czas przeszly - czasowniki mocne

 0    112 flashcards    robertwyszynski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
piec
start learning
backen, er bäckt/backt, buk/backte, gebacken
rozkazywać
start learning
befehlen, er befiehlt, befahl, befohlen
zaczynać
start learning
beginnen, begann, begonnen
gryżć
start learning
beißen, biss, gebissen
udowodnić
start learning
beweisen, bewies, bewiesen
ubiegać sie
start learning
bewerben sich, er bewirb sich, bewarb, beworben
wyginać, skręcać
start learning
biegen, bog, hat/ist gebogen
oferować
start learning
bieten, bot, geboten
wiazać
start learning
binden, band, gebunden
prosić
start learning
bitten, bat, gebeten
pozostawać
start learning
bleiben, blieb, ist geblieben
smażyć, piec
start learning
braten, er brät, briet, gebraten
łamać
start learning
brechen, er bricht, brach, gebrochen
przyjmować
start learning
empfangen, er empfängt, empfing, empfangen
polecać
start learning
empfehlen, er empfiehlt, empfahl, empfohlen
decydować
start learning
entscheiden, entschied, entschieden
przestraszyć sie
start learning
erschrecken, er erschrickt, erschrak, ist erschrocken
jeść
start learning
essen, er isst, aß, gegessen
jechać, wieżć
start learning
fahren, er fährt, fuhr, ist/hat gefahten
upaść
start learning
fallen, er fällt, fiel, ist gefallen
łapać
start learning
fangen, er fängt, fing, gefangen
znajdować
start learning
finden, fand, gefunden
latać
start learning
fliegen, flog, ist geflogen
uciekać
start learning
fliehen, floh, istgeflohen
płynąć
start learning
fließen, floß, ist geflossen
marznąć
start learning
frieren, fror, gefroren
rodzić
start learning
gebären, sie gebiert/gebärt, gebar, geboren
dawać
start learning
geben, er gibt, gab, gegeben
isć
start learning
gehen, ging, ist gegangen
udawać się
start learning
gelingen, gelang, ist gelungen
mieć wazność, odnosić się, uchodzić
start learning
gelten, er gilt, galt, gegolten
jeść, zażywać
start learning
genießen, genoss, genossen
zdarzać się
start learning
geschehen, es geschieht, geschah, ist geschehen
wygrywać
start learning
gewinnen, gewann, gewonnen
podlewać
start learning
gießen, goss, gegossen
z/rownać
start learning
gleichen, glich, geglichen
sięgać
start learning
greifen, griff, gegriffen
trzymać
start learning
halten, er hält, hielt, gehalten
wisieć
start learning
hängen, hing, gehangen
podnosić
start learning
heben, hob, gehoben
nazywać się
start learning
heißen, hies, geheißen
pomagać
start learning
er hilft, halft, geholfen
brzmieć
start learning
klingen, klang, geklungen
przychodzić
start learning
kommen, kam, ist gekommen
ładować
start learning
er lädt, lub, geladen
kazać, pozwalać, zostawiać
start learning
lassen, er lässt, ließ, gelassen
biec
start learning
laufen, er läuft, lief, ist gelaufen
cierpieć
start learning
leiden, litt, gelitten
pożyczać
start learning
leihen, lieh, geliehen
czytać
start learning
lesen, er liest, las, gelesen
leżeć
start learning
liegen, lag, gelegen
kłamać
start learning
lügen, log, gelogen
mierzyć
start learning
er misst, maß, gemessen
brać
start learning
nehmen, er nimmt, nahm, genommen
gwizdać
start learning
pfeifen, pfiff, gepfiffen
radzić
start learning
raten, er rät, riet, geraten
rwać, drzeć
start learning
reißen, riss, gerissen
jezdzić konno, ujeżdzać
start learning
reiten, ritt, ist/hat geritten
wachać, pachnieć
start learning
riechen, roch, gerochen
wołać
start learning
rufen, rief, gerufen
stworzyć
start learning
schaffen, schuf, geschaffen
swiecić, wydawać się
start learning
