Merck chemie

 0    60 flashcards    vankwof
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
o niskich kosztach, przy niskich kosztach np. produkować
start learning
kostengünstig
die kostengünstigste Lösung rozwiązanie nt niskonakładowe
przenosić się np. centrale do innego miasta; przemieszczać np. coś przemieszcza się na północ
start learning
verlagern
etw ins Ausland verlagern przenosić [perf przenieść] coś za granicę seine Interessen verlagern WIRTSCH ulokować swoje interesy gdzie indziej ich [nach Norden] verlagern (Tiefdruckgebiet) przemieszczać [perf przemieścić] się [na północ]
zagranica, za granicą
start learning
das Ausland
im Ausland za granicą im Ausland Lebender mieszkający m za granicą im In- und Ausland w kraju i za granicą
obecnie, wówczas
start learning
derzeit
die derzeit beste Methode obecnie najlepsza metoda
komunikować się, dzielić się informacją, zawiadamiać o czymś
start learning
mitteilen
er teilte sich ihnen durch Gebärden mit komunikował się z nimi za pomocą gestów jdm etw mitteilen donieść komuś [oder zawiadomić kogoś] o czymś ich muss Ihnen leider mitteilen, dass ... z przykrością muszę pana/panią powiadomić, że...
stałe [oder ulubione] miejsce; siedziba np. firmy, rodu; centrala
start learning
der Stammsitz
der Stammsitz einer Firma siedziba firmy Stammsitz siedziba f rodu
jednostka/i; istota; jedność
start learning
die Einheit
Hardware-Einheit jednostka f sprzętowa die deutsche Einheit niemiecka jedność
serce, ziarno, elita, centrum, środek np. czegoś;
start learning
der Kern
jedes Märchen hat einen wahren Kern w każdej bajce jest jakieś ziarenko prawdy
główny/centum dział/jednostki
start learning
die Kerneinheit
przyszły np. mąż, w przyszłości
start learning
künftig
seine künftige Frau jego przyszła żona Klage auf künftige Leistungen JUR powództwo nt o świadczenia przyszłe
przejęcie np. władzy, firmy; ale też przyjąć daną strategie
start learning
die Übernahme
nach der Übernahme des Geschäftes entließ er zwanzig Leute po przejęciu firmy zwolnił dwadzieścia osób feindliche Übernahme wrogie przejęcie
tworzyć, stworzyć, ustanawiać np. prawo, wprowadzić np. pokój
start learning
schaffen
eine Methode schaffen opracowywać [perf opracować] metodę Frieden schaffen ohne Waffen doprowadzić do pokoju bez użycia broni für etw wie geschaffen sein być stworzonym do czegoś schaffen Bedingungen, Voraussetzungen, Atmosphäre stworzyć
najpierw, na początku, w pierwszej kolejności, po raz pierwszy
start learning
zuerst
ich komme zuerst an die Reihe jestem pierwszy w kolejce du musst es zuerst lesen najpierw musisz to przeczytać
relacjonować coś, donosić, zreferować, sprawozdanie, raport z czegoś informować o czymś
start learning
berichten
(darstellen) sie berichtete von ihrer Reise opowiedziała o swojej podróży wie unser Korrespondent berichtet ... jak informuje nasz korespondent... über etw akk berichten donosić [perf donieść] o czymś [schriftlicher] Bericht [pisemne] sprawozdanie
związek zawodowy
start learning
die Gewerkschaft
in der Gewerkschaft sein należeć do związku zawodowego in die Gewerkschaft gehen zostać członkiem związku zawodowego Bergrechtliche Gewerkschaft związek m zawodowy górników
wypowiadać [perf wypowiedzieć], zwalniać [perf zwolnić], wymawiać np umowe
start learning
kündigen
ich habe zum ersten November gekündigt zwolniłem się [z dniem] pierwszego listopada jdm [einen Vertrag] kündigen (Arbeitgeber, Firma) wypowiedzieć komuś [umowę o pracę]
zebranie załogi np. jakiegoś zakładu
start learning
die Betriebsversammlung
przedsiębiorstwo, zakład, załoga; praca, funkcjonowanie, eksploatacja zakład jako maszyna
start learning
der Betrieb
opór np. ludzi, ale też opornik
start learning
der Widerstand
Widerstand gegen die Staatsgewalt opór przeciw władzy państwowej [gegen etw] Widerstand leisten stawiać [perf stawić] opór [czemuś] der Versuchung widerstehen opierać [perf oprzeć] się pokusie
zamiar, projekt np. przeciwdziałać projektowni który ma być wdrążony
start learning
das Vorhaben
zapowiadać np. że coś zrobię/my, zapowiadają deszcz, zaanonsować,
start learning
ankündigen
der Herbst kündigt sich mit kalten Nächten an zapowiada się jesień z zimnymi nocami ich möchte Ihnen unseren nächsten Gast ankündigen chciał[a] bym Państwu zapowiedzieć naszego następnego gościa eine Erkältung kündigt sich oft durch Halsschmerzen an
skuteczny/a metoda, experyment; odnoszący sukcesy np. autor ksiązki, z powodzeniem
start learning
erfolgreich
eine erfolgreiche Maßnahme skuteczny środek m
udaremniać, zapobiegać, krzyżować, popsuć szyki
start learning
verhindern
ich konnte nicht verhindern, dass sie wegfuhr nie mogłem przeszkodzić jej w wyjeździe ich war gestern dienstlich verhindert wczoraj zatrzymały mnie obowiązki służbowe dienstlich/beruflich verhindert sein zostać zatrzymanym przez obowiązki służbowe
