Kapitel 17

 0    203 flashcards    madziano
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
posiadać
start learning
besitzen
posiadać (odmiana)
start learning
besitzt - besaß - besessen
przez Internet
start learning
über das Internet
zaproponować (zaoferować) pomoc
start learning
die Hilfe anbieten
praktyka
start learning
das Praktikum (die Praktika)
doświadczenie
z własnego doświadczenia
start learning
die Erfahrung (die Erfahrungen)
aus eigener Erfahrung
zdobywać doświadczenie
start learning
die Erfahrung sammeln
zawartość, treść
treść listu
start learning
der Inhalt (die Inhalte)
der Inhalt eines Briefes
ogłoszenie, anons, doniesienie, kontrolka, wyświetlacz
start learning
die Anzeige (die Anzeigen)
miejsce, posada
stanowisko jest już zajęte
start learning
die Stelle (die Stellen)
die Stelle ist schon vergeben
ubiegać się o posadę
start learning
sich um eine Stelle bewerben
ubiegać się o coś/ aplikować o coś
start learning
sich bewerben um + Akk
ubiegać się gdzieś/ aplikować gdzieś
start learning
sich bewerben bei/in
ubiegać się jako - na jakieś konkretne stanowisko
start learning
sich bewerben als
dotyczyć, tyczyć się, spotykać, nawiedzać
dotyczyć kogoś, odnosić się do kogoś
start learning
betreffen
jemanden betreffen
dokumenty dołączane do podania o przyjęcie
start learning
die Bewerbungsunterlagen (nur PL)
ubieganie się, podanie
start learning
die Bewerbung (die Bewerbungen)
zdjęcie paszportowe
start learning
das Lichtbild (die Lichtbilder)
życiorys (CV)
start learning
der Lebenslauf (die Lebensläufe)
świadectwo, certyfikat, zeznanie, dowód
dawać świadectwo czegoś
start learning
das Zeugnis (die Zeugnisse)
von etwas Zeugnis geben
język potoczny, mowa potoczna
start learning
die Umgangssprache (die Umgangssprache)
przyjęcie, podjęcie, nagranie, ujęcie, zdjęcie
start learning
die Aufnahme (die Aufnahmen)
dokumentacja, pisma, akta
start learning
die Unterlagen
uczestniczyć
uczestniczyć w czymś
start learning
teilnehmen an + Dativ
an etwas teilnehmen
od ... do ... (używane w datach)
start learning
von ... bis...
podpis
składać podpis
start learning
die Unterschrift (die Unterschriften)
eine Unterschrift leisten
Giełda
start learning
die Börse (die Börsen)
na giełdzie
start learning
an der Börse
akcja (papier wartościowy)
start learning
die Aktie (die Aktien)
wczorajszy
start learning
gestrig
dzisiejszy
start learning
heutig
praktyka zagraniczna
start learning
das Auslandspraktikum (die Auslandspraktika)
poeta
start learning
der Dichter (die Dichter)
laboratorium
start learning
das Labor (die Labore/Labors)
punkt ciężkości, specjalizacja
start learning
der Schwerpunkt (die Schwerpunkte)
założenie, przesłanka, warunek
start learning
die Voraussetzung (die Voraussetzungen)
pod warunkiem
start learning
unter der Voraussetzung
zwykły, zwyczajowy, zwykle, zwyczajowo
start learning
üblich
elektroniczne przetwarzanie danych
start learning
EDV (Elektronische Datenverarbeitung)
poufały, zażyły, bliski, dobrze znany, swojski, poufale, zażyle, swojsko
start learning
vertraut
ufać, dowierzać
powierzać komuś tajemnicę
start learning
vertrauen
jemandem ein Geheimnis anvertrauen
być z czymś zapoznanym
start learning
mit ... vertraut sein
relacja, odniesienie
powoływać się na coś
start learning
der Bezug (die Bezüge)
auf etwas Bezug nehmen
rozmowa wstępna
start learning
das Vorgespräch (die Vorgespräche)
przemowa, przemówienie, forma zwracania się do kogoś
mówienie sobie per Pan/Pani
start learning
die Anrede (die Anreden)
die Anrede mit Sie
sprawa
pod tym względem
start learning
der Betreff (die Betreffe)
in dem Betreff
formuła powitania
start learning
die Grußformel (die Grußformeln)
wiadomość, wiedza
przyjąć coś do wiadomości
start learning
die Kenntnis (die Kenntnisse)
etwas zur Kenntnis nehmen
poszerzać swoją wiedzę
start learning
seine Kenntnisse erweitern
zdanie podsumowujące, konkluzja, wniosek
start learning
der Schlusssatz (die Schlusssätze)
odnosić się, odwoływać
start learning
sich beziehen
załączać, dopisywać, dodawać
start learning
beifügen
dysponować czymś
start learning
über etwas verfügen
strona domowa (inf.)
