Lista słów, B2 str. 122

 0    94 flashcards    lotolga
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
der Elektroingenieur
start learning
inżynier elektryk
der Elektroherd, Elektroherde
start learning
kuchenka elektryczna
das Elektrogeschäft
start learning
sklep z artykułami elektrycznymi
elektronisch
start learning
elektroniczny
Wir schicken nichts mehr per Post. Alles geht elektronisch.
start learning
Nie wysyłamy niczego pocztą. Wszystko idzie elektronicznie.
die Eltern
start learning
rodzice
Ich wohne noch BEI meinen Eltern.
start learning
Nadal mieszkam z rodzicami.
der Elternabend, Elternabende
start learning
wywiadówka, zebranie z rodzicami.
Am Donnerstag ist in der Schule meiner Tochter Elternabend.
start learning
W czwartek w szkole mojej córki jest wywiadówka.
der Elternbeirat, die Elternbeiräte
start learning
Rada rodzicielska
Ich bin Mitglied im Elternbeirat.
start learning
Jestem członkiem rady rodziców.
die E-Mail (die E-Mails)
start learning
email
empfangen - empfängt- empfing - empfangen
start learning
odbierać przez satelitę, witać
Wir können mit Satellitenantenne über 30 Programme empfangen.
start learning
Możemy odbierać ponad 30 programów przez antenę satelitarną.
Meine Schwiegereltern haben mich ganz herzlich empfangen.
start learning
Moi teściowie bardzo serdecznie mnie powitali.
herzlich
start learning
serdeczny
der Empfang, Empfänge
start learning
odbiór, przyjęcie, recepcja
Ich bin mit dem Fernseher nicht zufrieden. Der Empfang ist sehr schlecht.
start learning
Nie jestem zadowolony z telewizora. Odbiór jest bardzo słaby.
den Empfang bestätigen
start learning
potwierdzać odbiór
Zur Firmeneröffnung bitten wir zu einem kleinen Empfang.
start learning
Z powodu otwarcia filmy, zapraszamy na małe przyjęcie.
zahlbar bei Empfang
start learning
płatne przy odbiorze
empfehlen, empfiehlt, empfahl, hat empfohlen
start learning
polecać
Was können Sie mir empfehlen?
start learning
Co może mi Pan polecić?
die Empfehlung, Empfehlungen
start learning
polecenie, rekomendacja
Ich rufe auf Empfehlung von Hernn Weber an.
start learning
Zadzwonię po zalecenie od pana Weber.
enden, endete, h geendet
start learning
konczyć się
Das Arbeitsverhältnis endet im Mai.
start learning
Stosunek pracy kończy się w maju.
das Ende
start learning
zakończenie, koniec
Ich wohne am Ende der Straße.
start learning
Mieszkam na końcu ulicy.
Die nächste Prüfung findet Ende August statt.
start learning
Kolejny test odbędzie się pod koniec sierpnia.
Rinaldo ist Ende Fünfzig.
start learning
Rinaldo jest pod koniec pięćdziesiątki.
Am Dienstag gehen die Ferien zu Ende.
start learning
We wtorek wakacje dobiegną końca.
endgültig, schließlich
start learning
ostateczny, w końcu
Damit ist das Problem endgültig gelöst.
start learning
Tym samym (tak więc) problem jest rozwiązany ostatecznie.
Der endgültige Termin steht noch nicht fest.
start learning
Ostateczny termin nie jest jeszcze ustalony.
Das Ergebnis ist noch nicht endgültig.
start learning
Wynik nie jest jeszcze ostateczny.
endlich
start learning
wreszcie
Endlich haben wir eine schöne Wohnung gefunden.
start learning
Wreszcie znaleźliśmy ładne mieszkanie.
Haben Sie sich nun endlich entschieden?
start learning
Czy się w końcu zdecydowałaś?
die Energie, Energien
start learning
energia
Abends habe ich keine Energie mehr, Sport zu machen.
start learning
Wieczorem nie mam już energii, aby uprawiać sport.
Wir müssen Energie sparen.
start learning
Musimy oszczędzać energię.
eng
start learning
wąski, ciasny
Die Jacke ist mir zu eng.
start learning
Kurtka jest zbyt ciasne dla mnie.
