100 słów DE

 0    100 flashcards    Pavlick
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
der
start learning
rodzajnik określony dla rzeczowników rodzaju męskiego w mianowniku l. poj.; zaimek który
die
start learning
rodzajnik określony dla rzeczowników rodzaju żeńskiego w mianowniku lub bierniku l. poj.; rodzajnik określony w mianowniku lub bierniku l.mn.; zaimek która
und
start learning
i, a
in
start learning
w
von (vom)
start learning
(+Dat.) za (w połączeniu z określeniem czasu); (+Akk.) do (w połączeniu z określeniem miejsca)
zu (zum, zur)
start learning
do
das
start learning
rodzajnik określony dla rzeczowników rodzaju nijakiego w mianowniku lub bierniku l. poj.; zaimek które
mit
start learning
(+Dat.) z (kimś/czymś)
sich
start learning
sobie, się
auf
start learning
(+Dat.) (+Akk.) na
für
start learning
dla
ist
start learning
jest
nicht
start learning
nie
ein
start learning
rodzajnik niekreślony
als
start learning
jako, niż
auch
start learning
także, też, również
es
start learning
to
an (am/ans)
start learning
przy, obok
werden
start learning
stawać się, zostawać
aus
start learning
z
er
start learning
on
hat
start learning
ma
dass / daß
start learning
że
sie
start learning
ona
nach
start learning
po (w połączeniu z określeniem czasu lub zdarzenia)
bei
start learning
(+Dat.) w pobliżu; w okolicy; koło; przy
um
start learning
(+Akk.) o (w połączeniu z określeniem czasu)
noch
start learning
jeszcze
wie
start learning
jak, w jaki sposób
über
start learning
ponad
so
start learning
więc
Sie
start learning
pan; pani; panie; panowie; państwo (grzecznościowa forma zwracania się do kogoś)
nur
start learning
tylko
oder
start learning
lub, albo, czy
aber
start learning
ale, lecz
vor
start learning
(+Dat.) przed (w połączeniu z określeniem czasu lub zdarzenia)
bis
start learning
do, do czasu gdy
mehr
start learning
więcej
durch
start learning
poprzez
man
start learning
oni
Prozent (das)
start learning
procent (uwaga: w połączeniu z liczbami używa się l. poj., np. 10 Prozent)
kann
start learning
być w stanie, móc
gegen
start learning
(+Akk.) przeciw, przeciwko
schon
start learning
już
wenn
start learning
jeśli
sein
start learning
jego
Euro
start learning
euro (waluta)
ihre/ihr
start learning
jej/ich
dann
start learning
potem, później
unter
start learning
(+Dat.) (+Akk.) pod
wir
start learning
my
soll
start learning
powinien
ich
start learning
ja
Jahr (das)
start learning
rok
zwei
start learning
dwa
diese
start learning
ta
wieder
start learning
znowu, znów
Uhr
start learning
godzina
will
start learning
chce
zwischen
start learning
(+Dat.) wśród; pośród; pomiędzy
immer
start learning
zawsze
Million
start learning
milion
was
start learning
co
sagte
start learning
powiedział
gibt
start learning
daje
alle
start learning
wszyscy, wszystkie
seit
start learning
odkąd, od czasu gdy
muss
start learning
musi
doch
start learning
ale, ależ tak, owszem
jetzt
start learning
teraz
drei
start learning
trzy
neue
start learning
nowy
damit
start learning
aby
bereits
start learning
już
da
start learning
tam, ponieważ
ab
start learning
(+Dat.) z (w połączeniu z nazwami geograficznymi)
ohne
start learning
(+Akk.) bez (np. czegoś)
sondern
start learning
lecz, ale
selbst
start learning
nawet; sam, osobiście
ersten
start learning
pierwszy
nun
start learning
teraz
etwa
start learning
około, koło, mniej więcej
heute
start learning
dzisiaj; dziś
weil
start learning
ponieważ
ihm
start learning
jemu, mu, niemu
Menschen
start learning
ludzie
Deutschland (das)
start learning
Niemcy
anderen
start learning
innego
rund
start learning
około, mniej więcej
ihn
start learning
jego
Ende (das)
start learning
koniec
jedoch
start learning
jednak, ale
Zeit (die)
start learning
czas
uns
start learning
nam, nas
Stadt (die)
start learning
miasto
geht
start learning
idzie
sehr
start learning
bardzo
hier
start learning
tutaj, tu
ganz
start learning
całkiem, cały
Berlin (das)
start learning
Berlin

You must sign in to write a comment