scheinen, schien, geschienen
popychać
start learning
schieben, schob, geschoben
strzelać
start learning
schißen, schoss, geschossen
spać
start learning
schlafen, er schläft, schlief, geschlafen
bić, uderzać
start learning
schlagen, er schlägt, schlug, geschlagen
zamykać
start learning
schließen, schloss, geschlossen
wyrzucac
start learning
schmeißen, schmiss, geschmissen
s/topić się
start learning
schmelzen, er schmilzt, schmolz, ist/hat geschmolzen
krajać, ciąć
start learning
schneiden, schnitt, geschnitten
pisać
start learning
schreiben, schrieb, geschrieben
krzyczeć
start learning
schreien, scheie, geschrien
milczeć
start learning
schweigen, schwieg, geschwiegen
plywać
start learning
schwimmen, schwamm, ist geschwommen
przysiegać
start learning
schwören, schwor, geschworen
widzieć
start learning
sehen, er sieht, sah, gesehen
być
start learning
sein, er ist, war, ist gewesen
spiewać
start learning
singen, sang, gesungen
obniżyć się
start learning
sinken, sank, ist gesunken
siedzieć
start learning
sitzen, saß, gesessen
rozmawiać
start learning
sprechen, er spricht, sprach, gesprochen
skakać
start learning
springen, sprang, ist gesprungen
stać
start learning
stehen, stand, gestanden
kraść
start learning
er stiehlt, stahl, gestohlen
wspinać się
start learning
steigen, stieg, ist gestiegen
umierać
start learning
sterben, er stirbt, starb, ist gestorben
popychać
start learning
stoßen, er stößt, stieß, gestoßen
skreślać, malować
start learning
streichen, strich, gestrichen
klocić się
start learning
streiten, stritt, gestritten
nosić
start learning
tragen, er trägt, trug, getragen
spotykać
start learning
treffen, er trifft, traf, getroffen
pędzić
start learning
treiben, trieb, getrieben
deptać
start learning
treten, er tritt, trat, getreten
pić
start learning
trinken, trank, getrunken
czynić
start learning
tut, tat, getan
przerywać
start learning
unterbrechen, er unterbricht, unterbrach, unterbrochen
podpisać
start learning
unterschreiben, unterschrieb, unterschrieben
ze/psuć się
start learning
verderben, er verdirbt, verdarb, hat/ist verdorben
zapominać
start learning
vergessen, er vergisst, vergaß, vergessen
porównać
start learning
vergleichen, verglich, verglichen
zgubić, przegrać
start learning
verlieren, verlor, verloren
uniknać
start learning
vermeiden, vermied, vermieden
znikać
start learning
verschwinden, verschwand, ist verschwunden
przebaczać
start learning
verzeihen, verzieh, verziehen
rosnąć
start learning
wachsen, er wächst, wuchs, ist gewachsen
myć, prać
start learning
waschen, er wäscht, wusch, gewaschen
zjednywać, reklamować
start learning
werben, er wirbt, warb, geworben
stawać się
start learning
werden, er wird, wurde, ist geworden
rzucać
start learning
werfen, er wirft, warf, geworfen
ważyć
start learning
wiegen, wog, gewogen
ciągnąć
start learning
ziehen, zog, gezogen
zmuszać
start learning
zwingen, zwang, gezwungen

Comments:

robertwyszynski wrote: 2012-05-28 13:13:21
Super to zrobiles Robercie

robertwyszynski wrote: 2012-05-28 13:37:00
Nawet jesli Majer mysli inaczej

mariuszkorzuszek wrote: 2012-05-31 08:36:16
Powiem krótko. Robert jest prawie jak nasza reprezentacja w piłce nożnej czyli "simply the best"

mariuszkorzuszek wrote: 2012-05-31 08:36:34
Powiem krótko. Robert jest prawie jak nasza reprezentacja w piłce nożnej czyli "simply the best"

mariuszkorzuszek wrote: 2012-05-31 08:36:56
Powiem krótko. Robert jest prawie jak nasza reprezentacja w piłce nożnej czyli "simply the best"

You must sign in to write a comment