interface 3, UNIT 6

 0    59 flashcards    tanowo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
za granicą
start learning
abroad
przebywać
start learning
arrive
kupować przewodnik
start learning
buy a guidebook
przesiadać się do innego pociągu
start learning
change trains
wracać do domu
start learning
come back home
rejs
start learning
cruise
lot
start learning
flight
wysiadać z autokaru
start learning
get off a coach
wsiadać do pociągu
start learning
get on a train
mieć przygody
start learning
have adventures
jeździć autostopem
start learning
hitchhike
posiłek podczas lotu
start learning
in-flight meal
spotykać ludzi
start learning
meeting people
pakować walizkę
start learning
pack a suitcase
planować podróż
start learning
plan a journey
kolej
start learning
railway
miejsce
start learning
seat
wysyłać pocztówki
start learning
send postcards
wyruszać (w podróż)
start learning
set off
autobus wahadłowy (kursujący np. między terminalami lotniska)
start learning
shuttle bus
wycieczka krajoznawcz, ze zwiedzaniem
start learning
sightseeing tour
choroba
start learning
disease
grypa
start learning
influenza
białaczka
start learning
leukaemia
wózek inwalidzki
start learning
wheelchair
zachwycony
start learning
delighted
uszczęśliwiony
start learning
ecstatic
wyczerpany
start learning
exhausted
korzyść, zaleta
start learning
advantage
niezwykły, wyjątkowy
start learning
amazing
ilość
start learning
amount
coroczny
start learning
annual
okropny
start learning
awful
być uważanym
start learning
be considered
należeć
start learning
belong
gorący, wrzący
start learning
boiling
popularny sposób
start learning
common way
naśladować
start learning
copy
bezludna wyspa
start learning
desert island
katastrofa
start learning
disaster
robić sztuczki
start learning
do tricks
eliminować
start learning
eliminate
nagła sytuacja
start learning
emergency
ogromny
start learning
enormous
strach
start learning
fear
mroźny
start learning
freezing
gorączka złota
start learning
gold rush
poszukiwacze złota
start learning
gold-seekers
krzywdzić
start learning
harm
koszmar nocny
start learning
nightmare
samodzielnie
start learning
on one's own
punktualnie, na czas
start learning
on time
odebrać kogoś, przyjechać po kogoś
start learning
pick sb up
dostarczać, zapewniać
start learning
provide
kolejka, stać w kolejce
start learning
queue
przerażający
start learning
terrifying
maleńki
start learning
tiny
wioska
start learning
village
rekordzista świata
start learning
world record-holder

You must sign in to write a comment