start learning
die Homepage (die Homepages)
szanowny
szanowne panie, szanowni panowie, szanowni Państwo
start learning
geehrt
sehr geehrte Damen und Herren
rozmowa telefoniczna
start learning
das Telefongespräch (die Telefongespräche)
zgodnie z umową, jak obiecałam
start learning
wie besprochen
w załączeniu
start learning
anbei
kilkakrotny, kilkakrotnie
start learning
mehrfach
matura
start learning
das Abitur (die Abiture)
zdawać maturę
start learning
Abitur bestehen
kurs uzupełniający
start learning
der Leistungskurs (die Leistungskurse)
obecnie
start learning
zurzeit
w tej chwili, tymczasem, teraz, obecnie
skoro tak sądzisz
start learning
nun
nun ja, wenn du meinst
obszar, zakres, zakres władzy, kompetencja, dziedzina
start learning
der Bereich (die Bereiche)
oprócz tego, poza tym, nadto, ponadto
start learning
außerdem
kurs dokształcający
start learning
der Fortbildungskurs (die Fortbildungskurse)
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
das Vorstellungsgespräch (die Vorstellungsgespräche)
zakończenie listu motywacyjnego frazą o radości z zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną
start learning
Über eine Einladung zum Vorstellungsgespräch würde ich mich sehr freuen.
Z poważaniem (na zakończenie listu oficjalnego)
start learning
mit freundlichen Grüßen
wyżej wymieniony (o.g)
start learning
oben genannt
spółka akcyjna, SA (AG)
start learning
Aktiengesellschaft
grupa robocza, zespół roboczy, kolektyw, koło zainteresowań
start learning
die Arbeitsgemeinschaft (die Arbeitsgemeinschaften)
wiedza fachowa, wiedza zawodowa, wiedza robocza
start learning
Fachkenntnisse (nur PL)
dodatkowy, dodatkowo
start learning
zusätzlich
dalsze kształcenie, dalsze kształcenie się
start learning
die Weiterbildung (nur Singular)
przewidywanie
słusznie przewidując
start learning
die Voraussicht (die Voraussichten)
in weiser Voraussicht
prawdopodobny, przypuszczalny
start learning
voraussichtlich
studia licencjackie
start learning
das Bachelor-Studium (die Bachelor-Studien)
licencjat
start learning
Bachelor der (nur Singular)
studia magisterskie
start learning
das Master-Studium (die Master-Studien)
studia doktoranckie
start learning
das Doktoratsstudium (die Doktoratsstudien)
studium przypadku, studium monograficzne
start learning
die Fallstudie (die Fallstudien)
kompetentny do prowadzenia negocjacji
start learning
verhandlungssicher
dobry w mowie i piśmie
start learning
gut in Wort und Schrift
podstawowe wiadomości, podstawowa wiedza
start learning
Grundkenntnisse
zaawansowany
start learning
fortgeschritten
wzór, deseń, próbka
start learning
das Muster (die Muster)
wiadomość
start learning
die Nachricht (die Nachrichten)
kierownik działu kadr
start learning
der Personalchef (die Personalchefs)
bezwarunkowy, konieczny, niezbędny, bezwarunkowo, koniecznie, niezbędnie
niekoniecznie
start learning
unbedingt
nicht unbedingt
zastanawiać się, rozważać, przemyśliwać;
start learning
überlegen
zdenerwowany, podniecony, podekscytowany
start learning
aufgeregt über Akk.
denerwować się
start learning
sich aufregen
poprawa, polepszenie
szybkiego powrotu do zdrowia!
start learning
die Besserung (die Besserungen)
gute Besserung!
gruby, gęsty, grubo;
tyć
start learning
dick
dick werden
pocałunek, całus
pocałunek w usta
start learning
der Kuss (die Küsse)
Kuss auf den Mund
całować kogoś, dawać komuś całusa
start learning
jemandem einen Kuss geben
przeglądać, wyglądać, patrzeć przez
start learning
durchsehen
obejmować spojrzeniem, ogarniać wzrokiem, rozeznawać się, przeoczać, pomijać, nie dostrzegać, nie zauważać
start learning
übersehen
przeczytać
start learning
durchlesen
przemyśliwać, obmyślać, rozważać
start learning
durchdenken
którego dzisiaj mamy? (Nominativ)
start learning
der Wievielte ist heute?
którego dzisiaj mamy? (Akkusative)
start learning
den Wievielten haben wir heute?
rozwijać, projektować, opracowywać
wywoływać film
start learning
entwickeln
einen Film entwickeln
rozwijać się
wysoko rozwinięty
start learning
sich entwickeln
hoch entwickelt
produkować, odnawiać, nawiązywać, reperować
start learning
herstellen
przenosić, przekładać, kłaść, wydawać drukiem
przekładać premierę
start learning
verlegen
die Premiere verlegen
połowa gry, pół etatu
start learning
die Halbzeit (die Halbzeiten)
pełen wymiar godzin
start learning
die Vollzeit (nur Singular)
spółka akcyjna
start learning
die Aktiengesellschaft (die Aktiengesellschaften) (AG)
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
start learning
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
społeczeństwo, towarzystwo, spółka
start learning
die Gesellschaft (die Gesellschaften)
znać się z kimś/być z kimś w bliskich(zażyłych) relacjach
start learning
vertraut sein mit
zainteresowanie czymś
start learning
Interesse an etwas
psaować do czegoś
start learning
passen zu
użycie, stosowanie, zastosowanie
nie znajdować zastosowania
start learning
die Verwendung (die Verwendungen)
keine Verwendung haben
akcent
start learning
die Betonung (die Betonungen)
wynosić (o kwocie, punktacji)
wynosić 50 euro, opiewać na 50 euro
start learning
betragen
50 Euro betragen
ślub, zawarcie małżeństwa
start learning
die Heirat (die Heiraten)
cukiernik
start learning
der Konditor (die Konditoren)
Słodycze
start learning
Süßwaren
w tym samym roku
start learning
im gleichen Jahr
Małżonkowie
start learning
Eheleute
rosnąć, wzrastać, dorastać, zwiększać się (odmiana)
start learning
wachsen - wuchs - gewachsen
nabywać, kupować
start learning
anschaffen
zwiększenie, spotęgowanie, wzmożenie, wzrost, zwyżka
start learning
die Steigerung (die Steigerungen)
rozwijać, projektować, opracowywać
rozwijać się
start learning
entwickeln
sich entwickeln
łamać, wyłamywać, przełamywać, składać (list, kartkę) / łamać się, pękać, przebijać się, przedzierać się, załamywać się, włamywać się
złamać sobie rękę/nogę
start learning
brechen
sich (DAT) einen Arm/ein Bein brechen
otrzymywać, dostawać, utrzymywać, zachowywać, konserwować
start learning
erhalten
wojna światowa
start learning
der Weltkrieg (die Weltkriege)
przyjmować, podejmować, rejestrować, nagrywać, podnosić
podejmować pracę
start learning
aufnehmen
Arbeit aufnehmen
reklamować, zabiegać, ubiegać się, starać się, agitować, werbować, kaptować
zabiegać o względy dziewczyny
start learning
werben
um ein Mädchen werben
tak zwany (tzw.)
start learning
sogenannt
zatrudniać, zajmować, zaprzątać
zajmować się kimś/czymś
start learning
beschäftigen
sich mit jemandem/etwas beschäftigen
przedsiębiorstwo, przedsięwzięcie
start learning
das Unternehmen (die Unternehmen)
współpracownik
start learning
der Mitarbeiter (die Mitarbeiter)
obrót, obroty (w handlu)
mieć duże obroty
start learning
der Umsatz (die Umsätze)
einen hohen Umsatz machen
prezentować, przedstawiać
start learning
präsentieren
Ziemia (planeta), ziemia, padół ziemski, gleba
start learning
die Erde (die Erden)
chodzić do szkoły...
start learning
in die ... schule gehen
zmienić na coś...
start learning
auf ... wechseln
skończyć szkołę / studia z...
start learning
die Schule/das Studium mit ... abschließen
uczęszczać/ukończyć kurs...
start learning
einen ... kurs besuchen/absolvieren
zrobić staż (praktykę) u/w
start learning
ein Praktikum bei/in ... machen
Pogłębić wiedzę
start learning
Kenntnisse vertiefen
w tej chwili pracować u...
start learning
im Moment bei ... arbeiten
Jaka jest zapłata za praktyki?
start learning
Wie ist die Bezahlung vom Praktikum?
