Longman Nauka i technika słownictwo

 0    154 flashcards    Pruszek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
astronom
start learning
astronomer
czarna dziura
start learning
black hole
gwiazdozbiór
start learning
constellation
zaćmienie
start learning
eclipse
zrównanie dnia z nocą
start learning
equinox
rozszerzać się
start learning
expand
galaktyka
start learning
galaxy
rok świetlny
start learning
light year
1. orbita 2. obieg (np. wokół Słońca)
start learning
orbit
obracać się wokół (np Słońca), obiegać
start learning
orbit
obracać się dookoła własnej osi
start learning
rotate
układ słoneczny
start learning
solar system
przesilenie (letnie lub zimowe)
start learning
solstice
supernowa
start learning
supernova
wszechświat
start learning
universe
jednostka odległości / czasu
start learning
unit of distance / time
równik
start learning
equator
szerokość geograficzna
start learning
latitude
długość geograficzna
start learning
longitude
południk
start learning
meridian
północna / południowa półkula
start learning
northern / southern hemisphere
zwierzę mięsożerne
start learning
carnivore
komórka
start learning
cell
kod genetyczny
start learning
genetic code
genetyka
start learning
genetics
modyfikowany genetycznie
start learning
GM (genetically modified)
zwierzę roślinożerne
start learning
herbivore
organy wewnętrzne
start learning
internal organs
drapieżnik
start learning
predator
rozmnażanie płciowe
start learning
sexual reproduction
gatunek
start learning
species
budowa DNA
start learning
structure of DNA
tkanka
start learning
tissue
związek chemiczny
start learning
chemical compound
reakcja chemiczna
start learning
chemical reaction
chemik
start learning
chemist
chlor
start learning
chlorine
miedź
start learning
copper
kryształ
start learning
crystal
pierwiastek
start learning
element
kwas solny
start learning
hydrochloric acid
wodór
start learning
hydrogen
sole mineralne
start learning
mineral salts
cząsteczka
start learning
molecule
tlen
start learning
oxygene
układ okresowy (pierwiastków)
start learning
periodic table
roztwór
start learning
solution
probówka
start learning
test tube
dodawać
start learning
add
dodawanie
start learning
addition
działanie arytmetyczne
start learning
arithmetic operation
układ współrzędnych
start learning
coordinate system
dzielić
start learning
divide
dzielenie
start learning
division
równianie
start learning
equation
matematyk
start learning
mathematician
mnożenie
start learning
multiplication
tabliczka mnożenia
start learning
multiplication table
równanie kwadratowe
start learning
quadratic equation
odejmować
start learning
subtract
odejmowanie
start learning
subtraction
udostępnić coś komuś
start learning
allow sb access to sth
archeolog
start learning
archaeologist
zanalizować wyniki badań
start learning
analyse findings
dowody, materiał dowodowy
start learning
(body) of evidence
historia choroby
start learning
case history
przeprowadzić eksperyment
start learning
carry out an experiment
współpracować (z kimś) nad projektem
start learning
collaborate (with sb) on a project
potwierdzić / sformułować hipotezę
start learning
confirm / formulate a hypothesis
grupa kontrolna
start learning
control group
zależność
start learning
correlation
wykazać
start learning
demonstrate
(prowadzić) badania
start learning
(do) research
prowadzić wykopaliska
start learning
excavate
badać
start learning
investigate
związek (pomiędzy)
start learning
link (between)
istotna praca naukowa
start learning
major study
opublikować raport / badania
start learning
publish a report / study
dokumentacja
start learning
record(s)
odrzucić pomysł
start learning
reject an idea
czynnik ryzyka
start learning
risk factor
rozgałęźnik, przejściówka
start learning
adapter
sprzęt, oprzyrządowanie
start learning
apparatus
elektryczna maszynka do golenia
start learning
electric shaver
urządzenie elektryczne
start learning
electrician appliance / device
przedłużacz
start learning
extension lead
zbiornik na paliwo
start learning
gas tank
suszarka do włosów
start learning
hairdryer
żarówka
start learning
light bulb
wtyczka
start learning
plug
gniazdko
start learning
socket
pojazd
start learning
vehicle
prąd zmienny
start learning
alternating current
proch (strzelniczy)
start learning
gunpowder
silnik odrzutowy
start learning
jet engine
soczewka
start learning
lens
mikroczip
start learning
microchip
prasa drukarska
start learning
printing press
maszyna parowa
start learning
steam engine
koło
start learning
wheel
pogarszanie się umiejętności pisania i czytania
start learning
decline in literacy skills
gapić się na ekran
start learning
gape at the screen
w nadmiarze
start learning
in excess
z umiarem
start learning
in moderation
oszustwo internetowe
start learning
Internet scam
agresja fizyczna i słowna
start learning
physical and verbal aggression
cierpieć na bezsenność
start learning
suffer from insomnia
ludzie uzależnieni od telewizji
start learning
TV addicts
zdobywać wiedzę
start learning
acquire knowledge
przyswajać sobie dane
start learning
assimilate data
poprawiać szybkość reakcji
start learning
enhance reaction speed
wolny przepływ informacji
start learning
free flow of information
angażować uwagę użytkownika
start learning
involve the user
zajmować się kilkoma zadaniami równoczesnie
start learning
multi-task
oferować rozmaite możliwości
start learning
provide diverse opportunities
spowolnić proces starzenia się mózgu
start learning
slow down the ageing of the brain
świadomość przestrzenna
start learning
spatial awareness
stymulować, pobudzać
start learning
stimulate
stałe / szerokopasmowe łącze internetowe
start learning
broadband
przeglądarka internetowa
start learning
browser
nagrywać dane na płytę CD
start learning
burn data to a CD
baza danych
start learning
database
pulpit
start learning
desktop
ściągać (z internetu)
start learning
download
przeciągnąć ikonkę
start learning
drag the icon
rozwijane menu (w programach komputerowych)
start learning
drop-down menu
zapora sieciowa
start learning
firewall
zawiesić się
start learning
freeze up
dostęp do internetu
start learning
Internet access
skrzynka odbiorcza
start learning
inbox
połączyć się z internetem
start learning
log on to the Internet
karta pamięci
start learning
memory stick
urządzenia peryferyjne
start learning
peripherals
uruchomić komputer ponownie
start learning
reboot
rozdzielczość ekranu
start learning
screen resolution
przewijać (tekst na ekranie komputera w górę / w dół)
start learning
scroll up / down
przesyłać dane z komputera
start learning
upload
związek chemiczny
start learning
compound
narządy wewnętrzne
start learning
internal organs
kwas chlorowodorowy
start learning
hydrochloric acid
współczynniki
start learning
coefficients
sekcja zwłok
start learning
autopsy
sceptyczny
start learning
skeptical
dostęp do
start learning
access to
zgromadzić
start learning
amass
ląd
start learning
continent
skróty
start learning
shortcuts
dołączyć do
start learning
attach to
World Wide Web
start learning
www
Hypertext Transfer Protocol
start learning
http
Digital Versatile Disc
start learning
DVD
Universal Serial Bus
start learning
USB
obszernie
start learning
extensively
nerwica
start learning
neurosis

You must sign in to write a comment