"Express Publishing Matura" moduł 7-shop & service

5  1    142 flashcards    lola150594
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
piekarnia
start learning
baker's
księgarnia
start learning
bookshop
butik
start learning
boutique
sklep mięsny
start learning
butcher shop
myjnia samochodowa
start learning
car wash
sklep z rzeczami używanymi, którego dochód przeznaczony jest na cele dobroczynne
start learning
charity shop
apteka
start learning
chemist's
sklep odzieżowy
start learning
clothes shop
cukiernia
start learning
confectioner's
delikatesy
start learning
delicatessen
dom towarowy
start learning
department store
sklep dla majsterkowiczów
start learning
DIY store
pralnia chemiczna
start learning
Dry Cleaner's
sklep elektryczny
start learning
electrical shop
agencja nieruchomości
start learning
estate agent's
sklep rybny
start learning
fishmonger's
kwiaciarnia
start learning
Florist's
sklep meblowy
start learning
furniture shop
sklep z pamiątkami
start learning
gift shop
warzywniak
start learning
greengrocer's
fryzjer
start learning
hairdresser's
hipermarket
start learning
hypermarket
jubiler
start learning
jewellery shop
plac targowy
start learning
open-air market
optyk
start learning
optician's
sklep obuwniczy
start learning
shoe shop
centrum handlowe
start learning
shopping centre/mall
sklep sportowy
start learning
sports shop
sklep papier
start learning
stationery shop
sklep z zabawkami
start learning
toy shop
biuro podróży
start learning
travel agent's
markowe ubrania
start learning
designer clothes
urządzenia elektryczne
start learning
electrical goods
ubrania oficjalne
start learning
formal clothes
sprzęty domowe
start learning
household goods
czajnik
start learning
kettle
urządzenia kuchenne
start learning
kitchen appliances
odtwarzacz mp3
start learning
mp3 player
produkty naturalne
start learning
organic products
garnitur
start learning
suit
wolne miejsca parkingowe
start learning
free parking spaces
plac zabaw dla dzieci w centrum handlowym
start learning
indoor play area
piekarnia w centrum handlowym
start learning
in-store bakery
główne wejście
start learning
main entrance
zrobić rezerwację na wyjazd wakacyjny
start learning
book a holiday
kupować znaczki
start learning
buy stamps
ostrzyc się
start learning
have a haircut
wysłać paczkę
start learning
send a parcel
wysłać kwiaty
start learning
send flowers
(nie) móc sobie pozwolić na zakup czegoś
start learning
(can't) afford
być wystawionym na sprzedaż
start learning
be for sale
być poszukiwanym, cieszyć się zainteresowaniem
start learning
be in demand
być na wyprzedaży
start learning
be on sale
być na rynku, być dostępnym
start learning
be on the market
pożyczać pieniądze
start learning
borrow money
przeglądać, szperać
start learning
browse
kupować (coś) za połowę ceny
start learning
buy (something) at half price
kupić dwie rzeczy za cenę jednej
start learning
buy two for the price of one
zrealizować czek
start learning
cash a cheque
wiele zaoszczędzić na
start learning
get (huge) saiving on
dać/otrzymać zniżkę
start learning
give / get a discount
iść zaszaleć w sklepach
start learning
go on a shopping spree
pasować do siebie
start learning
go well together
z gwarancją na lata
start learning
guaranteed for years
mam przy sobie wystarczająco dużo pieniędzy
start learning
have enough money on me
mój rozmiar to
start learning
I'm a size
zachować paragon
start learning
keep a receipt
szukać/znaleźć okazję
start learning
look for/ find a bargain
karta stałego klienta
start learning
loyalty card
zaoferować (komuś) coś
start learning
make (sb) an offer
dokonać zakupu
start learning
make a purchase
płacić kartą kredytową
start learning
pay by credit card
płacić gotówką
start learning
pay in cash
złożyć zamówienie pocztowe
start learning
place a mail order
zakupić
start learning
purchase
(zimowa) wyprzedaż
start learning
(Winter) sales
oszczędzać pieniądze
start learning
save money
wydać pieniądze na coś
start learning
spend money on something
trzymać się listy zakupów
start learning
stick to a shopping list
przyjmować/akceptować płatność kartą kredytową
start learning
take/accept credit card
zabrać resztę
start learning
take my change
rozmawiać z kierownikiem
start learning
talk to the manager
przymierzyć (ubranie) w małym/średnim/dużym rozmiarze
start learning
try sth in a small / medium / large size
odwiedzić sklep
start learning
visit the store
czekać w kolejce
start learning
wait in queue
para
start learning
a pair of
bankomat
start learning
ATM
banknot
start learning
banknote
okazja
start learning
bargain
moneta
start learning
coin
obniżka cen
start learning
discount
na wyprzedaży
start learning
in the sale
(o towarze) skończ
start learning
(go) out of/in stock
metka
start learning
price tag
sprzedawca
start learning
shop assistant
wyjście na zakupy
start learning
shopping experience
wózek sklepowy
start learning
Shopping trolley
zmienić rozmiar
start learning
alter the size
prosić o zwrot pieniędzy
start learning
ask for my money back
pobierać opłatę od godziny
start learning
charge by the hours
skarżyć się na
start learning
complain about
dane kontaktowe
start learning
contact details
(zła) obsługa klienta
start learning
(poor) customer service
wymienić coś na coś innego
start learning
exchange sth for sth else
otrzymać/mieć paragon
start learning
get / have a receipt
otrzymać zwrot pełnej kwoty
start learning
get my money back in full
przyznać zwrot (całej) kwoty (za)
start learning
get a (full) refund (for)
mieć coś w sprzedaży
start learning
have in stock
złożyć skargę
start learning
make a complaint
zwrócić coś do sklepu
start learning
return sth to the shop
rozmawiać z kierownikiem
start learning
speak to the manager
reklama
start learning
advertisement/advert
kampania reklamowa
start learning
advertising Campaign
agencja reklamowa
start learning
Advertising firm
nazwa firmowa
start learning
brand name
broszura/prospekt
start learning
brochure
reklama Tv/ radiowa
start learning
commercial
bilboard
start learning
hoarding
w gazecie
start learning
in the newspaper
ulotka reklamowa
start learning
leaflet
firma marketingowa
start learning
Marketing company
w internecie
start learning
on the internet
w telewizji/ w radio
start learning
on TV / radio
ogłoszenie drobne
start learning
personal ad
wyskakujące okienko reklamowe
start learning
pop-up
plakat
start learning
poster
promocja
start learning
promotion
zniżka na
start learning
reduction on
szeroka gama
start learning
a wide range of
być bombardowanym reklamami
start learning
be bombarded by adverts
być na wystawie
start learning
be on display
pożyczać pieniądze od
start learning
borrow money from
zaspokoić czyjeś potrzeby
start learning
cater to/for sb's needs
wprowadzić na rynek nowy produkt
start learning
launch a new product
umieścić reklamę
start learning
place an advertisement
dodać do
start learning
add up to
pozbyć się
start learning
clear out
oddać
start learning
give away
kupić (coś) okazyjnie (za połowę ceny)
start learning
pick (sth) up (at half price)
zedrzeć z kogoś (sprzedać komuś towar po zawyżonej cenie)
start learning
rip sb off
wyprzedać
start learning
sell out
przesłać
start learning
send over

You must sign in to write a comment