500 najważniejszych czasowników angielskich 275 - 300

4.5  1    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zapewniać
Wszystko będzie dobrze, zapewniam cię.
start learning
to assure
Everything is going to be ok, I assure you.
odwiedzać
Musisz mnie kiedyś odwiedzić.
start learning
to visit
You have to visit me some day.
kłócić się
Nie kłóć się ze mną!
start learning
to argue
Don't argue with me!
nie zgadzać się
z kimś / z czymś
Zupełnie się z tobą nie zgadzam.
start learning
to disagree
I completely disagree with you.
czynić postępy
Technologia naprawdę poczyniła postępy w przeciągu ostatnich 10 lat.
start learning
to advance
The technology has really advanced over the past 10 years.
zajmować
Pokój konferencyjny jest zajęty.
start learning
to occupy
The conference room is occupied.
dodawać
Czy chciałbyś coś dodać?
start learning
to add
Would you like to add something?
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment