500 najważniejszych czasowników angielskich 150 - 175

4.5  1    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
kopać
nogą
Kopnij piłkę najmocniej jak potrafisz.
start learning
to kick
Kick the ball as hard as you can.
zamykać na klucz
Pamiętaj, żeby zamknąć drzwi przed pójściem spać.
start learning
to lock
Remember to lock the door before you go to sleep.
rzucać
Rzuć mi pomarańczę - złapię ją!
start learning
to throw
Throw me an orange - I'll catch it!
śpiewać
Zawsze śpiewam pod prysznicem.
start learning
to sing
I always sing in the shower.
zbierać
Kiedy zacząłeś zbierać znaczki?
start learning
to collect
When did you start collecting stamps?
przynosić
Przynieś mi z ogrodu kilka jabłek.
start learning
to bring
Bring me some apples from the garden.
witać
Nigdy się ze mną nie wita kiedy przychodzi do biura.
start learning
to greet
He never greets me when he comes to the office.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment