Destination Matura - Moduł 10

 0    168 flashcards    several27
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
dokładny
start learning
accurate
robić postęp / postęp
start learning
advance
kąt (widzenia)
start learning
angle (of vision)
przypisać
start learning
ascribe
autonomiczny
start learning
autonomous
bakterie, zarazki
start learning
bacteria
zaginanie materii
start learning
binding of matter
biotechnologia
start learning
biotechnology
reakcja chemiczna
start learning
chemical reaction
klon / klonować
start learning
clone
potwierdzać
start learning
confirm
prawo autorskie
start learning
copyright
stworzyć ludzką istotę
start learning
create a human being
cyfrowe środki przekazu
start learning
digital media
odkryć
start learning
discover
dyskryminować
start learning
discriminate
odradzać
start learning
dissuade
rozróżniać / wyróżniać
start learning
distinguish
przeprowadzać eksperymenty
start learning
do / carry out experiments
prowadzić badania (w terenie)
start learning
do (field) research
szczegółowo omówić
start learning
elaborate on
badać, sprawdzać
start learning
examine
odnosić sukces / przewyższać
start learning
excel
odkrycia
start learning
findings
stworzyć (teorię)
start learning
formulate (a theory)
grzyb / grzyby
start learning
fungus / fungi
grawitacja
start learning
gravity
strefa nadająca się do zamieszkania
start learning
habitable zone
wpływ, uderzenie
start learning
impact
polepszyć
start learning
improve
własność intelektualna
start learning
intellectual property
wynaleźć
start learning
invent
oznakować produkt
start learning
label a product
pojęcie prawne
start learning
legal concept
istoty żywe
start learning
living things
dokonać przełomu
start learning
make a breakthrough
przeprowadzać obliczenia
start learning
make calculations
producent
start learning
manufacturer
geniusz
start learning
mastermind
materia / substancja
start learning
matter
obserwacja
start learning
observation
obserwować (proces)
start learning
observe (a process)
prawo własności pomysłów
start learning
ownership of ideas
utorować drogę czemuś
start learning
pave the way for
układ okresowy pierwiastków
start learning
priodic table of elements
zjawisko / zjawiska
start learning
phenomenon / phenomena
udowodnić (tezę)
start learning
prove (a thesis)
poddać licznym testom
start learning
put through a battery of tests
odkrywać wskazówki
start learning
reveal clues
zabezpieczać prawa
start learning
safeguard the rights
zabezpieczyć prawa
start learning
safeguard the rights
naukowiec, uczony
start learning
scholar
samouk
start learning
self-taught
zmysł
start learning
sense
zarodnik
start learning
spore
potwierdzać hipotezę
start learning
support a hypothesis
probówka
start learning
test tube
znak firmowy
start learning
trademark
odkryć (= zdjąć warstwę wierzchnią)
start learning
uncover
pod mikroskopem
start learning
under a microscope
dostać nagrodę Nobla
start learning
win the Nobel prize
prześwietlać / prześwietlenie promieniami RTG
start learning
X-ray
wykopalisko archeologiczn
start learning
archaeological dig
stare (monety)
start learning
archaic (coins)
artefakt, wytwór ludzkiej działalności
start learning
artefact
odkryć (przypadkiem)
start learning
discover (by chance)
teren objęty wykopaliskami
start learning
excavation site
badać, poszukiwać
start learning
explore
sarkofag
start learning
sarcophagus
wrak statku
start learning
shipwreck
droga morska
start learning
sea route
grobowiec
start learning
tomb
przejściówka
start learning
adapter
(rozładowana/y) bateria / akumulator
start learning
(dead) battery
kabel
start learning
cable / cord
naładować
start learning
charge
ładowarka
start learning
charger
skomputeryzowany obiekt
start learning
computerised facility
zbudować (drogę)
start learning
construct (a road)
zaprojektować (most)
start learning
design (a bridge)
wybrać (numer) / pokrętło
start learning
dial
wyświetlacz / wyświetlać
start learning
display
energia elektryczna / słoneczna
start learning
electrical / solar power
elektroda
start learning
electode
elektronika
start learning
electronics
zapewnić
start learning
ensure
przedłużacz
start learning
extension cord
nowatorski projekt
start learning
innovative design
sieć elektryczna
start learning
mains
telefon komórkowy
start learning
mobile phone (BrE) / cell phone (AmE)
tryb
start learning
mode
poza zasięgiem
start learning
out of range / no reception
urządzenie (nie)przenośne
start learning
(non-) portable design
wtyczka / podłączyć
start learning
plug (in)
urządzenie na prąd
start learning
plugin-in / electrical device
usunąć
start learning
remove
gniazdo
start learning
socket
panele / baterie słoneczne
start learning
solar panels
supernowoczesny
start learning
state-of-art
udoskonalenie techniczne
start learning
technological improvement
wysłać SMS
start learning
text a message
obiekt trójwymiarowy
start learning
three-dimesional (3D) object
ekran dotykowy
start learning
touchscreen
wyłączyc / zakręcić
start learning
turn off
włączyć / odkręcić
start learning
turn on
wyłączyć z gniazdka
start learning
unplug
sterowany głosem
start learning
voice-operated
bezprzewodowy
start learning
wireless
folia aluminiowa
start learning
aluminium foil
automatyczna sekretarka
start learning
answering machine / answer phone
taśma produkcyjna
start learning
assembly line
kod kreskowy
start learning
bar code
kamera
start learning
camcorder
szkła kontaktowe
start learning
contact lenses
prąd
start learning
current
dyktafon
start learning
dictaphone / voice recorder
pielucha jednorazowa
start learning
disposable nappy
elektryczna maszynka do golenia
start learning
electric razor
suszarka do włosów
start learning
hair-dryer
silnik odrzutowy
start learning
jet engine
czujniki w rozmiarze nano
start learning
nanosize sensors
spinacz
start learning
paperclip
kserokopiarka
start learning
photocopier
drukarka
start learning
printer
pompa
start learning
pump
niszczarka (dokumentów)
start learning
shredder
tkaniny plamoodporne
start learning
stain-resistant fabrics
czasomierz
start learning
timepiece
zamek błyskawiczny / suwak
start learning
zip
aplikacja
start learning
application
powiększony
start learning
augmented
dający się zginać
start learning
bendable
przeglądarka
start learning
browser
wbudowana kamera
start learning
built-in camera
podłączyć (urządzenie)
start learning
connect (a gadget)
dane
start learning
data
baza danych
start learning
database
usunąć
start learning
delete
sterownik
start learning
driver
umożliwić
start learning
enable
wejść / wprowadzić
start learning
enter
ruchy oka
start learning
eye movements
opcje / elementy (w urządzeniach)
start learning
features
zawiesić się
start learning
freeze
wyładować się (o baterii)
start learning
go dead
grupować pliki w folderach
start learning
group files in folders
obudowa
start learning
housing / case
klawiatura
start learning
keyboard
płyta główna
start learning
motherboard
wklejać
start learning
paste
pamieć USB
start learning
pendrive / USB flash drive / memory stick / USB stick
nacisnąć (przycisk / klawisz)
start learning
press (a button / key)
wymienić tusz
start learning
replace ink
oprogramowania (antywirusowe)
start learning
(anti-virus) software
panel dotykowy
start learning
touchpad
powodować / wywoływać
start learning
trigger
wyłączyć się bez przyczny
start learning
turn itself off
zaktualizować
start learning
update
wirus (komputerowy)
start learning
virus / bug
Artificial Inteligence
start learning
AI
Compact Disc-Read Only Memory
start learning
CD-ROM
Central Processing Unit
start learning
CPU
Digital Versatile Disc
start learning
DVD
Information and Coummunication Technologies
start learning
ICT
Random Access Memory
start learning
RAM
Short Message Service
start learning
SMS
User Interface
start learning
UI
Universal Series Bus
start learning
USB

You must sign in to write a comment