PAŃSTWO I SPOŁECZEŃSTWO

 0    209 flashcards    OlaOlaxd
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
border
start learning
granica
capital
start learning
stolica
citizen/citizenship
start learning
obywatel/obywatelstwo
constitution
start learning
konstytucja
domestic
start learning
krajowy
emigrate
start learning
emigrować
emigration
start learning
emigracja
empire
start learning
imperium
exile
start learning
wygnanie
foreign
start learning
obcy
foreign national/foreigner
start learning
obcokrajowiec
homeland/home country
start learning
ojczyzna
immigrant
start learning
imigrant
immigration
start learning
imigracja
immigration policy
start learning
polityka imigracyjna
independence
start learning
niepodległość
inhabitant
start learning
mieszkaniec
kingdom
start learning
królestwo
monarchy
start learning
monarchia
monarch
start learning
monarcha
nation
start learning
państwo, kraj
national anthem
start learning
hymn państwowy
national flag
start learning
flaga
national identity
start learning
tożsamość narodowa
nationality
start learning
narodowość
population
start learning
ludność
province
start learning
prowincja
refugee
start learning
uchodźca
republic
start learning
republika
resident
start learning
mieszkaniec
royal family
start learning
rodzina królewska
state
start learning
państwo
the people
start learning
naród
ambassador
start learning
ambasador
authorities
start learning
władze
civil servant
start learning
urzędnik państwowy
conservative
start learning
konserwatywny
constitutional monarchy
start learning
monarchia konstytucyjna
democracy
start learning
demokracja
democratic
start learning
demokratyczny
demonstrate
start learning
manifestować, protestować
demonstration
start learning
manifestacja, demonstracja
diplomat
start learning
dyplomata
embassy
start learning
ambasada
govern/rule
start learning
rządzić
head of state
start learning
głowa państwa
human rights
start learning
prawa człowieka
institution
start learning
instytucja
king/queen
start learning
król/królowa
left wing/right wing
start learning
lewicowy/prawicowy
liberal
start learning
liberalny
minority government
start learning
mniejszościowy rząd
majority
start learning
większość
Mayor
start learning
burmistrz
cabinet minister
start learning
minister
opinion poll
start learning
badanie opini publicznej
opposition
start learning
opozycja
party member
start learning
członek partii
policy
start learning
polityka rządu, społeczna
political leader
start learning
przywódca polityczny
political system
start learning
system polityczny
politician
start learning
polityk
politics
start learning
polityka
president
start learning
prezydent
prime minister, PM
start learning
premier rządu
referendum
start learning
referendum
reform
start learning
reforma
socialist
start learning
socjalista
term
start learning
kadencja
The Cabinet
start learning
rząd
the secret service/the intelligence service
start learning
służby specjalne/wywiadowcze
town/city council
start learning
Rada Miejska
town councillor
start learning
radny/a miasta
town/city hall
start learning
ratusz
Congress USA
start learning
Kongres Stanów Zjednoczonych
debate
start learning
debata
elect
start learning
wybierać
general/local elections
start learning
powszechne/lokalne wybory
House of Commons UK
start learning
Izba Gmin
House of Lords UK
start learning
Izba Lordów
House of Representatives
start learning
Izba Reprezentantów
MP= Member of Parliament
start learning
członek parlamentu
Senate USA
start learning
Senat
vote
start learning
głosować
European Union
start learning
Unia Europejska
International Monetary Fund
start learning
Międzynarodowy Fundusz Walutowy
North Atlantic Treaty Organisation
start learning
Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego
United Nations
start learning
Organizacja Narodów Zjednoczonych
World Health Organisation
start learning
Światowa Organizacja Zdrowia
crime
start learning
przestępczość
discrimination
start learning
dyskryminacja
homelessness
start learning
bezdomność
poverty
start learning
bieda
racism
start learning
rasizm
terrorism
start learning
terroryzm
unemployment
start learning
bezrobocie
black market
start learning
czarny rynek
budget
start learning
budżet
coin
start learning
moneta
commerce
start learning
handel
change
start learning
reszta
credit
start learning
kredyt
credit card
start learning
karta kredytowa
currency
start learning
waluta