założenie, zakładanie, fundacja
start learning
die Gründung (die Gründungen)
prezentacja
start learning
die Präsentation (die Präsentationen)
Produkcja
start learning
die Herstellung (die Herstellungen)
rozwój, ewolucja
rozwój zawodowy
start learning
die Entwicklung (die Entwicklungen)
berufliche Entwicklung
chronić
chronić się przed czymś
start learning
schützen
sich schützen vor etwas
podawać dalej
start learning
weitergeben
lata 60-te
start learning
60er-Jahren
wybierać, obierać, głosować
start learning
wählen
dział księgowości, księgowość
start learning
die Buchhaltung (die Buchhaltungen)
Produkcja
start learning
die Produktion (die Produktionen)
odbiór towarów
start learning
der Wareneingang (die Wareneingänge)
dział kadr, kadry, dział personalny, dział HR
start learning
die Personalabteilung (die Personalabteilungen)
sprzedaż, kolportaż, dystrybucja, zbyt
start learning
der Vertrieb (nur Singular)
badanie naukowe, badania naukowe, poszukiwanie
start learning
die Forschung (die Forschungen)
surowiec
start learning
der Rohstoff (die Rohstoffe)
przyjmować, przypuszczać, zatwierdzać
przyjmować karty kredytowe, honorować karty kredytowe
start learning
annehmen
Kreditkarten annehmen
popierać, wspierać, wydobywać, eksploatować, transportować
wydobywać węgiel
start learning
fördern
Kohle fördern
dlatego
o to mi wcale nie chodzi
start learning
darum
darum geht es mir gar nicht
elastyczny czas pracy, ruchomy czas pracy, równoważny czas pracy
start learning
die Gleitzeit (die Gleitzeiten)
prowadzenie, przedsiębiorstwo, zakład, wytwórnia
nieczynny
start learning
der Betrieb (die Betriebe)
außer Betrieb
ustalać, określać, lokować pieniądze
związywać się z czymś
start learning
festlegen
sich auf etwas festlegen
określać, oznaczać, decydować, postanawiać, zarządzać
uściślać
start learning
bestimmen
genauer bestimmen
zmiana robocza
start learning
die Schicht (die Schichten)
rozdział, fragment, akapit, część
start learning
der Abschnitt (die Abschnitte)
pierwsza zmiana, poranna zmiana
start learning
die Frühschicht (die Frühschichten)
druga zmiana
start learning
die Spätschicht (die Spätchichten)
nocna zmiana, pracownik nocnej zmiany
start learning
die Nachtschicht (die Nachtschichten)
godzina nadliczbowa, nadgodzina
pracować w nadgodzinach
start learning
die Überstunde (die Überstunden)
Überstunden machen
umowny, kontraktowy, traktatowy, umownie, kontraktowo, traktatowo
start learning
vertraglich
demontować, rozbierać, eksploatować, wydobywać, redukować, zmniejszać
redukować personel
start learning
abbauen
das Personal abbauen
najważniejszy punkt, słowo kluczowe, hasło
start learning
der Stichpunkt (die Stichpunkte)
zasiłek, dodatek
start learning
der Zuschuss (die Zuschüsse)
dziennik, pamiętnik
start learning
das Tagebuch (die Tagebücher)
dowiadywać się, doświadczać
start learning
erfahren
wprowadzenie, przedmowa, wstęp, słowo wstępne
start learning
die Einführung (die Einführungen)
obchód, patrol, przechadzka
start learning
der Rundgang (die Rundgänge)
dzieło, czyn, zakład, mechanizm
start learning
das Werk (die Werke)
sprawdzać (ponownie), kontrolować, weryfikować, rewidować, badać
start learning
überprüfen
zadawać, nadawać, wysyłać, rezygnować, poddawać się
rezygnować ze swoich planów
start learning
aufgeben
seine Pläne aufgeben
być w czymść dobrym/słabym
start learning
gut/schlecht sein in
interesować się czymś
start learning
sich interessieren für (A) etwas
rabat
start learning
der Rabatt (die Rabatte)
rzeżywać, doświadczać, doznawać, zaznawać, dożyć, doczekać się
przeżywać radość
start learning
erleben
Freude erleben
właściciel
start learning
der Eigentümer (die Eigentümer)
uzupełnienie, skompletowanie
start learning
die Ergänzung (die Ergänzungen)
teren, okolica
płaski teren
start learning
das Gelände (die Gelände)
ein flaches Gelände
czynność, działanie, działalność, zajęcie, praca zawodowa
działalność zawodowa
start learning
die Tätigkeit (die Tätigkeiten)
berufliche Tätigkeit
słuchać się, stosować się
przestrzegać przepisów
start learning
befolgen
die Vorschriften befolgen
koncentrować się na czymś
start learning
sich auf etwas (AKK) konzentrieren
przygotowanie do
start learning
sich vorbereiten auf (Akk)
dobrowolny, ochotniczy, nieobowiązkowy, na ochotnika, z własnej woli
start learning
freiwillig
lubiący dzieci
start learning
kinderlieb
zwykły, zwyczajowy, zwykle, zwyczajowo
start learning
üblich
przejrzysty, przejrzyście
start learning
übersichtlich
szybkiego powrotu do zdrowia!
start learning
gute Besserung!

You must sign in to write a comment