Longman, Matura Podstawowa, PRACA

 0    217 flashcards    i472512
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy
start learning
accountant
au pair
start learning
au pair
opiekun/opiekunka do dziecka
start learning
babysitter
kosmetyczka
start learning
beautician
kierowca autobusu
start learning
bus driver
mechanik samochodowy
start learning
car mechanic
szef kuchni
start learning
chef
farmaceuta
start learning
chemist/pharmacist
sprzątacz, sprzątaczka
start learning
cleaner
programista
start learning
computer programmer
kucharz
start learning
cook
dentysta
start learning
dentist
lekarz
start learning
doctor
krawiec
start learning
dressmaker
instruktor nauki jazdy
start learning
driving instructor
ekonomista
start learning
economist
elektryk
start learning
electrician
inżynier
start learning
engineer
pracownik na kierowniczym stanowisku
start learning
executive
rolnik
start learning
farmer
projektant mody
start learning
fashion designer
reżyser
start learning
film director
strażak
start learning
firefighter
steward/stewardesa
start learning
flight attendant
osoba zbierająca owoce
start learning
fruit picker
fryzjer
start learning
hairdresser
gospodyni domowa
start learning
housewife
instruktor
start learning
instructor
informatyk
start learning
IT specialist
dziennikarz
start learning
journalist
prawnik
start learning
lawyer
wykładowca
start learning
lecturer
bibliotekarz
start learning
librarian
pani przeprowadzająca przez ulicę dzieci idące do szkoły
start learning
lollipop lady
pan przeprowadzający przez ulicę dzieci idące do szkoły
start learning
lollipop man
menedżer, kierownik
start learning
manager
górnik
start learning
miner
muzyk
start learning
musician
pielęgniarz
start learning
nurse
malarz
start learning
painter
fotograf
start learning
photographer
pilot
start learning
pilot
hydraulik
start learning
plumber
policjant
start learning
police officer
polityk
start learning
politician
listonosz
start learning
postman
listonoszka
start learning
postwoman
psycholog
start learning
psychologist
recepcjonista
start learning
receptionist
przedstawiciel handlowy
start learning
sales representative/sales rep
naukowiec
start learning
scientist
sekretarz
start learning
secretary
pracownik ochrony
start learning
security guard
sprzedawca
start learning
shop assistant
sklepikarz
start learning
shopkeeper
makler giełdowy
start learning
stock broker
chirurg
start learning
surgeon
krawiec męski
start learning
tailor
taksówkarz
start learning
taxi driver
nauczyciel
start learning
teacher
kontroler biletów
start learning
ticket inspector
przewodnik
start learning
tour guide
tłumacz
start learning
translator
agent biura podróży
start learning
travel agent
prezenter telewizyjny
start learning
TV presenter
weterynarz
start learning
vet
kelner
start learning
waiter
kelnerka
start learning
waitress
źle płatny
start learning
badly-paid
pełnoetatowy
start learning
full-time
fizyczny
start learning
manual
w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part-time
stały
start learning
permanent
tymczasowy
start learning
temporary
dobrze płatny
start learning
well-paid
osoba starająca się o pracę
start learning
applicant
kandydat
start learning
candidate
odpowiedni kandydat
start learning
suitable candidate
życiorys, CV
start learning
curriculum vitae/CV
umowa o pracę
start learning
employment contract
doświadczenie
start learning
experience
pięcioletnie doświadczenie
start learning
five years' experience
formularz
start learning
form
formularz podania o pracę
start learning
application form
praca
start learning
job
ogłoszenie o pracę
start learning
job advertisement
podanie o pracę
start learning
job application
biuro pośrednictwa pracy
start learning
job centre
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
job interview
okazja, szansa
start learning
opportunity
dotychczasowe doświadczenie
start learning
previous experience
kwalifikacje
start learning
qualifications
rekrutacja
start learning
recruitment
referencje
start learning
references
umiejętności
start learning
skills
umiejętność obsługi komputera
start learning
computer skills
szkolenie
start learning
training
sesja szkoleniowa
start learning
training session
wolna posada, wakat
start learning
vacancy
rekrutować
start learning
recruit
złożyć podanie o pracę
start learning
apply for a job
ubiegać się o stanowisko
start learning
apply for a position
załączyć życiorys
start learning
enclose a CV
wypełnić formularz
start learning
fill in a form
znaleźć pracę
start learning
find work
przeprowadzać rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami
start learning
interview applicants
szukać pracy
start learning
look for a job
praca wymaga kontaktów z ludźmi
start learning
the job involves dealing with people
premia
start learning
bonus
zarobki
start learning
earnings
wynagrodzenie za usługi (np. lekarzy, adwokatów)
start learning
fee
świadczenia dodatkowe
start learning
fringe benefits/perks
dochód
start learning
income
płaca minimalna
