LONGMAN. MATURA PODSTAWOWA.

 0    155 flashcards    liii22
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
KSIĘGOWY
start learning
ACCOUNTANT
OPIEKUNKA DO DZIECI
start learning
AU PAIR/BABYSITTER
KOSMETYCZKA
start learning
BEAUTICIAN
KIEROWCA AUTOBUSU
start learning
BUS DRIVER
MECHANIK SAMOCHODOWY
start learning
CAR MECHANIC
INFORMATYK
start learning
COMPUTER PROGRAMMER
SZEF KUCHNI
start learning
CHEF
KUCHARZ
start learning
COOK
DENTYSTA
start learning
DENTIST
REŻYSER
start learning
(FILM) DIRECTOR
LEKARZ
start learning
DOCTOR
KRAWIEC
start learning
DRESSMAKER / TAILOR
INSTRUKTOR NAUKI JAZDY
start learning
DRIVING INSTRUCTOR
EKONOMISTA
start learning
ECONOMIST
ELEKTRYK
start learning
ELECTRICIAN
INŻYNIER
start learning
ENGINEER
PRACOWNIK NA KIEROWNICZYM STANOWISKU
start learning
EXECUTIVE / MANAGER
ROLNIK
start learning
FARMER
PROJEKTANT MODY
start learning
FASHION DESIGNER
STRAŻAK
start learning
FIREFIGHTER
STEWARD / STEWARDESA
start learning
FLIGHT ATTENDANT
OSOBA ZBIERAJĄCA OWOCE
start learning
FRUIT PICKER
FRYZJER
start learning
HAIRDRESSER
GOSPODYNI DOMOWA
start learning
HOUSEWIFE
INSTRUKTOR
start learning
INSTRUCTOR
DZIENNIKARZ
start learning
JOURNALIST
PRAWNIK
start learning
LAWYER
WYKŁADOWCA
start learning
LECTURER
BIBLIOTEKARZ
start learning
LIBRARIAN
GÓRNIK
start learning
MINER
MUZYK
start learning
MUSICIAN
PIELĘGNIARKA
start learning
NURSE
MALARZ
start learning
PAINTER
FARMACEUTA
start learning
PHARMACIST / CHEMIST
FOTOGRAF
start learning
PHOTOGRAPHER
PILOT
start learning
PILOT
HYDRAULIK
start learning
PLUMBER
POLICJANT
start learning
POLICE OFFICER
POLITYK
start learning
POLITICIAN
LISTONOSZ / LISTONOSZKA
start learning
POSTMAN / POSTWOMAN
PSYCHOLOG
start learning
PSYCHOLOGIST
RECEPCJONISTKA
start learning
RECEPTIONIST
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
start learning
SALES REPRESENTATIVE (REP)
NAUKOWIEC
start learning
SCIENTIST
SEKRETARZ / SEKRETARKA
start learning
SECRETARY
PRACOWNIK OCHRONY
start learning
SECURITY GUARD
SPRZEDAWCA
start learning
SHOP ASSISTANT
WŁAŚCICIEL SKLEPU
start learning
SHOPKEEPER
NAUCZYCIEL
start learning
TEACHER
KONTROLER BILETÓW
start learning
TICKET INSPECTOR
TŁUMACZ
start learning
TRANSLATOR
AGENT BIURA PODRÓŻY
start learning
TRAVEL AGENT
PREZENTER TELEWIZYJNY
start learning
TV PRESENTER
WETERYNARZ
start learning
VET
KELNER / KELNERKA
start learning
WAITER / WAITRESS
ŹLE PŁATNA
start learning
BADLY PAID
PEŁNOETATOWA
start learning
FULL-TIME
PRACA FIZYCZNA
start learning
MANUAL WORK
W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU
start learning
PART-TIME
STAŁA
start learning
PERMANENT
TYMCZASOWA
start learning
TEMPORARY
DOBRZE PŁATNA
start learning
WELL-PAID
OSOBA STARAJĄCA SIĘ O PRACĘ
start learning
APPLICANT
FORMULARZ PODANIA O PRACĘ
start learning
APPLICATION FORM
ŻYCIORYS
start learning
CV, CURRICULUM VITAE
KANDYDAT
start learning
CANDIDATE
UMOWA (O PRACĘ)
start learning
(EMPLOYMENT) CONTRACT
ZAŁĄCZYĆ ŻYCIORYS
start learning
ENCLOSE A CV
(DOTYCHCZASOWE) DOŚWIADCZENIE
start learning
(PREVIOUS) EXPERIENCE
OGŁOSZENIE O PRACĘ
start learning
JOB ADVERTISEMENT
PODANIE O PRACĘ
start learning
JOB APPLICATION
BIURO POŚREDNICTWA PRACY
start learning
JOB CENTRE
ROZMOWA O PRACĘ
start learning
JOB INTERVIEW
KWALIFIKACJE
start learning
QUALIFICATIONS
ZATRUDNIAĆ PRACOWNIKÓW
start learning
RECRUIT
ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW
start learning
RECRUITMENT
REFERENCJE
start learning
REFERENCES
UMIEJĘTNOŚCI
start learning
SKILLS
PENSJA (POCZĄTKOWA)
start learning
(STARTING) SALARY
SZKOLENIE
start learning
TRAINING (SESSION)
WOLNA POSADA, WAKAT
start learning
VACANCY
