500 najważniejszych czasowników angielskich 300 - 325

4.5  1    25 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
włączać
Włącz światło, nic nie widzę!
start learning
to turn on
Turn on the light, I can't see anything!
ładować
Ciężarówka została załadowana w dwie godziny.
start learning
to load
The truck was loaded in two hours.
jeść obiad
W każdą sobotę jem obiad z moją rodziną.
start learning
to dine
Every Saturday I dine with my family.
utrzymywać
Dieta to klucz do utrzymania szczupłej sylwetki.
start learning
to maintain
Diet is the key to maintaing a slim physique.
rozważać
Rozważę pańską ofertę.
start learning
to consider
I will consider your offer.
potwierdzać
Chciałbym potwierdzić moją rezerwację na dziś wieczór.
start learning
to confirm
I'd like to confirm my reservation for tonight.
kontaktować
Jak mogę się z panem skontaktować?
start learning
to contact
How can I contact you?
+18 flashcards
The lesson is part of the course
"500 najważniejszych czasowników po angielsku"
(total 500 flashcards)

Try the course for free

You must sign in to write a comment