start learning
minimum wage
płaca
start learning
pay
przyzwoita płaca
start learning
decent pay
podwyżka wynagrodzenia
start learning
pay rise
rozsądna płaca
start learning
reasonable pay
wypłata za czas choroby
start learning
sick pay
emerytura (pieniądze)
start learning
pension
zysk
start learning
profit
pensja (np. miesięczna, roczna)
start learning
salary
pensja początkowa
start learning
starting salary
wynagrodzenie za prace fizyczne
start learning
wages
zarabiać
start learning
earn
płacić
start learning
pay
źle opłacany
start learning
badly paid
dostać podwyżkę
start learning
get a pay rise
otrzymać wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach
start learning
get paid overtime
dobrze opłacany
start learning
well paid
w pracy
start learning
at work
perspektywy rozwoju zawodowego
start learning
career prospects
termin wykonania zadania/pracy
start learning
deadline
ciężka praca
start learning
hard work
zarządzanie
start learning
management
biuro
start learning
office
przepracowanie
start learning
overwork
odpowiedzialny za kogoś, coś
start learning
responsible for sb/sth
praca zespołowa
start learning
teamwork
warunki pracy
start learning
working conditions
miejsce pracy
start learning
workplace
pomagać, asystować komuś
start learning
assist sb
zarządzać
start learning
manage
pracować
start learning
work
kierować czymś, być za coś odpowiedzialnym
start learning
be in charge of sth
być częścią zespołu
start learning
be part of a team
prowadzić działalność gospodarczą, pracować na własny rachunek
start learning
be self-employed
awansować
start learning
be/get promoted
odbić kartę zegarową, przychodząc do pracy
start learning
clock in/clock on
koncentrować się na czymś
start learning
concentrate on sth
pracować z ludźmi
start learning
deal with people
pracować ciężko cały dzień
start learning
do a hard day's work
brać udział w szkoleniu
start learning
do a training course
wykonywać dobrze swoją pracę
start learning
do one's job well
pracować fizycznie
start learning
do physical work
zarabiać na życie
start learning
do sth for a living/earn a living
pracować w nadgodzinach
start learning
do/work overtime
dostać pracę
start learning
get a job
pomagać komuś
start learning
give sb a hand
rozpocząć strajk
start learning
go on strike
iść do pracy
start learning
go to work
płacić za godzinę pracy
start learning
pay per hour
płacić za miesiąc pracy
start learning
pay per month
płacić za tydzień pracy
start learning
pay per week
prowadzić firmę
start learning
run a business
przejmować od kogoś obowiązki
start learning
take over duties from sb
pracować jako inżynier
start learning
work as an engineer
pracować w firmie
start learning
work for a company
pracować z domu
start learning
work from home
pracować wiele godzin dziennie
start learning
work long hours
pracować nad czymś
start learning
work on sth
pracować na zmiany
start learning
work shifts
urlop
start learning
holiday
urlop, zwolnienie
start learning
leave
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
urlop płatny
start learning
pai leave
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
być na zwolnieniu lekarskim
start learning
be off sick
wziąć (tydzień) urlopu
start learning
take (a week's) leave
wziąć dzień wolny
start learning
take a day off work
szef
start learning
boss
kolega z pracy
start learning
colleague/workmate
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
personel
start learning
staff
zespół
start learning
team
pracownik fizyczny
start learning
worker
kariera zawodowa
start learning
career
zatrudniać
start learning
employ
zatrudnienie
start learning
employment
zawód, praca
start learning
job
obecna praca
start learning
current job
praca wakacyjna
start learning
holiday job/summer job
różnorodne, drobne prace na zlecenie
start learning
odd jobs
zawód
start learning
occupation
stanowisko, posada
start learning
position/post
zawód (wymagający kwalifikacji)
start learning
profession
z zawodu
start learning
by profession
samozatrudniony
start learning
self-employed
doświadczenie zawodowe
start learning
work experience
kryzys gospodarczy
start learning
economic crisis
emeryt
start learning
pensioner
emerytura (okres w życiu człowieka)
start learning
retirement
bezrobotny
start learning
unemployed/out of work
bezrobocie
start learning
unemployment
wysokie bezrobocie
start learning
high unemployment
niskie bezrobocie
start learning
low unemployment
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit
złożyć rezygnację
start learning
resign
odejść na emeryturę
start learning
retire
być na zasiłku dla bezrobotnych
start learning
be on the dole
zwolnić z pracy
start learning
fire/sack/give the sack
rzucić pracę
start learning
give up/quit one's job
zbankrutować
start learning
go bankrupt
złożyć rezygnację
start learning
hand in one's resignation
stracić pracę
start learning
lose one's job
zwolnić kogoś z powodu redukcji etatów
start learning
make sb redundant

You must sign in to write a comment