WARUNKI PRACY
start learning
WORKING CONDITIONS
PREMIA
start learning
BONUS
ZAROBKI
start learning
EARNINGS
WYNAGRODZENIE ZA USŁUGI (LEKARZY, ADWOKATÓW)
start learning
FEE
ŚWIADCZENIA DODATKOWE
start learning
FRINGE BENEFIS
DOCHÓD
start learning
INCOME
PŁACA
start learning
PAY
PODWYŻKA
start learning
PAY RISE
EMERYTURA (PIENIĄDZE)
start learning
PENSION
ZYSK
start learning
PROFIT
PENSJA (MIESIĘCZNA, ROCZNA)
start learning
SALARY
ZAPŁATA TYGODNIOWA, DNIÓWKA (ZAZWYCZAJ ZA PRACE FIZYCZNE)
start learning
WAGES
ZAWÓD, KARIERA
start learning
CAREER
ZATRUDNIAĆ KOGOŚ
start learning
EMPLOY SB
ZATRUDNIENIE
start learning
EMPLOYMENT
ZAWÓD, POSADA
start learning
JOB
DROBNE PRACE
start learning
ODD JOBS
STANOWISKO
start learning
POST / POSITION
ZAWÓD (WYMAGAJĄCY KWALIFIKACJI)
start learning
PROFESSION
TERMIN WYKONANIA ZADANIA / PRACY
start learning
DEADLINE
ZAJMOWAĆ SIĘ CZYMŚ
start learning
DEAL WITH
POMAGAĆ KOMUŚ
start learning
GIVE SB A HAND / ASSIST SB
ZARZĄDZAĆ
start learning
MANAGE / RUN (A BUSINESS)
ZARZĄD
start learning
MANAGEMENT
BIURO
start learning
OFFICE
PRZEPRACOWANIE
start learning
OVERWORK
NA GODZINĘ / TYDZIEŃ / MIESIĄC
start learning
PER HOUR / WEEK / MONTH
PRACA ZESPOŁOWA
start learning
TEAMWORK
PRACOWAĆ W NADGODZINACH
start learning
WORK/DO OVERTIME
MIEJSCE PRACY
start learning
WORKPLACE
BYĆ ZWOLNIONYM
start learning
BE SACKED / BE FIRED
RZUCIĆ PRACĘ
start learning
GIVE UP/QUIT WORK
NA URLOPIE
start learning
ON HOLIDAY
EMERYT
start learning
PENSIONER
ZŁOŻYĆ REZYGNACJĘ
start learning
RESING/HAND IN YOUR RESIGNATION
ODEJŚĆ NA EMERYTURĘ
start learning
RETIRE
EMERYTURA (OKRES W ŻYCIU)
start learning
RETIREMENT
ZWOLNIĆ KOGOŚ
start learning
SACK SB/GIVE SB THE SACK/FIRE SB (INFORMAL)
MIEĆ ZWOLNIENIE LEKARSKIE
start learning
(BE ON) SICK LEAVE/BE OFF SICK
BEZROBOTNY
start learning
UNEMPLOYED/OUT OF WORK
(WYSOKIE/NISKIE) BEZROBOCIE
start learning
(HIGH/LOW) UNEMPLOYMENT
ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH
start learning
UNEMPLOYMENT BENEFIT
SZEF
start learning
BOSS
KOLEGA/KOLEŻANKA Z PRACY
start learning
COLLEAGUE
PRACOWNIK
start learning
EMPLOYEE/WORKER (EG IN A FACTORY)
PRACODAWCA
start learning
EMPLOYER
PERSONEL
start learning
STAFF
ZESPÓŁ
start learning
TEAM
UBIEGAĆ SIĘ O PRACĘ
start learning
APPLY FOR A JOB
KIEROWAĆ CZYMŚ
start learning
BE IN CHARGE OF STH
AWANSOWAĆ
start learning
BE/GET PROMOTED
BYĆ CZĘŚCIĄ ZESPOŁU
start learning
BE PART OF A TEAM
BYĆ ODPOWIEDZIALNYM ZA KOGOŚ/COŚ
start learning
BE RESPONSIBLE FOR SB/STH
PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
start learning
BE SELF-EMPLOYED
KONCENTROWAĆ SIĘ NA CZYMŚ
start learning
CONCENTRATE ON STH
PRACOWAĆ Z LUDŹMI
start learning
DEAL WITH PEOPLE
ZARABIAĆ NA ŻYCIE
start learning
DO STH FOR A LIVING
WYKONYWAĆ DOBRZE SWOJĄ PRACĘ
start learning
DO ONE'S JOB WELL
ZARABIAĆ NA ŻYCIE JAKO...
start learning
EARN ONE'S LIVING AS...
WYPEŁNIĆ FORMULARZ
start learning
FILL IN A FORM
DOSTAĆ PREMIĘ
start learning
GET A BONUS
DOSTAĆ PRACĘ
start learning
GET A JOB
DOSTAĆ PODWYŻKĘ
start learning
GET A PAY RISE
STRAJKOWAĆ
start learning
GO ON STRIKE
SZUKAĆ PRACY
start learning
LOOK FOR A JOB
BRAĆ DZIEŃ WOLNY
start learning
TAKE A DAY/TIME OFF
BRAĆ URLOP
start learning
TAKE LEAVE
PRZEJMOWAĆ OD KOGOŚ (NP. OBOWIĄZKI)
start learning
TAKE OVER FROM SB
Z PRACĄ WIĄŻE SIĘ...
start learning
THE JOB/WORK INVOLVES
PRACOWAĆ JAKO
start learning
WORK AS
PRACOWAĆ W (FIRMIE)
start learning
WORK FOR (A COMPANY)
PRACOWAĆ WIELE GODZIN DZIENNIE
start learning
WORK LONG HOURS
PRACOWAĆ NAD CZYMŚ
start learning
WORK ON STH
PRACOWAĆ NA ZMIANY
start learning
WORK SHIFTS

You must sign in to write a comment