uszeregować coś obok czegoś/w szeregu
start learning
etw an etw reihen
rząd, szereg
start learning
die Reihe
sich in die Reihe stellen ustawić się w szeregu eine Reihe von Jahren szereg lat
miejsce, siedziba np. firmy, umiejscowienie
start learning
der Standort
zamknięcie, zakończenie, koniec
start learning
die Schließung
Schließung (einer Konferenz, Versammlung)
zamknięcie siedziby np. firmy i zwolnienie ludzi
start learning
die Standortschließung
przeniesienie, przemieszczenie np. siedziby firmy
start learning
die Verlagerung
częsciowe przemieszczenie np. siedziby firmy lub jakiegośc działu firmy
start learning
die Teilverlagerung
tym, którym
start learning
denen
w, wewnątrz, w obrębie, w środku, w okresie czasu
start learning
innerhalb
innerhalb von Krakau/Deutschland w Krakowie/na terenie Niemiec innerhalb von wenigen Stunden w ciągu kilku godzin
w międzyczasie
start learning
inzwischen
miejsce, siedziba np. firmy, zakładu; stanowisko; umiejscowienie
start learning
der Standort
dotknięty np poszkodowany, zaskoczony, wytrącony z równowagi
start learning
betroffen
die jüngsten Ereignisse machen mich betroffen ostatnie wydarzenia ntpl zaskakują mnie die vom Hochwasser betroffenen Gebiete tereny mpl dotknięte powodzią
są (od sein)
start learning
seien
porzucać (swoje plany), zaniechać, rezygnować
start learning
aufgeben
krok, posunięcie, działanie, środek np. sterowania czymś
start learning
die Maßnahme
badać coś, sprawdzać coś, zbadać przyczyny czegoś
start learning
hinterfragen
alternatywa/ możliwość przerzucenia się na coś innego
start learning
die Alternative
vor eine Alternative gestellt werden być [perf zostać] postawionym przed alternatywą
przewód, kabel, dyrektor, kierownik, tech. przewodnik, przewodnik cieplny
start learning
der Leiter
Metall ist ein guter Leiter metal m jest dobrym przewodnikiem Leiterin der PR-Abteilung kierowniczka f działu PR der Leiter der Diskussion osoba f prowadząca dyskusję
równowartościowy/e np. miejsca pracy w nowym miescju, godny
start learning
gleichwertig
coś proponować, oferować,
start learning
anbieten
er bot ihr seine Hilfe an [on] proponował [za‑] jej swoją pomoc bot sich an ihm zu helfen zaproponowała, że mu pomoże hier bietet sich sofort ein Ausweg an tutaj nasuwa się natychmiast wyjście [z sytuacji]
operacyjny, uwarunkowan zmianami w przedsiębiorstwie
start learning
betriebsbedingt
betriebsbedingte Kündigung/Entlassung zwolnienie z przyczyn ekonomicznych
zwolnienie np. z pracy, wypowiedzenie np. umowy o prace, wymówienie
start learning
die Kündigung
ihm wurde gestern die Kündigung ausgesprochen dostał wczoraj wypowiedzenie betriebsbedingte Kündigung wypowiedzenie z powodu przyczyn dotyczących pracodawcy Vertrag mit halbjähriger Kündigung umowa f z półrocznym wypowiedzeniem
zapowiadać się, obiecywać, obietnica
start learning
versprechen
ich kann dir nichts versprechen nie mogę ci niczego obiecać er hat mir versprochen vorsichtig zu fahren [on] przyrzekł mi, że będzie jechał ostrożnie ein Versprechen brechen łamać [perf z‑] obietnicę
wspólny np. rynek, senat, sądy krajów związkowych; razem,
start learning
gemeinsam
sie haben vieles gemeinsam wiele ich łączy etw gemeinsam benutzen korzystać z czegoś [oder użytkować coś] wspólnie
pracobiorca, pracownik
start learning
der(die) Arbeitnehmer(in)
obrońca, reprezentant, wyłączny przedstawiciel
start learning
der (die) Vertreter
Vertreterin der Anklage przedstawicielka f oskarżenia alleiniger Vertreter wyłączny przedstawiciel
obrońca/reprezentant pracowników
start learning
ArbeitnehmerVertretern
akceptowalny społecznie
start learning
sozialverträglich
rozwiązanie, wynik, wypowiedzenie np umowy, zerwanie, roztwór np. płynów
start learning
die Lösung
wzrost sprzedaży, dynamika sprzedaży
start learning
Umsatzsteigerung, Umsatzwachstum
spadek /zmiejszenie np. sprzedaży, obrotów;
start learning
der Rückgang
anhaltender Rückgang utrzymujący się spadek
zysk operacyjny
start learning
operativen (der)gewinns
uporać się z czymś, podołać czemuś
start learning
etw verkraften (Schock)
diese Straße wird zusätzlichen Verkehr nicht verkraften ta ulica f nie jest przystosowana do większego ruchu samochodów
zdobył np. jakiś zysk
start learning
verdienten
odsetki, oprocentowanie np. od zysku, kredytu
start learning
Zinsen
odpis amortyzacyjny, amortyzacja, odpisanie
start learning
die Abschreibung
direkte/indirekte Abschreibung amortyzacja bezpośrednia/pośrednia steuerliche Abschreibungen auf Investitionen odpisy podatkowe na inwestycje
kreska, linia np. podkreślająca, ale też wynik pod kreską
start learning
der Strich
einen Strich unter etw ziehen skończyć z czymś auf den Strich gehen prostytuować się gegen den Strich pod włos

You must sign in to write a comment