Inżynieria środowiska

 0    479 flashcards    kmotyl0104
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
absorber
start learning
der Absorber
absorber do usuwania zanieczyszczeń z powietrza odlotowego
start learning
der Abluftwäscher
absorbować
start learning
absorbieren
analityka
start learning
die Analytik
analityka gleb
start learning
die Bodenanalytik
analityka odpadów
start learning
die Abfallanalytik
analiza
start learning
die Analyse
analiza
start learning
die Auswertung
analiza biologiczna
start learning
biologische Analyse
analiza ekosystemu
start learning
die Ökosystemanalyse
analiza fizyko chemiczna
start learning
physikalisch chemische Analyse
analiza klimatu
start learning
die Klimaanalyse
analiza klimatu miejskiego
start learning
die Stadtklimaanalyse
analiza procesu
start learning
die Verfahrensanalyse
analiza spalin
start learning
die Abgasanalyse
analiza spalin
start learning
die Rauchgasanalyse
analiza szlamu
start learning
die Schlammanalyse
analiza środowiska
start learning
die Umweltanalyse
analiza wody
start learning
die Wasseranalyse
anomalia
start learning
die Anomalie
anomalia
start learning
die Abnormität
anomalia
start learning
die Abweichung
anomalia
start learning
die Regelwidrigkeit
anomalia gęstości wody
start learning
Dichteanomalie des Wassers
anomalia klimatyczna
start learning
die Klimaanomalie
anomalia pogodowa
start learning
die Wetterkapriole
asymilacja
start learning
die Assimilation
atest
start learning
das Attest
atest
start learning
die Bescheinigung
atest
start learning
das Zeugnis
atest kontrolny
start learning
der Prüfbericht
atlas wód podziemnych
start learning
der Grundwasseratlas
badanie oddziaływania na środowisko
start learning
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)
badanie odpadów
start learning
die Abfalluntersuchung
badanie porównawcze
start learning
die Vergleichsprüfung
badanie porównawcze
start learning
die Vergleichsuntersuchung
badanie sanitarne powietrza
start learning
lufthygienische Untersuchung
badanie skuteczności środków ochrony roślin
start learning
die Pflanzenschutzmittelprüfung
badanie spalin
start learning
die Abgasuntersuchung
badanie środowiska
start learning
die Umweltforschung
badanie toksycznego oddziaływania na środowisko
start learning
die Umwelttoxikologie
badanie toksycznego oddziaływania na środowisko
start learning
die Ökotoxikologie
badanie toksykologiczne
start learning
toxikologische Untersuchung
badanie wody
start learning
die Wasseruntersuchung
badanie wód podziemnych
start learning
die Grundwasseruntersuchung
badanie znośności (tolerancji)
start learning
die Verträglichkeitsprüfung
bagnisko
start learning
das Sumpfgebiet
basen stabilizujący
start learning
das Stabilisierungsbecken
basen wlotowy
start learning
das Vorbecken
basen zaporowy
start learning
das Staubecken
basen zbiorczy
start learning
das Sammelbecken
baza
start learning
die Basis
baza drenażu wód podziemnych
start learning
die Grundwasserdränagebasis
baza erozyjna
start learning
die Erosionsbasis
baza sprzętu
start learning
der Gerätepark
baza surowcowa
start learning
die Rohstoffbasis
bezleśny
start learning
waldfrei
bezpieczeństwo instalacji technicznej
start learning
die Anlagensicherheit
bezpieczeństwo pracy
start learning
die Arbeitssicherheit
bezpieczeństwo procesowe
start learning
die Prozesssicherheit
bezpieczeństwo publiczne
start learning
öffentliche Sicherheit
bezpieczeństwo reaktora atomowego
start learning
die Reaktorsicherheit
bezpieczeństwo środowiska
start learning
die Umweltsicherheit
bezpieczeństwo zakładu produkcyjnego
start learning
die Betriebssicherheit
bezpieczny
start learning
sicher
bezprzewodowy
start learning
drahtlos
bezpyłowy
start learning
staubfrei
bezwietrzny
start learning
windfrei
bezwietrzny
start learning
windstill
bilans
start learning
die Bilanz
bilans cieplny
start learning
die Wärmebilanz
bilans ekologiczny
start learning
die Ökobilanz
bilans energetyczny
start learning
die Energiebilanz
bilans odpadów
start learning
die Abfallbilanz
bilans pozyskiwania energii
start learning
der Energiegewinnunghaushalt
bilans promieniowania
start learning
die Strahlungsbilanz
bilans środowiskowy
start learning
die Umweltbilanz
bilans wodnogospodarczy
start learning
die Wasserbewirtschaftungsbilanz
bilans wodny
start learning
die Wasserbilanz
bilans wodny
start learning
der Wasserhaushalt
bilansowanie
start learning
die Bilanzierung
bioaktywny
start learning
bioaktiv
bioaktywny
start learning
biologisch aktiv
biodegradacja
start learning
die Biodegradation
biodegradacja
start learning
Abbau von Umweltchemikalien
biodiesel
start learning
der Biodiesel
biodiesel
start learning
der Biodieselkraftstoff
biofiltr
start learning
das Biofilter m
biofiltr z osadnikiem kompostowym
start learning
Biofilter auf Kompostbasis
biofiltracja
start learning
die Biofiltration
biofiltracja
start learning
die Tropfkörperbehandlung
biotechniczny
start learning
biotechnisch
biotechnika
start learning
die Biotechnik
biotechnologia
start learning
die Biotechnologie
blok elektrowni atomowej
start learning
der Kernkraftwerksblock
błąd
start learning
der Fehler
błąd bezwzględny
start learning
absoluter Fehler
błąd pomiaru
start learning
der Messfehler
błąd procedury
start learning
der Verfahrensfehler
błąd techniczny
start learning
technischer Fehler
błąd względny
start learning
relativer Fehler
budowa
start learning
der Bau
budowa
start learning
der Aufbau
budowa dróg
start learning
der Straßenbau
budowa dróg publicznych
start learning
der Verkehrswegebau
budowa instalacji technicznej
start learning
der Anlagenbau
budowa maszyn
start learning
der Maschinenbau
budownictwo
start learning
das Bauwesen
budownictwo dostosowane do klimatu
start learning
klimagerechtes Bauen
budownictwo ekologiczne
start learning
ökologisches Bauen
budownictwo nadziemne
start learning
der Hochbau
budownictwo wodne
start learning
der Wasserbau
budownictwo zgodne z wymogami ochrony środowiska
start learning
umweltverträgliches Bauen
budulec
start learning
der Baustoff
budulec drogowy
start learning
der Straßenbaustoff
budynek przemysłowy
start learning
das Industriegebäude
buldożer
start learning
der Bulldozer
buldożer do wyrównywania powierzchni terenu
start learning
die Planierraupe
buldożer do wyrównywania powierzchni terenu
start learning
der Flachbagger
certyfikacja
start learning
die Zertifizierung
certyfikacja jakości
start learning
die Qualitätszertifizierung
certyfikacja bezpieczeństwa
start learning
Zertifizierung der Sicherheit
certyfikat
start learning
das Zertifikat
certyfikat ekologiczny
start learning
das Umweltzertifikat
certyfikat ekologiczny
start learning
die Umweltlizenz
ciepło kondensacji
start learning
die Kondensationswärme
ciepło odbierane przez chłodzenie
start learning
die Kühlwärme
ciepło odlotowe
start learning
die Abwärme
ciepło ogrzewania
start learning
die Heizwärme
ciepło procesowe
start learning
die Prozesswärme
ciepło przesyłane na odległość
start learning
die Fernwärme
ciepło słoneczne
start learning
die Sonnenwärme
ciepło spalania
start learning
die Verbrennungswärme
ciepło utajone
start learning
latente Wärme
ciepło utracone
start learning
die Verlustwärme
ciepło uzyskane z energii słonecznej
start learning
die Solarwärme
