C13 Czas przyszły doskonały ciągły fiucze perfekt kątinus

 0    7 flashcards    rlach
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Przyszły doskonały ciągły
start learning
Future Perfect Continuous
podmiot plus łill hew plus bin plus czasownik z końcówką -ing
start learning
subject and will have and been and verb tip -ing
W maju minie 5 lat odkąd tutaj pracuję
start learning
By the end of May I'll have been working here for 5 years
Zanim przyjdzie to poczekamy na niego godzinę
start learning
Before he comes we will have been waiting for him for one hour
określa czynność, która najczęściej już trwa, a która zakończy się w określonym momencie w przyszłości
start learning
Specifies the action that most often is already in progress, and which will end in a specified time in the future
Różnica między Fiuczer Perfekt Kontinuous a Fiuczer Perfekt polega jedynie na tym, że właśnie tę ciągłość chcemy podkreślić, a nie efekty czynności
start learning
The difference between the Future Perfect Continuous and Future Perfect is the only precisely this continuity, we want to stress, not the effects of operations
Myślę, że postoimy w tym korku z 6 godzin zanim wyjedziemy z Los Angeles
start learning
I think we will have been staying in this traffic jam for six hours before we leave LA

You must sign in to write a comment