mg_alicja list-11

 0    108 flashcards    grzankamariusz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nadużywane / wykorzystywane
start learning
abuse
rozwiązywać problem / zajmować się sprawą
start learning
address an issue
cierpienie / udręka
start learning
agony
zarzuty / oskarżenia
start learning
allegations
karcić / strofować
start learning
admonish
metoda
start learning
an approach
półśrodek / paliatyw
start learning
a palliative
pokaźnie / znacznie
start learning
appreciably
uznanie / wdzięczność
start learning
appreciation
trafnie / stosownie
start learning
aptly
rozwiązanie
start learning
a resolution
cudowny środek / panaceum
start learning
a silver bullet
społeczne (nastawienie / sposób myślenia)
start learning
a societal mindset
w samą porę / we właściwym czasie
start learning
a timely fashion / at the right time
okropność / okrucieństwo
start learning
atrocity
na rozkaz / na żądanie
start learning
at the behest of somebody
związane z
start learning
attributable to
autokratyczne panowanie
start learning
autocratic rule / dictatorial
szeroko podzielane spostrzeżenie
start learning
a widely-held perception
sprawca wykroczenia
start learning
a violator
umniejszać
start learning
belittle
lekceważący
start learning
belittling
bluźnierstwo
start learning
blasphemy
klęska, nieszczęście
start learning
calamity
rozłam / podział
start learning
cleavage
wspólny / uzgodniony
start learning
concerted
stanowić / reprezentować / składać się na
start learning
constitute
przyczyniające się do czegoś
start learning
contributing to something
przekonanie / skazanie
start learning
conviction
środek zaradczy
start learning
countermeasure
niszczyć / bezcześcić
start learning
deface
pozbawiać
start learning
deprive of
czynić zło
start learning
do evil
godność
start learning
dignity
odrzucać
start learning
dismiss
ubliżać
start learning
disparage
wyjaśnić co sie ma na myśli
start learning
drive the point home
wprowadzenie w życie / egzekwowanie
start learning
enforcement
wyliczać
start learning
enumerate
era
start learning
era
wystawienie / styczność
start learning
exposure
wyzyskujący reżim
start learning
exploitive regime
zaprzestać
start learning
fall to the wayside / cease
mieć wpływ
start learning
feed into
wspierać / pielęgnować
start learning
foster
struktura
start learning
framework
szał / szaleństwo
start learning
frenzy
finansowanie
start learning
funding
ludobójczy
start learning
genocidal
zważywszy na
start learning
given
hamować / przeszkadzać / utrudniać
start learning
hamper
nienawiść
start learning
hatred
bodziec / motywacja / zachęta
start learning
incentive
dolegliwości / zło / szkoda / krzywda
start learning
ills
bodziec / impuls
start learning
impetus
w szczególności, / zwłaszcza
start learning
in particular
wtrącać
start learning
interject
istniejący między dwoma (lub więcej) grupami religijnym
start learning
interreligious
w ślad za czymś
start learning
in the wake of
nieustępliwy / trudny do rozwiązania
start learning
intractable
pozostałość / spuścizna po
start learning
legacy
wywieranie nacisku na kogoś
start learning
leveraging
obowiązkowy / obligatoryjny
start learning
mandatory
łagodzić / uspokajać
start learning
mitigate (the situation)
niewiążący
start learning
non-binding
wydarzyć się
start learning
occur
grupa zewnętrzna
start learning
out-group
przyjmować wniosek
start learning
pass a resolution
prześladowanie
start learning
persecution
trudna sytuacja/ niedola
start learning
plight
powszechny / przeważający
start learning
prevailing (general)
przewaga / dominacja
start learning
prevalence
silny / wściekły
start learning
raging
powód istnienia
start learning
raison d’etre
szalejący / gwałtowny
start learning
rampant
papiery / dokumenty
start learning
records
wzmacniać / ożywiać / dynamizować
start learning
reinvigorate
ulga
start learning
relief
remedium / wyrównanie szkody
start learning
remedy
odnowiony
start learning
renewed
odpierać siły wroga
start learning
repel
odtwarzać / naśladować
start learning
reproduce
gniew / niechęć / frustracja
start learning
resentment
przywrócić / odbudować
start learning
restore
baranek ofiarny (rel.) / kozioł ofiarny
start learning
sacrificial lamb
zakres działania
start learning
scope
święte pisma
start learning
scriptures
znaczący
start learning
significant
spójność społeczna
start learning
social cohesion
przewodzić / stać na czele
start learning
spearhead
nagły wzrost
start learning
spike
wzrosnąć poza kontrolą
start learning
spiral out of control
znacznie / pokaźnie
start learning
substantially
dostrzegalne wyniki
start learning
tangible results
(wydarzający się) w odpowiednim momencie
start learning
timely
uciekać się do czegoś
start learning
to resort to something
ulewa
start learning
torrent
fala przemocy
start learning
torrent of violence
sprzyjać czemuś
start learning
to foster something
wyrównać rachunki
start learning
to settle stores
wkroczyć / zaangażować się
start learning
to step in
naruszenie prawa / wykroczenie / przestępstwo
start learning
transgression
zawrotny / olbrzymi
start learning
tremendous
zamieszanie
start learning
turmoil
wywołać/ rozpętać (np. wojnę)
start learning
unleash
amerykańska agencja rozwoju międzynarodowego
start learning
United States Agency for International Development (USAID)
nieokiełznany / bezsensowny
start learning
wanton
naruszenie / pogwałcenie
start learning
violation

You must sign in to write a comment