
halten von (Dat.)
Was hälst du davon?
słyszeć o, słuchać o
Przepraszam, niestety nic nie słyszałem o tych ludziach.
start learning
hören von (Dat.)
Verziehung, leider habe ich von diesen Leuten nichts gehört.
marzyć o, śnić o
W nocy śniłem o Tobie.
start learning
träumen von (Dat.)
In der Nacht habe ich von dir geträumt.
przekonywać o
Nie jestem o tym przekonany.
start learning
überzeugen von (Dat.)
Ich bin nicht davon überzeugt.
żegnać się z
My się z nim żegnamy.
start learning
sich verabschieden von (Dat.)
Wir verabschieden uns von ihm.
bać się czegoś [2 formy]
Naprawdę boisz się węży?
start learning
vor etwas (Dat.) Angst haben, sich vor etwas (Dat.) fürchten
Hast du wirklich Angst vor Schlangen?
chronić się przed
Chroń się przed nim.
start learning
sich schützen vor (Dat.)
Schütze dich vor ihm.
ostrzegać przed
Ostrzegam cię przed nim.
start learning
warnen vor (Dat.)
Ich warne dich vor ihm.
przyczyniać się do
Kto chce się do tego przyczynić?
start learning
beitragen zu (Dat.)
Wer will dazu beitragen?
służyć do
Nożyczki służą do cięcia.
start learning
dienen zu (Dat.)
Die Schere dient zum Schneiden.
prowadzić do
Do czego prowadzi taka polityka?
start learning
führen zu (Dat.)
Wozu führt diese Politik?
należeć do kogoś [2 formy]
Do kogo to należy?
start learning
jemandem (Dat.) gehören, zu jemandem (Dat.) gehören
Wem gehört das?
gratulować z okazji
Gratuluję Ci z okazji Twoich urodzin.
start learning
gratulieren zu (Dat.)
Ich gratuliere dir zum Geburtstag.
stawać się kimś
Wyjątek staje się regułą.
start learning
zu jemandem werden
Die Ausnahme wird zur Regel.
zmuszać do
Rodzice zmuszają mnie od nauki.
start learning
zwingen zu (Dat.)
Die Eltern zwingen mich zum Lernen.
angażować się na rzecz
Ona angażuję się na rzecz zwierząt.
start learning
sich engagieren für (Akk.)
Sie engagiert sich für Tiere.
ściągać od [4 formy]
On ściąga ode mnie.
start learning
abgucken von (Dat.), abgucken bei (Dat.), spicken von (Dat.), spicken bei (Dat.)
Er guckt von mir ab.
przepisywać od
Przepisz ode mnie.
start learning
abschreiben von (Dat.)
Schreib von mir ab.
zmieniać w czymś
On zmienia coś w swoim projekcie.
start learning
an etwas (Dat.) ändern
Er ändert etwas an seinem Projekt.
zyskiwać na
Dolar zyskuje na wartości.
start learning
gewinnen an (Dat.)
Der Dollar gewinnt an Wert.
trzymać się czegoś
Uczeń nie trzyma się tematu.
start learning
sich an etwas (Akk.) halten
Der Schüler hält sich nicht an das Thema.
zemścić się na
On mści się na swoim koledze.
start learning
sich rächen an (Dat.)
Er rächt sich an seinem Kollegen.
przechodzić obok
Każdego dnia kiedy ona idzie do pracy, przechodzi obok mojej szkoły.
start learning
vorbeigehen an (Dat.)
Wenn sie jeden Tag zur Arbeit geht, geht sie an meiner Schule vorbei.
zwracać uwagę na [2 formy]
Chciałbym zwrócić uwagę na tą możliwość
start learning
aufmerksam machen auf (Akk.), hinweisen auf (Akk.)
Ich möchte dich auf diese Möglichkeit aufmerksam machen.
oddziaływać na [2 formy]
To źle na niego działa.
start learning
sich auswirken auf (Akk.), einwirken auf (Akk.)
Das wirkt sich negativ auf ihn aus.
powoływać się na
On powołuje się na ustawę.
start learning
sich berufen auf (Akk.)
Er beruft sich auf ein Gesetz.
robić wrażenie na
To zrobiło na mnie naprawdę wielkie wrażenie.
start learning
Eindruck machen auf (Akk.)
Das hat wirklich einen große Eindruck auf mich gemacht.
wynikać z [4 formy]
Skąd to wynika?
start learning
folgen aus (Dat.), sich ergeben aus (Dat.), resultieren aus (Dat.), herauskommen bei (Dat.)
Woraus folgt das?
dzielić przez [2 formy]
Ile jest dziewięć podzielone przez trzy? Dziewięć podzielone na trzy jest trzy.
start learning
dividieren durch (Akk.), teilen durch (Akk.)
Wie viel ist neun dividiert durch drei? Neun dividiert durch drei ist drei.
pamiętać o
On mnie już nie pamięta.
start learning
sich erinnern an (Akk.)
Er erinnert sich an mich nicht mehr.
przykładać dużą wagę do
start learning
großen Wert legen auf (Akk.)
reklamować coś
start learning
für etwas (Akk.) werben
przybyć do
start learning
ankommen in (Dat.)
wysiadać z
start learning
aussteigen aus (Dat.)
wsiadać do
start learning
einsteigen in (Akk.)
jechać czymś
start learning
mit etwas (Dat.) fahren
lecieć czymś
start learning
mit etwas (Dat.) fliegen
zachęcać do [2 formy]
start learning
anspornen zu (Dat.), ermuntern zu (Dat.)
ścigać kogoś
start learning
nach jemandem (Dat.) fahnden
być uzależnionym od
start learning
süchtig sein nach (Dat.)
protestować przeciw
start learning
protestieren gegen (Akk.)
handlować czymś
start learning
mit etwas (Dat.) handeln
złożyć wniosek o
start learning
einen Antrag stellen auf (Akk.)
skazać na
start learning
verurteilen zu (Dat.)
zaprzyjaźniać się z [2 formy]
start learning
sich anfreunden mit (Dat.), sich befreunden mit (Dat.)

You must sign in to write a comment