500 najważniejszych czasowników angielskich 325 - 350

4.5  1    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
świecić
Gwiazdy świecą dziś tak jasno.
start learning
to shine
The stars are shining so brightly tonight.
składać
również: wysyłać
Czy złożyłeś swoją pracę do zatwierdzenia?
start learning
to submit
Have you submitted your thesis for approval?
przypominać kogoś
Jak myślisz, którą aktorkę przypominam?
start learning
to resemble
Which actress do you think I resemble?
topić się
Topię się!
start learning
to drown
I'm drowning!
opierać się
również: stawiać opór
Czekoladzie nie można się oprzeć.
start learning
to resist
You cannot resist chocolate.
osądzać
Tylko Bóg może mnie sądzić.
start learning
to judge
Only God can judge me.
odkrywać
Kolumb odkrył Amerykę.
start learning
to discover
Columbus discovered America.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment