Kapital + Vertretung

 0    70 flashcards    aga88
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
centralizacja kapitalu
start learning
e, Kapitalzentralisation
dochod z kapitalu
start learning
Einkommen aus Kapital; s, Kapitaleinkommen; r, Kapitalprofit
emisja z akcji celem pozyskania kapitalu
start learning
e, Kapitalemission
finansowanie kredytami udzielanymi proporcjonalnie do obrotow kapitalu roboczego
start learning
e, Umschlagsfinanzierung
kapital akcyjny
start learning
s, Akitenkapital; assoziiertes Kapital; gesellschaftliches Kapital
kapital gwarancyjny
start learning
s, Deckungskapital
kapital nagromadzony
start learning
akkumuliertes Kapital
kapital obrotowy
start learning
umlaufendes Kapital; s, Umlaufkapital; bewegliches Kapital
kapital rezerwowy
start learning
r, Reservefonds; s, Reservekapital
kapital spolki
start learning
s, Geschäftskapital
kapital statutowy
start learning
heftendes Kapital
kapital w obligacjach
start learning
s, Anleihekapital
kapital w papierach wartosciowych
start learning
s, Kapital in Effekten; s, Kapital in Wertpapieren
kapital zakladowy
start learning
s, Stammkapital; s, Betriebskapital; s, Anlagekapital; s, Grundkapital
kapital zakladowy podzielony na akcje
start learning
in Aktien verlegtes Kapital
kapital zakladowy spolki akcyjnej
start learning
s, Grundkapital, s, Nominalkapital der AG
kapital zalozycielski firmy
start learning
s, Anfangskapital; s, Gründungskapital
koncentracja kapitalu
start learning
e, Kapitalkonzentration
konsumpcja kapitalu
start learning
r, Substanzverzehr
inwestor kapitalu
start learning
r, Kapitalanleger
koszty laczne kapitalu obejmujace odsetki i odpisy kapitalowe
start learning
Kapitalkosten (Pl.)
nadwyzka kapitalowa
start learning
r, Kapitalüberfluss
naklady kapitalu
start learning
r, Kapitalaufwand; Kapitalaufwendungen
niedostatek kapitalu
start learning
e, Kapitalknappheit, r, Kapitalmangel
obnizyc kapital akcyjny
start learning
s, Aktienkapital herabsetzen
obnizenie kapitalu zakladowego spolki
start learning
e, Kapitalherabsetzung
odnowienie kapitalu trwalego
start learning
e, Kapitalerneuerung
podwyzszenie kapitalu
start learning
e, Kapitalerhohung
podwyzszenie kapitalu zakladowego
start learning
Erhohung des Grundkapitals
rachunek przeplywu kapitalu
start learning
e, Kapitalflussrechnung
rezerwa kapitalu
start learning
e, Kapitalreserve; r, Kapitalvorrat
rozdrobnienie kapitalu
start learning
e, Kapitalzersplitterung
statutowy kapital zalozycielski
start learning
genehmigtes Grundkapital
subskrybowany kapital zakladowy spolki
start learning
begebenes Kapital
suma kapitalu
start learning
r, Kapitalbetrag
udzial w kapitale spolki
start learning
r, Kapitalanteil; e, Kapitaleinlage
wklad kapitalu zakladowego spolki
start learning
e, Stammeinlage; r, Anteilfonds
wniesienie sumy dodatkowej na kapital zakladowy spolki
start learning
e, Nachschusspflicht
wycofac kapital
start learning
das Kapital ablosen
wycofanie kapitalu
start learning
e, Kapitalentnahme
zaangazowanie kapitalu
start learning
e, Kapitalbindung
zadluzenie kapitalu
start learning
e, Kapitalverschuldung
zgromadzenie kapitalu
start learning
e, Kapitalbeschaffung
zamrozenie kapitalu
start learning
e, Kapitalfestlegung; s, Einfrieren von Kapital; e, Kapitalbindung
zmniejszenie kapitalu zakladowego
start learning
e, Herabsetzung des Grundkapitals
zmniejszenie kapitalu zakladowego spolki przez wycofanie akcji
start learning
e, Verringerung des Gesellschaftskapitals durch Einziehung von Aktien
zobowiazanie (udzialowca) wniesienia sumy dodatkowej na kapital zakladowy spolki
start learning
e, Nachschusspflicht
zwiekszenie kapitalu zakladowego spolki przez emisje nowych akcji
start learning
e, Kapitalaufstockung
zwrot kapitalu udzialowcom (z masy likwidacyjnej)
start learning
e, Kapitalrückgabe an die Teilhaber
e, Aufsichtsratssitzung
start learning
posiedzenie rady nadzorczej
rada nadzorcza wspolna dla (kilku przedsiebiorstw)
start learning
r, Schachtelaufsichtsrat
wybor rady nadzorczej
start learning
e, Aufsichtsratswahl
reprezentacja
start learning
e, Repräsentation; e, Vertretung
fundusz reprezentacyjny
start learning
r, Repräsentationsfonds
reprezentacja przedsiebiorstw
start learning
e, Vertretung des Unternehmens, e, Vertretung des Betriebs
reprezentacja osoby prawnej
start learning
e, Vertretung der juristischen Person
reprezentowac firme
start learning
ein Unternehmen vertreten
zarzad
start learning
r, Vorstand; s, Direktorium
czlonek zarzadu niezatrudniony w danym przedsiebiorstwie
start learning
unternehmensfremer Direktor
naczelny zarzad
start learning
r, Gesamtvorstand
nalezec do zarzadu
start learning
dem Vorstand angehören
personel zarzadu firmy
start learning
e, Unternehmensspitze
posiedzenie zarzadu
start learning
e, Vorstandssitzung
pracownik zarzadu
start learning
e, Führungskraft; s, Mitglied des Vorstandes
prezes zarzadu
start learning
r, Vorsitzender des Vorstandes; r, Vorstandvorsitzende
wybor zarzadu
start learning
e, Vorstandswahl
wynagrodzenie dla zarzadu
start learning
e, Vorstandsvergütung
zarzad przedsiebiorstwa
start learning
r, Firmenvorstand
zarzad spolki akcyjnej
start learning
r, Vorstand der Aktiengesellschaft
zarzad przymusowy
start learning
e, Zwangsverwaltung

You must sign in to write a comment