115 Twoja kolej

 0    63 flashcards    rlach
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
twoja kolej
start learning
your turn
odłożyć
start learning
put off, delay
Ty nie możesz dłużej odkładać decyzji
start learning
You can't put the decision off any longer
robić najlepiej jak się potrafi
start learning
do my best
mieć ochotę
start learning
feel like plus verb plus ing
ile to kosztuje
start learning
how much is it?, how much does it cost?
iść na badanie lekarskie
start learning
go for a check-up
ustalać, rozstrzygać, regulować, rozliczać
start learning
settle
regulować, rozliczać rachunek
start learning
settle the bill
iść na randkę
start learning
go on a date
uczestniczyć w wywiadzie
start learning
attend an interview
być obecnym, brać udział
start learning
attend
być przyjętym do szpitala
start learning
be admitted to hospital
prawdopodobnie
start learning
likely
powinien
start learning
should
zmierzać, mieć tendencję
start learning
tend
mógłbyś
start learning
might, could
być pewnym
start learning
be certain
być niepewnym
start learning
be certain not
być zobowiązanym
start learning
be bound
z pewnością, oczywiście
start learning
certainly
odświerzyć swoje CV
start learning
refresh your CV
szeroko, szeroki
start learning
wide
bardzo prawdopodonie
start learning
very likely
nieprawdopodobnie
start learning
unlikely
podskok, biec w podskokach
start learning
bound
przygotować
start learning
prepare
podatek
start learning
tax
formularz
start learning
form
wypełniać, napełniać
start learning
fill
zwrotny
start learning
return
gotowa
start learning
ready
rozważyć, rozpatrywać
start learning
consider
prośba
start learning
request
ankieta, badanie
start learning
survey
powód
start learning
reason
potrzeba
start learning
need
przemyślany
start learning
considered
naukowy
start learning
scientific
nienaukowy
start learning
unscientific
wybór
start learning
choice
różnorodność
start learning
variety
polepszać
start learning
improve
unikać
start learning
avoid
doradca
start learning
adviser
szczególny
start learning
particular
dodatkowo
start learning
additionally
wygodny
start learning
convenient
wygodne wytłumaczenie
start learning
convenient excuse
główna przyczyna
start learning
main reason
wymagać
start learning
require
przesąd
start learning
superstition
czynnik
start learning
factor
różne, kilka
start learning
various
ruch uliczny
start learning
traffic
jeżeli nie
start learning
unless
dostępność
start learning
availability
kończyć
start learning
run
trwać, kontynuować
start learning
run on
skończyć się
start learning
run out of
skończyły się pieniądze
start learning
run out of money
kusić, nakłaniać
start learning
tempt
drzemka
start learning
nap, drowse

You must sign in to write a comment