500 najważniejszych czasowników angielskich 200 - 225

5  1    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pozwalać
Rodzice nie pozwalają mi palić papierosów.
start learning
to allow
My parents don't allow me to smoke.
ryzykować
Czy zaryzykowałbyś życie dla twojej żony?
start learning
to risk
Would you risk your life for your wife?
trwać
Chciałbym, by wakacje trwały wiecznie!
start learning
to last
I wish holidays could last forever!
kopać
np. dziurę
Weź łopatę i wykop dziurę.
start learning
to dig
Take a shovel and dig a hole.
gotować
Jedyna rzecz, którą umiem ugotować to ryż.
start learning
to cook
The only thing I can cook is rice.
sugerować
Sugeruję, żebyśmy pouczyli się do egzaminu końcowego.
start learning
to suggest
I suggest we study for the final exam.
rodzić się
Nie urodziłem się wczoraj.
start learning
to be born
I wasn't born yesterday.
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment