26 KNOWLEDGE, wisdom, ignorance, stupidity, THINKING

 0    118 flashcards    DigitalSmile
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mózg
jakiejś grupy
start learning
mózg in English
brains
mądry, bystry
start learning
brainy
bystry, inteligentny
start learning
bright
błyskotliwy, niezwykle inteligentny
start learning
brilliant
zdolny
start learning
clever
zdrowy rozsądek
start learning
common sense
rozumienie
start learning
comprehension
głęboki
start learning
deep
głęboka wiedza na temat czegoś
start learning
deep knowledge of something
wykształcony
start learning
educated
samouk
start learning
self-educated person
(dobrze) wykształcony
start learning
well-educated
ekspert, specjalista w czymś
start learning
expert (at something)
opinia eksperta
start learning
expert opinion
ekspertyza
start learning
expertise
geniusz
start learning
genius
przebłysk geniuszu
start learning
a stroke of a genius
wejrzenie, spojrzenie
start learning
insight
inteligencja
start learning
intelligence
sztuczna inteligencja
start learning
artificial intelligence / AI
inteligencja emocjonalna
start learning
emotional intelligence
test na inteligencję
start learning
intelligence test
inteligentny
start learning
intelligent
wysoce inteligentny
start learning
highly intelligent
wiedza
start learning
knowledge
głód wiedzy
start learning
a hunger for knowledge
wiedza ogólna
start learning
general knowledge
wiedza to potęga
start learning
knowledge is power
uczony
start learning
learned
logiczny
start learning
logical
rozum, umysł
start learning
mind
jasność umysł
start learning
clarity of mind
kopalnia wiedzy
start learning
mine of information
rozum, rozsądek
start learning
reason
w granicach rozsądku
start learning
within reason
rozsądny
start learning
reasonable
1. sens; 2. rozsądek
start learning
sense
rozsądny, sensowny
start learning
sensible
inteligentny, bystry
start learning
smart
grupa ekspertów
start learning
think tank
oczytany
start learning
well-read
spec, mistrz
start learning
whizz
pot.
młody geniusz
start learning
whizzkid
pot.
mądrość
start learning
wisdom
głęboka mądrość
start learning
profound wisdom
mądry
start learning
wise
absurdalny
start learning
absurd
absurd
start learning
the absurd
absurdalność
start learning
absurdity
ptasi móżdżek
start learning
bird-brain / pea-brain (pot.)
o ptasim móżdżku
start learning
bird-brained / pea-brained (pot.)
kretyn
start learning
brainless git (br.)
pot.
szalony, zwariowany
start learning
crazy
głupi, nierozgarnięty
start learning
dumb (am.)
pot.
z pustą głową
start learning
empty-headed
głupiec
start learning
fool
głupi, niemądry
start learning
foolish
głupota
start learning
foolishness
idiota/idiotka
start learning
idiot
idiotyczny
start learning
idiotic
niewiedza, ignorancja
start learning
ignorance
w błogiej nieświadomości
start learning
in blissful ignorance
nielogiczny
start learning
illogical
nieracjonalny
start learning
irrational
debil
start learning
moron
pot.
nonsens, bzdura
start learning
nonsense
bezsensowny
start learning
senseless
płytki
start learning
shallow
głupi
start learning
stupid
powierzchowny
start learning
superficial
powierzchowna wiedza
start learning
superficial knowledge
niewykształcony, bez wykształcenia
start learning
uneducated
nierozsądny
start learning
unreasonable
nieprzemyślany
start learning
ill-conceived
pochopny, z rękawa
start learning
off-the-cuff
myśl
start learning
thought
zamyślony
start learning
deep in thought
po namyśle
start learning
on second thoughts (br.) / on second thought (am.)
bez zastanowienia
start learning
without a second thought
przemyślany
start learning
thought-out
nieprzemyślany
start learning
badly thought-out
dobrze przemyślany
start learning
well thought-out
orientować się w czymś, być zaznajomionym z czymś
start learning
to be acquainted with something
zupełnie się nie orientować w czymś
start learning
to be in the dark (about something)
szybko/wolno myśleć
start learning
to be quick/slow on the uptake
pot.
pojmować
start learning
to comprehend
koncentrować się na czymś
start learning
to concentrate on something
rozważać
start learning
to consider
komuś przychodzi na myśl, że...
start learning
a thought crosses somebody's mind that...
zdobyć wiedzę o czymś
start learning
to gain knowledge of/about something
zrozumieć
start learning
to get
pot.
dać komuś do myślenia
start learning
to give somebody food for thought
zrozumieć
z trudnością
start learning
to grasp
lepiej coś rozumieć
start learning
to have a better understanding of something
olśnić (kogoś)
start learning
to have a brainwave
mieć pomysł
start learning
to have an idea
nie mieć pojęcia o czymś, nie rozumieć czegoś
start learning
to have no understanding of something
nie mieć pojęcia (o czymś)
start learning
not have a clue (about something)
nie mieć zielonego pojęcia (o czymś)
start learning
not have the faintest idea (about something)
pot.
mieć coś w małym palcu
start learning
to have something at one's fingertips
być na bieżąco z czymś
start learning
to keep abreast of something
trzymać kogoś w niewiedzy (odnośnie czegoś)
start learning
to keep somebody in the dark (about something)
zjeść wszystkie rozumy, mieć odpowiedź na wszystko
start learning
to know all the answers
odróżniać coś od czegoś
start learning
to know something from something else
znać coś od podszewki
start learning
to know something inside out/back to front
pot.
słuchać głosu rozsądku
start learning
to listen to reason
stracić rozum
start learning
to lose one's mind
wymyślić
start learning
to make up
coś przychodzi komuś do głowy
start learning
something occures to somebody
podpytywać kogoś
start learning
to pick somebody's brain(s)
wytężać umysł
start learning
to rack one's brain(s)
wykazywać oznaki geniuszu
start learning
to show signs of genius
mówić z sensem/bez sensu
start learning
to talk sense/nonsense
przemyśleć
start learning
to think over
wymyślić
start learning
to think up
z tego co się orientuję...
start learning
to the best of my knowledge...
rozumieć
start learning
to understand
oduczyć się czegoś
start learning
to unlearn something

You must sign in to write a comment