przymiotniki pol ang

 0    41 flashcards    krysiakansy
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Adam jest tak bogaty jak Tom.
start learning
Adam is as rich as Tom
Tom nie jest tak silny jak Adam.
start learning
Tom isn’t as strong as Adam.
Ten film nie jest tak długi jak Titanic.
start learning
This film isn’t as long as Titanic.
Moja torba jest tak ciężka jak twoja.
start learning
My ba gis as heavy as yours.
Drugie ćwiczenie nie było tak skomplikowane jak pierwsze.
start learning
The second task wasn’t as complicated as the first one.
Ford nie jest tak drogi jak Ferrari.
start learning
Ford isn’t as expensive as Ferrari.
Tom nie jest tak dobry z biologii jak Adam.
start learning
Tom isn’t as good at biology as Adam.
Tom nie jest tak inteligentny jak Ben.
start learning
Tom isn’t as intelligent as Ben.
Adam jest tak bogaty jak Rob.
start learning
Adam is as rich as Rob.
Ford nie jest tak szybki jak Ferrari.
start learning
Ford isn’t as fast as Ferrari.
Tom jest zbyt słaby, żeby biegać.
start learning
Tom is too weak to run.
Jestem zbyt biedny, zeby to kupić.
start learning
I am too poor to buy it.
On jest zbyt niski, żeby grać w koszykówkę.
start learning
He is too short to play basketball.
Ten film jest zbyt krótki.
start learning
This film is too short.
Jest zbyt zimno, żeby pływać.
start learning
It is too cold to swim.
Ta walizka jest zbyt ciężka, żeby ją podnieść.
start learning
This suitcase is too heavy to lift it.
Jest zbyt ciemno, żeby czytać.
start learning
It is too dark to read.
On jest zbyt głupi, żeby to zrozumieć.
start learning
He is too stupid to understand it.
Lód jest zbyt miękki, żeby jeździć na łyżwach.
start learning
The ice is too soft to skate.
Ta muzyka jest zbyt głośna.
start learning
The music is too loud.
Adam był zbyt szybki, zeby go złapać.
start learning
Adam was too fast to catch him.
Lód nie jest wystarczająco twardy, zeby jeździć na łyżwach.
start learning
The ice isn’t hard enough to skate.
On nie jest wystarczająco bogaty, zeby kupić Porsche.
start learning
He isn’t rich enough to buy Porsche.
Lampa nie jet wystarczająco mocne, żeby czytać.
start learning
The lamp isn’t light enough to read.
On nie jest wystarczająco silny, żeby to podnieść.
start learning
He isn’t strong enough to lift it.
Nie jest wystarczająco ciepło, żeby pływać.
start learning
It isn’t warm enough to swim.
Ona nie jest wystarczająco inteligentny,żeby pracować w banki.
start learning
He isn’t intelligent enough to work at a bank.
On nie jest wystarczająco wysoki, zeby grać w koszykówkę.
start learning
He isn’t tall enough to play basketball.
Mamy wystarczająco dużo pieniędzy, żeby kupić dom.
start learning
We have enough money to buy a house.
Nie mamy wystarczająco dużo czasu.
start learning
We don’t have enough time.
Mam wystarczająco dużo miejsca.
start learning
We have enough place.
Ona nie ma wystarczająco dużo doświadczenia, żeby tu pracować.
start learning
She hasn’t enough experience to work here.
Tom jest niższy niż Ben.
start learning
Tom is shorter than Ben.
Adam jest silniejszy niż Tom.
start learning
Adam is stronger than Tom.
Ben jest inteligentniejszy niż Tom.
start learning
Ben is more intelligent than Tom.
Adam jest lepszy z matematyki niż Rob.
start learning
Adam is better at maths than Rob.
Moja książka jest grubsza niż twoja.
start learning
My book is thicker than yours.
On jest najbardziej inteligentnym chlopcem w klasie.
start learning
He is the most intelligent boy in the class.
To jest najtrudniejsze zadanie.
start learning
This is the most difficult task.
Miałem najgorsze wakacje w moim życiu.
start learning
I had the worst holiday in my life.
To jest najdroższy samochód na świecie.
start learning
This is the most expensive car in the world.

You must sign in to write a comment