ciepło uzyskane z paliwa jądrowego
start learning
die Kernwärme
ciepło właściwe
start learning
spezifische Wärme
ciepło wymienione w czasie przemiany termodynamicznej
start learning
der Wärmeumsatz
ciepłownictwo
start learning
die Fernheizung
ciepłownictwo
start learning
die Fernwärmeversorgung
czysta energia
start learning
saubere Energie
czysta produkcja
start learning
saubere Produktion
czysta technologia
start learning
saubere Technologie
dane dotyczące emisji
start learning
die Emissionsdaten
dane eksploatacyjne przedsiębiorstwa
start learning
die Betriebsdaten
dane ilościowe
start learning
quantitative Daten
dane jakościowe
start learning
qualitative Daten
dane o stanie środowiska
start learning
die Umweltzustandsdaten
dane statystyczne
start learning
statistische Daten
dane techniczne
start learning
technische Daten
dokumentacja
start learning
die Dokumentation
dokumentacja
start learning
die Beurkundung
dokumentacja
start learning
die Beweisführung
dokumentacja techniczna
start learning
technische Dokumentation
dren
start learning
der Drän
dren
start learning
das Dränrohr
dren
start learning
der Drain
dren
start learning
das Drainrohr
drenaż
start learning
die Dränage
drenaż
start learning
die Sickeranlage
drenaż wód podziemnych
start learning
die Grundwasserdränage
drenowanie
start learning
die Dränung
drenowanie
start learning
die Dränage
drenowanie budynku
start learning
die Gebäudedränung
drenowanie użytków rolnych
start learning
Dränung der landwirtschafltichen Nutzfläche
drenowanie użytków rolnych
start learning
Dränage der landwirtschafltichen Nutzfläche
drenowanie użytków rolnych
start learning
Drainage der landwirtschafltichen Nutzfläche
drenowanie użytków rolnych
start learning
Entwässerung der landwirtschafltichen Nutzfläche
drgania mechaniczne
start learning
mechanische Schwingungen
dynamika gazów
start learning
die Gasdynamik
dynamika inwestycji
start learning
die Investitionsdynamik
dynamika procesów zasiedlania
start learning
die Besiedlungsdynamik
dynamika przepływów cieczy
start learning
die Strömungsdynamik
dynamika zmian
start learning
Dynamik des Wandels
dyrektywa prawna
start learning
die Richtlinie
dyrektywa unijna
start learning
die EU Richtlinie
dyspozycyjne zasoby wód
start learning
verfügbares Wasservorkommen
działalność w zakresie ochrony środowiska
start learning
die Umweltschutzaktivität
działanie chroniące środowisko
start learning
umweltschonende Handlung
efektywność
start learning
die Effektivität
efektywność
start learning
die Effizienz
efektywność
start learning
die Wirksamkeit
efektywność oczyszczania
start learning
die Reinigungsleistung
efektywność oczyszczania powietrza odlotowego
start learning
die Abluftreinigungseffektivität
efektywność techniczna
start learning
technische Effizienz
efektywność wykorzystania energii
start learning
die Energieeffizienz
efektywność wykorzystania zasobów
start learning
die Ressourceneffizienz
efektywny
start learning
wirksam
efektywny
start learning
effektiv
ekogeosystem
start learning
das Ökogeosystem
ekologia
start learning
die Ökologie
ekologia gleby
start learning
die Bodenökologie
ekologia miasta
start learning
die Stadtökologie
ekologia rolnicza
start learning
die Agrarökologie
ekologia stosowana
start learning
angewandte Ökologie
ekologia systemowa
start learning
die Systemökologie
ekologia wód
start learning
die Wasserökologie
ekologiczny
start learning
ökologisch
elektrownia
start learning
das Elektrizitätswerk
elektrownia
start learning
das E Werk
elektrownia atomowa
start learning
das Atomkraftwerk
elektrownia cieplna
start learning
das Heizkraftwerk
elektrownia gazowa
