Longman, Matura Podstawowa, SZKOŁA, Nauka w Szkole

5  1    63 flashcards    Letuu
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nieobecność
start learning
absence
nieobecny
start learning
absent
obecność
start learning
attendance
przerwa
start learning
break
uczeń prześladujący/zastraszający innych uczniów
start learning
bully
lekcja
start learning
class
olimpiada szkolna
start learning
competition
obowiązkowy
start learning
compulsory
termin wykonania pracy
start learning
deadline
stopień, ocena
start learning
grade/mark
stypendium
start learning
grant/scholarship
wakacje
start learning
holiday
trudności w nauce
start learning
learning difficulties
lekcja
start learning
lesson
przerwa na lunch
start learning
lunch break
nowy uczeń
start learning
newcomer
nieobowiązkowy
start learning
optional
obecny
start learning
present
świadectwo szkolne
start learning
school certificate
czesne
start learning
school fee
wycieczka szkolna
start learning
school trip
lektury szkolne
start learning
set books
SKS
start learning
sports club
rada pedagogiczna
start learning
staff meeting
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
praca pisemna
start learning
written work
uczęszczać
start learning
attend
paplać, trajkotać
start learning
chatter
uczyć się
start learning
learn
zadawać
start learning
set
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
uczęszczać na zajęcia
start learning
attend classes
uczęszczać do szkoły
start learning
attend school
omawiać lektury
start learning
discuss set books
robić kurs
start learning
do a course
robić projekt
start learning
do a project
wykonywać zadanie
start learning
do a task/an activity
robić ćwiczenie
start learning
do an exercise
przeprowadzić eksperyment
start learning
do an experiment
odrabiać pracę domową
start learning
do homework
bardzo się starać
start learning
do one's best
oddawać pracę domową
start learning
hand in homework
zrobić sobie przerwę, mieć przerwę
start learning
have a break
przygotowywać prezentację
start learning
make a presentation
robić, popełniać błędy
start learning
make mistakes
robić notatki
start learning
make notes
robić postępy
start learning
make progress
uczyć się na pamięć
start learning
memorise/learn by heart
opuszczać lekcje
start learning
miss lessons
brać udział w lekcji
start learning
participate/take part in a lesson
uważać na lekcji
start learning
pay attention in class
czytać mapy
start learning
read maps
zadawać wypracowanie
start learning
set an essay
zadawać pracę domową
start learning
set homework
opuszczać zajęcia, chodzić na wagary
start learning
skip classes/play truant
rozwiązywać zadanie matematyczne
start learning
solve a problem
uczyć się pilnie
start learning
study hard
studiować teksty źródłowe
start learning
study sources
sprawdzać listę obecności w dzienniku
start learning
take the register
spóźnić się
start learning
turn up late/be late
ścierać tablicę
start learning
wipe the board
write an essay
start learning
pisać wypracowanie

You must sign in to write a comment