500 najważniejszych czasowników angielskich 1 - 25

4.3  2    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
musieć
Muszę codziennie brać leki.
start learning
to have to
I have to take my medication every day.
chcieć
On chce wyjechać za granicę.
start learning
to want
He wants to go abroad.
robić
wykonywać czynność
Zrobiłem zadanie domowe.
start learning
to do
I did my homework.
mieć
Mam dużo pieniędzy.
start learning
to have
I have a lot of money.
być
Jestem szczęśliwy.
start learning
to be
I am happy.
potrzebować
Moje dzieci już mnie nie potrzebują.
start learning
to need
My children don't need me anymore.
prosić
Dziś poprosimy szefa o podwyżkę.
start learning
to ask
Today we're going to ask our boss for a raise.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment