Lektion 13

 0    91 flashcards    annajankowska8
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

światła drogowe
start learning
die Ampel

Skręci Pani na światłach w lewo.
start learning
Sie biegen an der Ampel nach links ab.

Pójdzie Pan aż do świateł, a potem w prawo.
start learning
Sie gehen bis zur Ampel und dann rechts.

bank, banki
start learning
die Bank, die Banken

Jestem właśnie w banku.
start learning
Ich bin gerade in der Bank.

most, mosty
start learning
die Brücke, die Brücken

Pojedzie Pani przez most, a za mostem skręci Pani w lewo.
start learning
Sie fahren über die Brücke und hinter der Brücke biegen Sie links ab.

katedra, katedry
start learning
der Dom, die Dome

Obok katedry jest park.
start learning
Neben dem Dom ist ein Park.

hotel, hotele
start learning
das Hotel, die Hotels

Będzie Pani przejeżdżać obok hotelu.
start learning
Sie fahren an einem Hotel vorbei.

środek, centrum miasta
start learning
die Mitte, die Stadtmitte

W centrum miasta jest wiele sklepów.
start learning
In der Stadtmitte gibt es viele Geschäfte.

plan, plany
start learning
der Plan, die Pläne

Na planie miasta znajdziecie Państwo drogę.
start learning
Auf dem Stadtplan finden Sie den Weg.

die Polizei

Obok policji jest ten kościół.
start learning
Neben der Polizei ist die Kirche.

die Post

Przepraszam, jak dojdę do poczty?
start learning
Entschuldigung, wie komme ich zur Post?

centrum, centra
start learning
das Zentrum, die Zentren

Jadę do centrum.
start learning
Ich fahre ins Zentrum.

der Kilometer

Pojedzie Pan kilometr prosto i potem na skrzyżowaniu skręci Pan w prawo.
start learning
Sie fahren einen Kilometer geradeaus und dann an der Kreuzung biegen Sie rechts ab.

der Meter

Pójdą Państwo dwa metry prosto i tam zobaczą już Państwo bank.
start learning
Sie gehen zweihundert Meter geradeaus und da sehen Sie schon die Bank.

w pobliżu
start learning
in der Nähe

Poczta jest w pobliżu dworca.
start learning
Die Post ist in der Nähe vom Bahnhof.

droga, drogi
start learning
der Weg, die Wege

Zna Pani drogę do Miunster?
start learning
Kennen Sie den Weg nach Münster?

skręcać, skręci Pani
start learning
abbiegen, Sie biegen... ab

Za mostem proszę jechać w pierwszą ulicę w lewo.
start learning
Hinter der Brücke fahren Sie die erste Straße links.

on skręcił
start learning
er ist abgebogen

Na skrzyżowaniu skręciłam, ale powinnam była jechać prosto.
start learning
An der Kreuzung bin ich abgebogen, aber ich sollte geradeaus fahren.

opisywać, ona opisała / ona opisywała
start learning
beschreiben, sie hat beschrieben

Miły mężczyzna wskazał mi drogę.
start learning
Ein netter Mann hat mir den Weg beschrieben.

jechać dalej, jadę dalej
start learning
weiterfahren, ich fahre weiter

Proszę jechać dalej prosto!
start learning
Fahren Sie geradeaus weiter!

oni pojechali dalej
start learning
sie sind weitergefahren

Oni pojechali dalej prosto, ale powinni byli skręcić w prawo.
start learning
Sie sind geradeaus weitergefahren, aber sie sollten rechts abbiegen.

jechać z powrotem, jedziesz z powrotem
start learning
zurückfahren, du fährst zurück

To nie tutaj / nie tędy. Musi Pan zawrócić i pojechać dwa kilometry z powrotem.
start learning
Sie sind falsch hier. Sie müssen wenden und zwei Kilometer zurückfahren.


Przykro mi. Nie jestem stąd.
start learning
Tut mir Leid. Ich bin fremd hier.

links

Po lewej jest policja.
start learning
Links ist die Polizei.

na lewo, w lewo
start learning
nach links

Proszę jechać w lewo!
start learning
Fahren Sie nach links!

rechts

Po prawej jest parking.
start learning
Rechts ist der Parkplatz.

na prawo, w prawo
start learning
nach rechts

Na światłach proszę jechać w prawo!
start learning
An der Ampel fahren Sie nach rechts.

Dziękuję pięknie. Proszę. Nie ma za co.
start learning
-Dankeschön! -Bitte, gern.

pomagać, on pomaga
start learning
helfen, er hilft

Czy może mi Pani pomóc? Tak, słucham.
start learning
-Können Sie mir helfen? -Ja, bitte.

wy pomagaliście
start learning
ihr habt geholfen

Mili Niemcy mi pomogli.
start learning
Nette Deutsche haben mir geholfen.

Dziękuję za pomoc. Nie ma sprawy.
start learning
- Danke für Ihre Hilfe! - Kein Problem.

Schade.

Ten hotel jest zaraz za rogiem. Fajnie. Dziękuję.
start learning
- Das Hotel ist gleich um die Ecke. - Sehr nett! Danke.


przy kościele
start learning
an der Kirche

na parkingu
start learning
auf dem Parkplatz

za dworcem
start learning
hinter dem Bahnhof

w kościele
start learning
in der Kirche

obok poczty
start learning
neben der Post

przez most
start learning
über die Brücke

pod mostem
start learning
unter der Brücke

Przed szkołą stoi dużo ludzi.
start learning
Vor der Schule stehen viele Leute.

zwischen

pomiędzy bankiem a szkołą
start learning
zwischen der Bank und der Schule

pytanie, pytania
start learning
die Frage, die Fragen

Przepraszam, mam pytania...
start learning
Entschuldigung, ich habe eine Frage...

moment, momenty
start learning
der Moment, die Momente

Moment! Chwileczkę!
start learning
Einen Moment!

włączać, włączyłam
start learning
anmachen, ich habe angemacht

Włączyłam nawigację, ale nie działa.
start learning
Ich habe den Navi angemacht, aber er funktioniert nicht.

znajdować, on znalazł
start learning
finden, er hat gefunden

Znalazłam krótszą drogę.
start learning
Ich habe einen kürzeren Weg gefunden.

pytać, my zapytaliśmy
start learning
fragen, wir haben gefragt

O co Pan pytał?
start learning
Was haben Sie gefragt?

zgadzać się, być poprawnym
start learning
stimmen

Zgadza się.
start learning
Das stimmt. / Stimmt.


Ci dwoje szukają jakiegoś hotelu.
start learning
Die beiden suchen ein Hotel.

Przepraszam, gdzie tutaj jest jakiś supermarket?
start learning
Entschuldigung, wo ist denn hier ein Supermarkt?

Proszę iść trzysta metrów prosto i tam zobaczy Pani już market.
start learning
Gehen Sie dreihundert Meter geradeaus, und da sehen Sie schon den Supermarkt.

Przepraszam, znają Państwo hotel Gwiazda?
start learning
Entschuldigung, kennen Sie das Hotel Stern?

Przykro mi. Nie jesteśmy stąd.
start learning
Tut mir Leid. Wir sind nicht von hier.

Mimo to dziękuję bardzo.
start learning
Trotzdem Dankeschön!

Przepraszam, szukam jakiegoś supermarketu.
start learning
Entschuldigung, ich suche einen Supermarkt.

Proszę pójść drugą uliczką w prawo.
start learning
Gehen Sie die zweite Gasse rechts.


You must sign in to write a comment