500 najważniejszych czasowników angielskich 425 - 450

5  1    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
poddawać się
również: przechodzić
Wiele kobiet poddaje się operacjom plastycznym.
start learning
to undergo
Many women undergo plastic surgeries.
trząść się
Jest tak zimno, że aż się trzęsę.
start learning
to shiver
It's so cold I'm shivering.
konsultować
Powinieneś był się ze mną skonsultować.
start learning
to consult
You should have consulted me.
zamarzać
Woda zamarza w temperaturze 0 stopni Celsjusza.
start learning
to freeze
Water freezes at 0 degrees Celsius.
obniżać
Lekarz powiedział, że powinnam obniżyć mój cholesterol.
start learning
to lower
The doctor said I should lower my cholesterol.
zapobiegać
Nie wszystkim chorobom można zapobiec.
start learning
to prevent
Not all diseases can be prevented.
importować
Praktycznie wszystko importujemy z Chin.
start learning
to import
We import virtually everything from China.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment