Angielski - Praca

 0    87 flashcards    panasdawid
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Kariera
start learning
career
praca
start learning
job
zawod
start learning
profession
zajęcie
start learning
occupation
praca fizczyzna
start learning
physical work
praca umysłowa
start learning
mental work
pewna praca
start learning
secure job
praca zmianowa
start learning
shift work
praca w nienormowanym czasie
start learning
flexitime work
w stałych godzinach
start learning
nine to five work
praca dorywcza
start learning
temporary work
praca stała
start learning
permanent work
praca wakacyjna
start learning
holiday work
na cześć etatu
start learning
part time work
na cały etat
start learning
full time work
dobrze płatna
start learning
well paid work
źle płatna
start learning
badly paid work
ogłoszenie
start learning
advert
fomularz zgłoszeniowy - application form
start learning
Antragsformular - Bewerbungsformular
mieć świadomość różnic kulturowych
start learning
be aware of different cultures
gotowy na rozmowę kwalifikacyjną
start learning
avaiable for an interview
list motywacyjny
start learning
cover letter
sprawdzić czyjeś referencje
start learning
check one's references
życiorys
start learning
CV (curriculum vitae)
dołączyć do listu
start learning
enclose with a letter
mieć stopień zawodowy
start learning
have a degree in
być niekaranym
start learning
have no criminal record
posiadać certyfikat
start learning
hold a certificate
dział kad
start learning
Human Recources
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
job intreview
oferta pracy
start learning
job offer
umiejętności społeczne
start learning
social skills
cechy osobiste
start learning
personal qualities
zapewnić pełne szkolenie
start learning
provide full training
kwalifikacje
start learning
qualifications
rekrutować
start learning
recruit
szkolić
start learning
train
wolny etat
start learning
vacancy
być odpowiedzialnym za
start learning
be in charge of
slużbowy
start learning
company
pokryć koszty dojazdu
start learning
cover travel expenses
zwolnić z pracy
start learning
dimiss
zarabiać na życie
start learning
do something for a living
zobowiązki
start learning
duties
zarabiać pieniądze
start learning
make money
dostać awans
start learning
get a promotion
posiadać doświadczenie
start learning
have gain experience
biuro pośrednictwa pracy
start learning
job centre
satysfakcja zawodowa
start learning
job satisfaction
ubezpieczenie zdrowotne
start learning
medical insurance
emerytura
start learning
pension
emerytka
start learning
pensioner
stanowisko
start learning
position of
perpsektywa
start learning
prospects
wymagania
start learning
requirements
przejść na emeryture
start learning
retire
wynagrodzenie
start learning
salary
wziać dzień wolny
start learning
take a day off
wziać urlop
start learning
take leave
być na kursie
start learning
take up a course in
bezrobotny
start learning
unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment
płaca- wage
start learning
płaca- Lohn
godziny pracy
start learning
working hours
aktor
start learning
actor
aktorka
start learning
actress
kandydat
start learning
applicant
opiekunka
start learning
babysitter
szefowa
start learning
boss
wychowawca
start learning
camp counsellor
pokojówka
start learning
chambermaid
kolega
start learning
colleague
wpółpracownik
start learning
co worker
lekarz
start learning
doctor
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
zbieracz owoców
start learning
friut picker
kierownik
start learning
menager
przedstawiciel handlowy
start learning
salesperson
pięlegniaka szkolna
start learning
school nurse
pracownik wykfaliwikowany
start learning
skilled(unskilled) worker
żołnierz
start learning
soldier
instruktor sportowy
start learning
sports instructor
magazynier - storeroom assistant
start learning
Lager - Abstellraum Assistent
przełożony
start learning
supervisor
kelner
start learning
waiter
kelnerka
start learning
waitress

You must sign in to write a comment