Gramatyka - rodzajniki

 0    53 flashcards    qunik
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
rzeczowniki oznaczające istoty męskie
start learning
der
nazwy pór roku
start learning
der
nazwy miesięcy
start learning
der
nazwy dni
start learning
der
nazwy pór dnia
start learning
der
nazwy stron świata
start learning
der
nazwy wiatrów
start learning
der
nazwy szczytów górskich
start learning
der
nazwy jezior
start learning
der
nazwy przypadków, stopni i trybów
start learning
der
nazwy marek samochodów
start learning
der
rzeczoniki odczasownikowe bez końcówek
start learning
der
istoty żeńskie
start learning
die
nazwy drzew
start learning
die
nazwy owoców
start learning
die
nazwy kwiatów
start learning
die
nazwy rzek
start learning
die
nazwy samolotów
start learning
die
nazwy statków
start learning
die
liczebniki uzyte rzeczownikowo
start learning
die
rzeczowniki obce zakończone na: -ie
start learning
die
rzeczowniki obce zakończone na: -ik
start learning
die
rzeczowniki obce zakończone na: -ion
start learning
die
rzeczowniki obce zakończone na: -tät
start learning
die
rzeczowniki obce zakończone na: -enz
start learning
die
rzeczowniki obce zakończone na: -anz
start learning
die
rzeczowniki obce zakończone na: -ur
start learning
die
rzeczowniki kończące się na: -ei
start learning
die
rzeczowniki kończące się na: -heit
start learning
die
rzeczowniki kończące się na: -keit
start learning
die
rzeczowniki kończące się na: -schaft
start learning
die
rzeczowniki kończące się na: -ung
start learning
die
rzeczowniki kończące się na: -in
start learning
die
rzeczowniki obce kończące się na -or
start learning
der
rzeczowniki obce kończące się na -ismus
start learning
der
rzeczowniki kończące się na: -ig
start learning
der
rzeczowniki kończące się na: -ing
start learning
der
rzeczowniki kończące się na: -er
start learning
der
rzeczowniki kończące się na: -en
start learning
der
rzeczowniki kończące się na: -ling
start learning
der
nazwy zwierząt i osób młodych
start learning
das
nazwy gatunków
start learning
das
nazwy części świata
start learning
das
nazwy krajów
start learning
das (są wyjątki)
nazwy miast
start learning
das
rzeczowniki utworzone od innych części mowy
start learning
das
nazwy metali
start learning
das
rzeczowniki kończące się na -chen
start learning
das
rzeczowniki kończące się na: -lein
start learning
das
rzeczowniki z przedrostkiem ge- i kończące się na -e
start learning
das
rzeczowniki obce zakończona na: -ment
start learning
das
rzeczowniki obce zakończona na: -um
start learning
das
rzeczowniki obce zakończona na: -in
start learning
das

You must sign in to write a comment