Cechy Charakteru i Osobowości - Features of Character and Personality

5  1    179 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
abidojrzały / dojrzała
o osobie
start learning
mature
dojrzały / dojrzała
o owocu
start learning
ripe
odpowiedni / odpowiednia
start learning
suitable
odpowiedni / odpowiednia
start learning
appropriate
rozważny / rozważna
start learning
considerate
rozważny / rozważna
start learning
thoughtful
świadomy
start learning
conscious
altruista
start learning
altruistic
altruistyczny
start learning
altruistic
altruizm
start learning
altruism
artystyczna dusza
start learning
artistic spirit
bezczelny
potocznie
start learning
rude
bezczelny
bardziej formalnie
start learning
disrespectful
beztroski
start learning
carefree
biedny / nieszczęśliwy / załamany
start learning
miserable
błędny
start learning
incorrect
błyskotliwy
start learning
brilliant
błyskotliwy
start learning
witty
brutalność
start learning
brutality
brutalny
start learning
brutal
buntowniczy
start learning
rebellious
być bezpośrednim
start learning
to be straightforward
być cechą dziedziczną
start learning
to run in the blood
być młodym duchem
start learning
to have a young spirit
być niebezpośrednim
start learning
to be indirect
być nieszczerym
start learning
to be insincere
być świadomym czegoś
start learning
to be aware of
bystry
przenikliwy
start learning
sharp
cecha
start learning
feature
cecha
start learning
characteristic
chciwość
start learning
greed
chciwy
start learning
greedy
ciekawski
start learning
prying
ciekawy
start learning
curious
czarujący / uroczy
start learning
charming
czuły
start learning
loving
delikatny
start learning
delicate
dobroduszność
start learning
goodness
dobrzy przyjaciele to rzadkość
start learning
good friends are hard to come by
dojrzały
start learning
mature
dokładny
start learning
accurate
dokładny
start learning
precise, accurate
dominujący / apodyktyczny
start learning
bossy
dowcipny
start learning
amusing
dwulicowy
start learning
two-faced
gest
start learning
gesture
głupota
start learning
foolishness
godny / zachowujący się z godnością
start learning
dignified
godny zaufania
start learning
trustworthy
gracja
start learning
grace
grzeczność
start learning
kindness
grzeczny
start learning
well-behaved
histeryczny
start learning
hysterical
humorzasty
start learning
moody
infantylny
dziecinny
start learning
childish
interesowny
start learning
self-interested
kłamliwy
start learning
lying
kulturalny
start learning
well-bred
lotny
inteligentny
start learning
sharp
miękki
o człowieku
start learning
soft
mylny
start learning
mistaken
zdolność
start learning
ability
nadwrażliwość
start learning
hypersensitivity
narzekać
start learning
to complain
nerwowość
start learning
nervousness
niecierpliwość
start learning
impatience
niedbały / niefrasobliwy
start learning
careless
niegrzeczny
start learning
rude
niegrzeczny
start learning
impolite
niemoralny
start learning
immoral
nieporządny
start learning
indecent
nieposłuszny
start learning
disobedient
nierozsądny
start learning
unreasonable
nierozważny
bezrefleksyjny
start learning
unthinking
niesympatyczny
start learning
unfriendly
nietolerancyjny
start learning
intolerant
nieufność
podejrzliwość
start learning
suspicion
nieufny
start learning
distrustful
nieufny
podejrzliwy
start learning
suspicious
nieuprzejmy
start learning
impolite
niewinność
start learning
innocence
niewinny
start learning
innocent
niewrażliwy
start learning
insensitive
niezrównoważony
start learning
unstable
niezrównoważony
start learning
unbalanced
nudny
start learning
boring
odwaga
start learning
courage
odważny
start learning
brave
odziedziczyć cechę po kimś
np. po ojcu
start learning
to inherit a feature from somebody
osądzać
start learning
to judge
ostrożny
start learning
careful
oziębły
obojętny
start learning
indifferent
pewny siebie
start learning
self-confident
poczucie własnej wartości
start learning
self-esteem
podatność
np. na krytykę
start learning
sensibility
podły
start learning
despicable
pomocny
start learning
helpful
porządny
start learning
respectable
posłuszny
start learning
obedient
pospolity
start learning
common
powściągliwy
start learning
reserved
pozbawiony refleksji
start learning
unthinking
pracowity
start learning
diligent
prostolinijny
start learning
modest
próżność
start learning
vanity
próżny
start learning
vain
przekonujący
start learning
convincing
przesądny
start learning
superstitious
psychopata
start learning
psychopath, psycho
pycha / duma
start learning
pride
refleksyjny
start learning
thoughtful
rozrzutny
start learning
wasteful
rozsądny / rozsądna
start learning
reasonable
rozsądny / rozsądna
start learning
sensible
sadysta
start learning
sadist
sentymentalność
start learning
sentimentalism
siła
start learning
strength, force
skąpstwo
start learning
meanness
skromny
start learning
modest
słabość
start learning
weakness
spokojny
start learning
tranquil
spokojny
start learning
quiet
spokój
start learning
calmness
surowy
zasadniczy
start learning
strict
szantaż
start learning
blackmail
szczerość
otwartość
start learning
openness
szczery
start learning
sincere
szczęśliwy / mający szczęście
start learning
fortunate, lucky
szczodrość
start learning
generosity
szczodry
start learning
open-handed
szczodry
wspaniałomyślny
start learning
generous
tchórzliwy
start learning
coward
towarzyski
start learning
sociable
troskliwy
start learning
caring
twardy
o człowieku
start learning
tough
twardy
o człowieku
start learning
hard
uczciwość
szczerość
start learning
honesty
uczciwość
prawość
start learning
honesty
ufność
start learning
trust
ufny
start learning
trusting
ukryty / ukryta
start learning
hidden
uparty
start learning
stubborn
uprzejmy
start learning
polite
uprzejmy
start learning
kind
uprzejmy
start learning
courteous
urok
start learning
charm
utalentowany
start learning
talented, gifted
wątły
start learning
frail
wierność
start learning
faithfulness
wierny
start learning
faithful
wolna posada
wakat
start learning
vacancy
wrażliwość
start learning
sensitivity
wrażliwy
start learning
sensitive
wrogi
niesympatyczny, nieprzyjacielski
start learning
unfriendly
wścibski
start learning
interfering
wybredny
start learning
fussy
wybredny
start learning
picky
wyrozumiały
start learning
understanding
wyrozumiały
start learning
considerate
zachować spokój
start learning
to keep calm
zachowywać się dziecinnie
start learning
to behave childishly
zamknięty
start learning
closed to change
zamknięty w sobie
start learning
introverted
zapominalski
start learning
forgetful
zawistny
start learning
envious
zazdrosny
start learning
jealous
zazdrość
start learning
jealousy
zdawać sobie sprawę
[BrE]
start learning
to realise
zdawać sobie sprawę
[AmE]
start learning
to realize
zdolny
start learning
capable
zdolny / utalentowany
start learning
gifted
złośliwość
przepełniona okrucieństwem
start learning
evilness
złośliwość
przepełniona okrucieństwem
start learning
wickedness
złośliwość
złe zamiary
start learning
bad intentions
zły
przepełniony złem
start learning
wicked
zręczność
start learning
skill
zręczny
start learning
skilled
zręczny
start learning
skillful
żartowniś
start learning
joker

You must sign in to write a comment