Praca - Employment and the Job Market

 0    51 flashcards    pajej
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gospodarka oparta na rolnictwie
start learning
agriculture-based economy
nadzorować, być szefem
start learning
be in charge
zostać zwolnionym
start learning
be made redundant
być bezrobotnym
start learning
be out of work
awansować, dostać awans
start learning
be promoted
kariera w
start learning
career in
perspektywa kariery
start learning
career prospects
wykonywać obowiązki
start learning
carry out duties
wybór zawodu
start learning
choice of career
wspinać się po szczeblach kariery
start learning
climb the career ladder
radzić sobie z czymś
start learning
cope with
załoga, obsada, ekipa, zespół
start learning
crew
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
agencja pośrednictwa pracy
start learning
employment agency
wyjechać w sprawach zawodowych
start learning
go away on business
zbankrutować
start learning
go bankrupt/ out of business
(pójść) na zwolnienie, urlop
start learning
(go on) leave
złożyć rezygnację
start learning
hand in your resignation
podnieść wydajność
start learning
increase efficiency
gospodarka oparta na informacji
start learning
information economy
rynek pracy
start learning
labour market
zwolnić kogoś z pracy
start learning
lay sb off
uczyć się zawodu w praktyce
start learning
learn on the job
uczenie się przez całe życie
start learning
lifelong learning
zarabiać na życie (robiąc coś)
start learning
make a living doing sth/ do sth for a living
badania rynku
start learning
market research
praca (zazwyczaj biurowa) o stałych godzinach
start learning
nine-to-five job
na takich samych warunkach
start learning
on equal terms
posada
start learning
position
zwolnić się z pracy
start learning
quit/ resign
wymagania
start learning
requirements
emerytura
start learning
retirement
przekwalifikować się
start learning
retrain
wzrost bezrobocia
start learning
rise in unemployment
prowadzić usługi/ biznes
start learning
run a service/ business
zwolnić kogoś
start learning
sack sb/ give sb the sack/ fire sb
wyniki przedaży
start learning
sales figures
założyć firmę
start learning
set up a company
ubić interes
start learning
strike a deal
wyższe stanowisko
start learning
superior position
nadzorować pracę
start learning
supervise work
nadzorca, kierownik
start learning
supervisor
brać wolny dzień
start learning
take a day off
prowadzić nabór (pracowników)
start learning
take on (employees)
przejmować od kogoś (np. obowiązki)
start learning
take over from sb
z pracą wiąże się...
start learning
the job/ work involves...
bezrobotni
start learning
the unemployed
sekrety zawodowe
start learning
tricks of the trade
bezrobocie
start learning
unemployment
wolna posada, wakat
start learning
vacancy

You must sign in to write a comment