Najbardziej przydatne angielskie powiedzenia wg Engleash. net (cz.3)

 0    22 flashcards    rafal
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Pieniądze szczęścia nie dają.
start learning
Money does not bring happiness.
Pozory mylą.
start learning
Never judge a book by its cover.
Co możesz zrobić jutro, zrób dziś.
start learning
Never put off until tomorrow what can be done today.
Bez pracy nie ma kołaczy.
start learning
No bees no honey; no work no money.
Bez pracy nie ma kołaczy.
start learning
No gain without pain.
Kto się na gorącym sparzył, ten dmucha na zimne.
start learning
Once bitten, twice shy.
Od przybytku głowa nie boli.
start learning
Plenty is no plague.
Praktyka czyni mistrza.
start learning
Practice makes perfect.
Mowa jest srebrem, milczenie złotem.
start learning
Speech is silver, silence is golden.
Apetyt rośnie w miarę jedzenia.
start learning
The appetite grows with what it feeds on.
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
start learning
The early bird catches the worm.
Czas leczy rany.
start learning
Time is a great healer.
Gdy wejdziesz między wrony kracz tak jak one.
start learning
When in Rome do as the Romans do.
Gdy kota nie ma, myszy harcują.
start learning
When the cat’s away, the mice will play.
Dla chcącego nic trudnego.
start learning
Where there’s a will, there’s a way.
Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
start learning
One swallow does not make a summer.
Co z oczu, to z serca.
start learning
Out of sight out of mind.
Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
start learning
There is no place like home.
Nie ma dymu bez ognia.
start learning
There’s no smoke without fire.
Do trzech razy sztuka.
start learning
Three times a charm.
Czas to pieniądz.
start learning
Time is money.
Czas leczy rany.
start learning
Time is the great healer.

You must sign in to write a comment