Wir arbeiten mit dieser Firma eng zusammen.
start learning
Współpracujemy sciśle z tą firmą.
der Enkel, Enkel
start learning
wnuk
ZUR Schule gehen
start learning
chodzić do szkoły
entdecken, entdeckte, hat endeckt
start learning
odkrywać, znajdować
Ich habe in deinem Brief noch ein paar Fehler entdeckt.
start learning
Odkryłem kilka błędów w liście.
entfernt (von + D)
start learning
oddalony
Das Hotel liegt etwa 100 m vom Strand entfernt.
start learning
Znajduje się około 100 metrów od plaży.
die Entfernung/die Entfernungen
start learning
Odległość
Aus dieser Entfernung ist das nicht zu erkennen.
start learning
Z tej odległości, nie da się tego rozróżnić/rozpoznać.
entgegenkommen
start learning
nadchodzić z naprzeciwka, nadjeżdzać z naprzeciwka
Auf dem Weg nach Hause ist mir mein Nachbar entgegengekommen.
start learning
W drodze do domu, mój sąsiad?
Können Sie mir mit dem Preis entgegenkommen?
start learning
?
enthalten, enthält / enthielt / hat enthalten
start learning
zawierać, być w cenie
Diese Schokolade enthält nur sehr wenig Zucker.
start learning
Ta czekolada zawiera bardzo mało cukru.
Die Mehrwertsteuer ist im Preis enthalten.
start learning
VAT jest wliczony w cenę.
die Mehrwertsteuer
start learning
VAT
entlang
start learning
wzdłuż
Gehen Sie diese Straße entlang. Dann kommen Sie direkt zum Bahnhof.
start learning
Idź wzdłuż tą ulicą. Potem idź prosto na dworzec.
entlassen, entlässt, entließ, hat entlassen
start learning
zwalniać, wypisać ze szpitala
Die Operation ist gut gelaufen. Wir können Sie nächste Woche aus dem Krankenhaus entlassen.
start learning
Operacja poszła dobrze. Możemy Pana w przyszłym tygodniu wypisać ze szpitala.
Die Firma hat viele Mitarbeiter entlassen.
start learning
Firma zwolniła wielu pracowników.
entscheiden, entscheidet- entschied - entschieden
start learning
decydować
Für welchen Anzug haben Sie sich entschieden?
start learning
na który garnitur się zdecydowałeś?
die Entscheidung, Entscheidungen
start learning
decyzja
Diese wichtige Entscheidung möchte ich zuerst mit meinem Mann besprechen.
start learning
Tą ważną decyzję chciałabym na początku z moim mężem omówić.
sich entschließen, entschloss, hat entschlossen
start learning
postanawiać/ decydować się
sich entschließen zu/ für
start learning
decydować się na coś/ postanawiać coś
Mein Nachbar hat sich entschlossen, sein Auto zu verkaufen.
start learning
Mój sąsiad postanowił swój samochód na sprzedaż.
Das kann nicht nicht allein entscheiden.
start learning
o tym nie mogę sama zdecydować.
entschlossen sein
start learning
być zdecydowanym/ zdeterminowanym
ich bin fest entschlossen, diese Ausbildung fertigzumachen
start learning
Jestem zdeterminowany, aby zakończyć edukację.
entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie störe.
start learning
przepraszam, że przeszkadzam.
Ich möchte meine Tochter entschuldigen. Sie ist krank und kann nicht zur Schule gehen.
start learning
Chcę usprawiedliwić moją córką. Ona jest chora i nie może chodzić do szkoły.
Herr Meier lässt sich entschuldigen, er ist stark erkältet.
start learning
Pan M. pozwala sobie przeprosić (przesyła przeprosiny). Jest ciężko przeziębiony.
entschuldigen, entschuldigte, h entschuldigt
start learning
przepraszać, usprawiedliwiać
die Entschuldigung (die Entschuldigungen)
start learning
Przeprosiny
Entschuldigung! -macht nichts, kein Problem
start learning
Przpraszam! - nie szkodzi, żaden Problem
entsorgen, entsorgte, hat entsorgt
start learning
usuwać, oczyszczać
Wie kann ich meine alte Kaffemaschine entsorgen?
start learning
Jak mogę oczyścić mój stary ekspres do kawy?
entspannend
start learning
relaksujący
Der Urlaub war sehr entspannend.
start learning
Urlop był bardzo relaksujące.
entstehen, entstand, ist entstanden
start learning
powstawać
Hier entsteht ein neues Einkaufszentrum.
start learning
Tu powstaje nowe centrum handlowe.
Andere Kosten entstehen nicht.
start learning
?
enttäuschen, enttäusche, hat enttäuscht
start learning
rozczarowywać, zawodzić
Das Essen hat uns enttäuscht.
start learning
Jedzenie nas rozczarowało.
Wir waren von dem Konzert sehr enttäuscht.
start learning
Byliśmy bardzo rozczarowani koncertu.
Das Ergebnis war enttäuschend.
start learning
Wynik był rozczarowujący.
die Enttäuschung, Enttäuschungen
start learning
rozczarowanie
Das Spiel war eine große Enttäuschung.
start learning
Gra była wielkim rozczarowaniem.

You must sign in to write a comment