start learning
das Gaskraftwerk
elektrownia jądrowa
start learning
das Kernkraftwerk
elektrownia małej mocy
start learning
das Kleinkraftwerk
elektrownia paliwowa (wykorzystująca paliwo olejowe)
start learning
das Ölkraftwerk
elektrownia słoneczna
start learning
das Solarkraftwerk
elektrownia węglowa
start learning
das Kohlekraftwerk
elektrownia wiatrowa
start learning
die Windenergieanlage
elektrownia wiatrowa
start learning
das Windkraftwerk
elektrownia wodna
start learning
die Wasserkraftanlage
elektrownia wodna
start learning
das Wasserkraftwerk
elektrownia wodna małej mocy
start learning
die Kleinwasserkraftanlage
elektrownia wykorzystująca biomasę
start learning
das Biomasseheizkraftwerk
elektrownia wykorzystująca odpady jako paliwo
start learning
das Müllkraftwerk
elektrownia zdalna
start learning
das Fernkraftwerk
elektryczność
start learning
die Elektrizität
emisja dwutlenku węgla
start learning
die Kohlendioxidemission
emisja dźwięku
start learning
die Schallemission
emisja dźwięku
start learning
die Geräuschemission
emisja gazów cieplarnianych
start learning
die Treibhausgasemission
emisja gazów odlotowych (spalin, gazów spalinowych)
start learning
die Abgasemission
emisja hałasu
start learning
die Lärmemission
emisja przemysłowa
start learning
die Industrieemission
emisja radioaktywna
start learning
radioaktive Emission
emisja spowodowana eksploatacją pojazdu samochodowego
start learning
die Kraftfahrzeugemission
emisja spowodowana eksploatacją pojazdu samochodowego
start learning
die Kfz Emission
emisja substancji szkodliwych
start learning
die Schadstoffemission
emisja zanieczyszczeń do atmosfery
start learning
atmosphärische Emission
energia cieplna
start learning
die Wärmeenergie
energia mechaniczna
start learning
mechanische Energie
energia słoneczna
start learning
solarthermische Energie
ewidencja imisji
start learning
der Immissionskataster
fala uderzeniowa
start learning
die Stoßwelle
fala uderzeniowa
start learning
die Schockwelle
filtr
start learning
das (der) Filter
filtr do gazów
start learning
das (der) Gasfilter
filtr do powietrza odlotowego
start learning
das (der) Abluftreinigungsfilter
filtr membranowy
start learning
das (der) Membranfilter
filtr odśrodkowy
start learning
das (der) Zyklonfilter
filtr powierzchniowy
start learning
das (der) Oberflächenfilter
filtr próżniowy
start learning
das (der) Vakuumfilter
filtr pyłu zawieszonego
start learning
das (der) Schwebestofffilter
filtr tkaninowy (siatkowy)
start learning
das (der) Gewebefilter
filtr ziarnisty
start learning
das (der) Kornfilter
filtracja
start learning
die Filterung
filtracja
start learning
die Filtration
filtracja (hydro.)
start learning
die Durchsickerung
filtracja (hydro.)
start learning
die Perkolation
filtracja grawitacyjna
start learning
die Schwerkraftfiltration
filtracja mechaniczna
start learning
mechanische Filtration
filtracja membranowa
start learning
die Membranfiltration
filtracja powierzchniowa
start learning
die Oberflächenfiltration
filtracja próżniowa
start learning
die Vakuumfiltration
filtracja przestrzenna (objętościowa)
start learning
die Raumfiltration
filtracja wgłębna
start learning
die Tiefenfiltration
filtracja wgłębna
start learning
die Raumfiltration
filtracja wstępna
start learning
die Vorfiltration
flotownik
start learning
die Flotationsmaschine
frakcja odpadów
start learning
die Müllfraktion
gazoprzepuszczalność
start learning
die Gasdurchlässigkeit
generowanie energii
start learning
die Energieerzeugung
generowanie energii
start learning
die Energieproduktion
granica bezpieczeństwa
start learning
die Sicherheitsgrenze
hipoteza
start learning
die Hypothese
hydrosfera
start learning
die Hydrosphäre
imisja
start learning
die Immission
instalacja do sortowania odpadów
start learning
die Abfallsortierungsanlage
instalacja nawadniająca
start learning
die Bewässerungsanlage
instalacja oczyszczająca
start learning
die Reinigungsanlage
instalacja wodno kanalizacyjna
start learning
sanitärtechnische Anlage
inżynieria rolna
start learning
das Agraringenieurwesen
inżynieria (ochrony) środowiska
start learning
die Umwelt(schutz) technik
inżynieria ekologiczna
start learning
ökologisches Ingenieurwesen
inżynieria procesowa
start learning
die Verfahrenstechnik
ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna)
start learning
Internationale Normierungsorganisation (ISO)
istotny dla środowiska naturalnego
start learning
umweltrelevant
jednostka ciepła
start learning
die Wärmeeinheit
kanał
start learning
der Kanal
kanał przepływu
start learning
der Durchflusskanal
kanał aerodynamiczny
start learning
der Windkanal
kanał boczny
start learning
der Umgehungskanal
kanał boczny
start learning
der Umlaufkanal
kanał melioracyjny
start learning
der Entwässerungskanal
kanał nawadniający
start learning
der Bewässerungskanal
kanał odpływowy
start learning
der Abflusskanal
kanał roboczy
start learning
der Treibwasserkanal
kanał ściekowy
start learning
der Abwasserkanal
kaskada mieszalników i odstojników
start learning
Misch Trenn Kaskade
kierunek
start learning
die Richtung
kierunek przepływu
start learning
die Fließrichtung
kierunek przepływu prądu
start learning
die Stromrichtung
kierunek wiatru
start learning
die Windrichtung
kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara
start learning
der Uhrzeigersinn
klarowanie
start learning
die Klärung
klarowanie chemiczne
start learning
chemische Klärung
klarowanie ścieków
start learning
Klärung von Abwässern
klarowanie wód
start learning
die Wasserklärung
klasa granulometryczna
start learning
die Körnungsklasse
klasyfikacja odpadów
start learning
die Abfallklassifizierung
kontrola bezpieczeństwa
start learning
die Sicherheitskontrolle
kryterium bezpieczeństwa
start learning
das Sicherheitskriterium
magazynowanie
start learning
die Lagerung
magazynowanie
start learning
die Lagerhaltung
magazynowanie
start learning
die Speicherung
magazynowanie energii
start learning
die Energiespeicherung
magazynowanie odpadów
start learning
Lagerung von Abfall
maszyna flotacyjna
start learning
die Flotationsmaschine
materiał filtracyjny
start learning
der Filterstoff
mechaniczne oczyszczanie ścieków
start learning
mechanische Abwasserreinigung
metoda biotechniczna
start learning
biotechnische Methode
metoda przetwarzania odpadów
start learning
das Abfallumwandlungsverfahren
metoda przetwarzania odpadów
start learning
die Abfallverwertungsmethode
miernik
start learning
das Messinstrument
miernik
start learning
der Messer
miernik
start learning
das Messgerät
miernik (wskaźnik)
start learning
der Maßstab
miernik analogowy (cyfrowy)
start learning
analoges (digitales) Messgerät
miernik laserowy
start learning
das Lasermessgerät
miernik wzorcowy
start learning
das Eichgerät
miernik zawartości sadzy (w spalinach)
start learning
der Rußmesser
minimalizowanie imisji
start learning
die Immissionsminimierung
minimalizowanie imisji
start learning
die Immissionsminimierung
monitoring
start learning
das Monitoring
monitoring
start learning
die Überwachung
monitoring
start learning
die Beobachtung
monitoring
start learning
regelmäßige Überprüfung
monitoring instalacji technicznej
start learning
die Anlagenüberwachung
monitoring morza
start learning
die Meeresüberwachung
monitoring powietrza
