Common verbs, adjectives and nouns with the prepositions that follow them

 0    79 flashcards    pajej
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

complain about
start learning
narzekać na

wskazywać na

tęsknić za

strive for
start learning
usiłować / dążyć do

suffer from
start learning
cierpieć na / z powodu czegoś

postawić na / zakładać

sprowadzać się do

odnosić się do

associate with
start learning
mieć związek z

insure against
start learning
ubezpieczyć się od / przed

account for
start learning
stanowić

być za czymś

emerge from
start learning
wyłaniać się z

inwestować w

nalegać na

prowadzić do

odnosić się do

contend with
start learning
borykać się z

react against
start learning
reagować na / przeciwko

mieć nadzieję na

płacić za

pochodzić / brać się z

mieć rezultat

polegać na

sprzeciwiać się

uciekać się do

sympathise with
start learning
współczuć komuś

dowiedzieć się

learn from
start learning
uczyć się

consists of
start learning
składać się z

consists in
start learning
oznaczać / znaczyć

lacking in
start learning
brakujący

representative of
start learning
reprezentujący / reprezentant

reliant on
start learning
polegający na

parallel to
start learning
podobny / równoległy

vulnerable to
start learning
wrażliwy / podatny

świadomy

contingent on
start learning
uzależniony od

conductive to
start learning
sprzyjający czemuś

skłonny do

compatible with
start learning
współgrający / współdziałający z

capable of
start learning
zdolny do

skupiony na

essential to
start learning
ważny / istotny dla

susceptible to
start learning
podatny na

filled with
start learning
wypełniony czymś

admiration for
start learning
podziw / uznanie dla

demand for
start learning
popyt na

respect for
start learning
szacunek dla

search for
start learning
szukanie czegoś

dostęp do

strata / szkoda dla

reference to
start learning
odniesienie do

zakaz czegoś

ograniczenie czegoś

contrast with
start learning
kontrast w / kontrastować z

involvement with
start learning
zaangażowanie w

aptitude for
start learning
uzdolnienie do czegoś

potrzeba czegoś

responsibility for
start learning
odpowiedzialność za

substitute for
start learning
substytut dla / na

alternative to
start learning
alternatywa do

exception to
start learning
wyjątek od

resistance to
start learning
opór wobec

comment on
start learning
komentarz na temat

efekt czegoś

dealings with
start learning
zajmowanie się czymś

relationship with
start learning
relacja / związek z

przetarg / oferta na

remedy for
start learning
lekarstwo na

miejsce dla

zagrożenie czymś

contribution to
start learning
wkład w coś

introduction to
start learning
przedstawienie czegoś

solution to
start learning
rozwiązanie czegoś

constraint on
start learning
ograniczenie przed

podatek od

dissatisfaction with
start learning
niezadowolenie z

sympathy with
start learning
współczucie dla


You must sign in to write a comment