Francuski - prawo spółek

 0    47 flashcards    aneta071
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
un actionnaire
start learning
akcjonariusz
un apport
start learning
wkład
un apport en nature
start learning
wkład (o charakterze niepieniężnym)
un apport en numéraire
start learning
wkład pieniężny
apporter
start learning
wnosić wkład
un apporteur
start learning
wnoszący wkład
une assemblée
start learning
zgromadzenie wspólników
un associé
start learning
wspólnik
un associé gérant
start learning
wspólnik zarządzający
l'augmentation de capital
start learning
podwyższeni kapitału
le code de commerce
start learning
kodeks handlowy
le conseil de surveillance
start learning
rada nadzorcza
constituer la société
start learning
założyć, utworzyć spółkę
une créance
start learning
wierzytelność
créer la société
start learning
założyć, utworzyć spółkę
la dénomination sociale
start learning
nazwa spółki
le directoire
start learning
zarząd
la dissolution d'une société
start learning
rozwiązanie spółki
la durée de la société
start learning
czas trwania spółki
la durée indétermine
start learning
czas nieokreślony
fonder la société
start learning
założyć, utworzyć spółkę
la forme juridique d'une société
start learning
forma prawna spółki
le gérant
start learning
zarządca, dyrektor
le montant du capital social
start learning
suma kapitału zakładowego
un objet social
start learning
cel spółki
la part de capital social
start learning
udział w kapitale zakładowym spółki
une personne morale
start learning
osoba prawna
président du directoire
start learning
prezes zarządu
la réduction de capital
start learning
obniżenie kapitału
le Registre du commerce et des sociétés
start learning
rejestr spółek (odpowiednik KRS) tłumaczenie dowolne
le siège social
start learning
siedziba spółki
la société
start learning
spółka
la société anonyme (par actions)
start learning
spółka akcyjna
la société civile
start learning
spółka cywilna
la société en commandite simple
start learning
spółka komandytowa
la société en commandite par action
akcyjna
start learning
spółka komandytowo
la société de droit commercial
start learning
spółka prawa handlowego
la société en nom collectif
start learning
spółka jawna
la société en parteneriat
start learning
spółka partnerska
la société à responsabilité limitée (SARL)
start learning
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL)
start learning
jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
la société à responsabilité limitée à un seul associé
start learning
jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
la société unipersonnelle
start learning
spółka jednoosobowa
solidairement
start learning
solidarnie
le statut
start learning
statut (umowa) spółki
le surplus
start learning
nadwyżka
la transformation d'une société
start learning
przekształcenie spółki

You must sign in to write a comment