start learning
die Luftgüteüberwachtung
monitoring promieniowania
start learning
die Strahlungsüberwachtung
monitoring substancji szkodliwej
start learning
die Schadstoffüberwachung
monitoring środowiska
start learning
das Umweltmonitoring
mostek cieplny
start learning
die Wärmebrücke
nagromadzenie
start learning
die Anhäufung
nagromadzenie
start learning
die Ansammlung
nagromadzenie
start learning
die Kumulation
nagromadzenie
start learning
die Akkumulation
nagromadzenie energii
start learning
die Energiespeicherung
nagromadzenie pestycydów
start learning
die Pestizidanhäufung
nagromadzenie pokrywy śnieżnej
start learning
Akkumulation der Schneedecke
nagromadzenie się wody
start learning
die Wasserakkumulation
nagromadzenie się wilgoci
start learning
die Staunässe
nagromadzenie się zapasów
start learning
die Vorratsanhäufung
nagromadzenie się zimnego powietrza
start learning
die Kaltluftansammlung
nagromadzenie śniegu
start learning
Anhäufung von Schnee
nagrzewanie
start learning
die Aufwärmung
nagrzewanie
start learning
die Erwärmung
namulanie
start learning
die Kolmation
namulanie
start learning
die Kolmatierung
namulanie
start learning
die Anschlämmung
namulanie
start learning
die Auflandung
namulanie
start learning
die Bodenverschlämmung
naniesienie
start learning
die Aufbringung
naniesienie
start learning
die Eintragung
naniesienie
start learning
das Auftragen
naniesienie lakieru
start learning
Auftragen von Lack
naniesienie warstwy
start learning
Aufbringung einer Schicht
napęd
start learning
der Antrieb
napęd elektryczny
start learning
elektrischer Antrieb
napęd hybrydowy
start learning
der Hybridantrieb
napęd hydrauliczny
start learning
hydraulischer Antrieb
napęd jądrowy (nuklearny)
start learning
der Kernenergieantrieb
napęd jądrowy (nuklearny)
start learning
der Atomantrieb
napęd jądrowy (nuklearny)
start learning
der Nuklearantrieb
napęd jądrowy (nuklearny)
start learning
der Atomenergieantrieb
napęd mechaniczny
start learning
mechanischer Antrieb
napęd odrzutowy
start learning
der Düsenantrieb
napęd odrzutowy
start learning
der Rückstoßantrieb
napęd powietrzny
start learning
pneumatischer Antrieb
napęd ręczny
start learning
der Handantrieb
napęd wysokoprężny
start learning
der Dieselantrieb
napięcie elektryczne
start learning
die Stromspannung
napięcie elektryczne
start learning
elektrische Spannung
napływ
start learning
der Zulauf
napływ
start learning
die Zuleitung
napływ
start learning
der Zustrom
napływ
start learning
die Zuströmung
napływ (hydro.)
start learning
die Anschwemmung
napływ ścieków
start learning
der Abwasserzulauf
napływ wody
start learning
der Wasserzulauf
napowietrzanie
start learning
die Lüftung
napowietrzanie
start learning
die Belüftung
napowietrzanie sprężonym powietrzem
start learning
die Druckluftbelüftung
napowietrzanie sztuczne
start learning
künstliche Lüftung
napowietrzanie ścieków
start learning
die Abwasserbelüftung
napowietrzanie wymuszone
start learning
die Zwangslüftung
napowietrzanie wymuszone
start learning
die Zwangsbelüftung
naprawa
Niektóre naprawy są droższe od zakupu nowej rzeczy.
start learning
die Reparatur
Manche Reparatur kommt teurer als eine Neuanschaffung.
naprawa
Niektóre naprawy są droższe od zakupu nowej rzeczy.
start learning
die Instandsetzung
Manche Reparatur kommt teurer als eine Neuanschaffung.
naprawa
Niektóre naprawy są droższe od zakupu nowej rzeczy.
start learning
die Wiederherstellung
Manche Reparatur kommt teurer als eine Neuanschaffung.
naprawa
Niektóre naprawy są droższe od zakupu nowej rzeczy.
start learning
die Ausbesserung
Manche Reparatur kommt teurer als eine Neuanschaffung.
