10_Gemüse aus der Stadt

 0    15 flashcards    b.grzegorz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ludność świata, ludzkość
Przeżywamy obecnie wzrost światowej populacji ludności.
start learning
die Weltbevölkerung
Wir erleben eine Zunahme der Weltbevölkerung.
rosnąć, wzrastać
Kwiat wyrosną z maleńkiego nasiona.
start learning
wachsen
Eine Blume wuchs aus dem winzigen Samen.
badanie, badanie naukowe, dociekanie
start learning
die Forschung
dzielnica, część miasta
W tej dzielnicy nieruchomości są bardzo drogie.
start learning
der Stadtteil
Immobilien sind in diesem Stadtteil sehr teuer.
zioło
Pewne zioła są bardzo skuteczne przeciwko bólom głowy.
start learning
zioło in German
das Kraut
Bestimmte Kräuter sind sehr wirksam gegen Kopfschmerzen.
nie mieć czegoś, musieć żyć bez czegoś
Sałata musi rosnąć bez słońca.
start learning
ohne etwas auskommen müssen
Der Salat muss ohne Sonne auskommen.
system nawadniający
start learning
die Bewässerungssystem
ekonomiczny, oszczędny
Oni byli przyzwyczajeni do oszczędnego życia.
start learning
sparsam
Sie waren diese sparsame Lebensweise gewohnt.
piętrzyć się (jeden nad drugim)
start learning
sich stapeln
droga transportowa (droga jaką tzeba przebyć żeby dostarczyć towary)
start learning
die Transportweg
zaopatrzyć, zaopartywać
Rodzice zaopatrują dzieci we wszystko czego potrzebują.
start learning
versorgen
Die Eltern versorgen ihre Kinder mit allem, was sie brauchen.
niekorzyść, wada
Długi codzienny dojazd do pracy jest jedyną wadą mojej pracy.
start learning
der Nachteil
Der lange tägliche Arbeitsweg ist der einzige Nachteil bei meinem Job.
warzywa liściaste
start learning
das Blattgemüse
uprawiać, ale też rozbudowywać, dobudowywać
Nie można uprawiać bananów w chłodnym klimacie.
start learning
anbauen
In einem kalten Klima kann man keine Bananen anbauen.
być na początku czegoś, zaczynać coś
Badania są dopiero na początku.
start learning
am Anfang stehen
Die Forschung steht also erst am Anfang

You must sign in to write a comment