strong/weak/free-market economy
start learning
silna/słaba/wolnorynkowa gospodarka
economics
start learning
ekonomia
finance/financial
start learning
finanse/finansowy
fund
start learning
fundusz
gross domestic product GDP
start learning
produkt krajowy brutto
income
start learning
dochód, dochody
industry
start learning
przemysł
inflation
start learning
inflacja
invest/investment
start learning
iwestować/inwestycja
note
start learning
banknot
small business
start learning
małe przedsiębiorstwo
tax
start learning
podatek
trade union
start learning
związek zawodowy
alibi
start learning
alibi
arrest
start learning
aresztować
be under arrest
start learning
zostać aresztowanym
capture sb
start learning
złapać kogoś
murder case
start learning
rozprawa sądowa o morderstwo
private detective
start learning
prywatny detektyw
evidence
start learning
dowody
fingerprints
start learning
odciski palców
hostage
start learning
zakładnik
investigate
start learning
prowadzić dochodzenie
investigation
start learning
śledztwo, dochodzenie
solve a mystery
start learning
rozwiązać zagadkę
weapon
start learning
broń
anti-social behaviour
start learning
postawa, zachowanie antyspołeczne
arson
start learning
podpalenie
arsonist
start learning
podpalacz
assault
start learning
napaść
attack sb
start learning
zaatakować kogoś
blackmail
start learning
szantażować, szantaż
blackmailer
start learning
szantażysta
burglar
start learning
włamywacz
burgle
start learning
włamywać się
burglary
start learning
włamanie
criminal
start learning
przestępca
drug dealer
start learning
handlarz narkotyków
jaywalking
start learning
nieprawidłowe przechodzenie przez jezdnię
kidnap
start learning
porwać
kidnapper
start learning
porywacz
kidnapping
start learning
porwanie
mug
start learning
napaść, napadać na kogoś
mugger
start learning
bandyta uliczny
mugging
start learning
rozbój
murder
start learning
mordować, morderstwo
murderer
start learning
morderca
pick sb`s pocket
start learning
kraść z kieszeni
pickpocket
start learning
kieszonkowiec
pickpocketing
start learning
kradzież kieszonkowa
rape
start learning
gwałcić, gwałt
rapist
start learning
gwałciciel
rob a bank
start learning
obrabować bank
bank robber
start learning
bandyta napadający na banki
armed robbery
start learning
rabunek z użyciem broni
shoplift
start learning
kraść w sklepie
shoplifting
start learning
kradzież sklepowa
shoplifter
start learning
złodziej sklepowy
smuggle
start learning
przemycać
smuggler
start learning
przemytnik
smuggling
start learning
przemyt
steal
start learning
kraść
theft
start learning
kradzież
thief
start learning
złodziej
violence
start learning
przemoc
announce the verdict
start learning
ogłosić werdykt
court
start learning
sąd
death penalty
start learning
kara śmierci
defendant
start learning
oskarżony
defence
start learning
obrona
deny
start learning
zaprzeczać
fine
start learning
mandat, grzywna
guilty
start learning
winny
innocent
start learning
niewinny
jail/prison
start learning
więzienie
judge
start learning
sędzia
jury
start learning
ława przysięgłych
lawyer
start learning
prawnik
life imprisonment
start learning
dożywotnie więzienie
minor/serious offence
start learning
drobne/poważne przestępstwo
penalty
start learning
kara, grzywna
prison sentence
start learning
kara pozbawienia wolności
prosecution
start learning
oskarżenie
police officer
start learning
policjant
punish
start learning
karać
punishment for sth
start learning
kara za coś
release
start learning
zwolnić
suspect
start learning
podejrzany
testify
start learning
zeznawać
trial
start learning
rozprawa
victim
start learning
ofiara
witness
start learning
świadek
accuse sb on sth
start learning
oskarżać kogoś o coś
break the law
start learning
naruszyć, złamać prawo
break out
start learning
wybuchnąć <np. o wojnie>
break into
start learning
włamać się do
commit a crime
start learning
popełnić przestępstwo
discriminate against sb
start learning
dyskryminować kogoś
form a cabinet/government
start learning
utworzyć rząd
get out of jail/prison
start learning
wyjść, opuścić więzienie, areszt
go on trial
start learning
stanąć przed sądem
join a political party/a trade union
start learning
wstąpić do partii, związku zawodowego
plant a bomb
start learning
podłożyć bombę
sentence sb to
start learning
skazać na kogoś na...
win/gain independence
start learning
uzyskać, zdobyć niepodległość

You must sign in to write a comment