naprężać
start learning
spannen
naprężać
start learning
einspannen
naprężanie
start learning
das Spannen
naprężanie sprężyny
start learning
Spannen einer Feder
natężenie
start learning
die Intensität
natężenie
start learning
die Kraft
natężenie
start learning
die Stärke
natężenie
start learning
die Schärfe
natężenie napromieniowania
start learning
die Bestrahlungsstärke
natężenie odpływu
start learning
die Abflusskonzentration
natężenie oświetlenia
start learning
die Beleuchtungsstärke
natężenie parowania
start learning
die Verdunstungsintensität
naturalna bariera
start learning
natürliche Barriere
naturalna zdolność
start learning
natürliche F ähigkeit
naturalne granice rozprzestrzeniania się
start learning
natürliche Ausbreitungsschranken
naturalne materiały budowlane
start learning
natürliche Baustoffe
naturalne źródło energii
start learning
natürliche Energiequelle
naturalny odbiornik ścieków
start learning
natürliche Vorflut
naturalny system drenażu
start learning
natürliches Dränagesystem
ochrona biotopu
start learning
der Biotopschutz
ochrona gruntów rolnych i leśnych
start learning
Schutz von landwirtschaftlichen Böden und Waldböden
ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem
start learning
die Luftreinhaltung
oddawanie ciepła
start learning
die Wärmeabgabe
odprowadzanie ciepła
start learning
die Wärmeabfuhr
odzyskiwanie ciepła
start learning
die Wärmerückgewinnung
otoczenie naturalne
start learning
natürliches Umfeld
otoczenie naturalne
start learning
natürliche Umgebung
otoczenie naturalne
start learning
natürliche Mitwelt
paliwo biologiczne
start learning
der Biotreibstoff
potwierdzenie hipotezy
start learning
die Hypothesenbestätigung
proces biotechniczny
start learning
biotechnisches Verfahren
przekazywanie energii
start learning
die Energieübertragung
przetwarzanie energii
start learning
die Energieumfomung
regulowanie
start learning
die Regulierung
regulowanie
start learning
die Regelung
regulowanie biegu rzeki
start learning
die Flussbegradigung
regulowanie rzek
start learning
die Flussregulierung
reguła
start learning
die Regel
reguła
start learning
das Prinzip
reguła
start learning
der Grundsatz
reguła
start learning
das Grundgesetz
rurociąg drenarski
start learning
die Drän(age)leitung
rury drenarskie
start learning
die Dränrohre
sączek drenarski
start learning
das Sickerrohr
sączek drenarski
start learning
das Drainage Filterrohr
sprawdzanie hipotezy
start learning
die Hypothesenprüfung
sprawność cieplna
start learning
thermischer Wirkungsgrad
standard efektywności
start learning
der Effizienzstandard
system drenażowy
start learning
das Dränagesystem
system drenażowy
start learning
das Drainsystem
środki bezpieczeństwa
start learning
die Sicherheitsmaßnahmen
tama
start learning
der Staudamm
tama
start learning
der Damm
tama
start learning
der Deich
tama ochronna
start learning
der Hochwasserdeich
tama ochronna
start learning
der Schutzdamm
tama portowa
start learning
der Hafendamm
tama przeciwpowodziowa kierująca
start learning
der Flügeldeich
tama rzeczna
start learning
der Flussdamm
tama
start learning
der Staudamm
tama
start learning
der Damm
tama
start learning
der Deich
tama ochronna
start learning
der Hochwasserdeich
tama ochronna
start learning
der Schutzdamm
tama portowa
start learning
der Hafendamm
tama przeciwpowodziowa kierująca
start learning
der Flügeldeich
tama rzeczna
start learning
der Flussdamm
technika nawadniania
start learning
die Bewässerungstechnik
uderzenie
start learning
der Schlag
uderzenie
start learning
der Hieb
uderzenie
start learning
der Stoß
uderzenie hydrauliczne
start learning
hydraulischer Stoß
ujęcie wody
start learning
die Wasserentnahme
ujęcie wody
start learning
die Wasserentnahmestelle
ujęcie wód podziemnych
start learning
die Grundwasserfassung
ujęcie źródła
start learning
die Quellfassung
unikanie emisji
start learning
die Emissionsvermeidung
urządzenie mechaniczne
start learning
mechanische Vorrichtung
weryfikowanie hipotezy
start learning
die Hypothesenverifizierung
wkład filtracyjny
start learning
die Filtereinlage
wykorzystanie ciepła
start learning
die Wärmeausnutzung
wykorzystanie ciepła odlotowego
start learning
die Abwärmenutzung
wykorzystanie energii wiatru
start learning
die Windenergienutzung
wymiana ciepła
start learning
der Wärmeaustausch
wytwarzanie ciepła
start learning
die Wärmeentwicklung
zdolność absorpcji
start learning
die Absorptionsfähigkeit

You must sign in to write a comment