10. Nauka i technologia: Scientist at work, Computers

 0    49 flashcards    nicky007
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
udostępnić coś komuś
start learning
allow sb access to sth
archeolog
start learning
archeologist
sekcja zwłok
start learning
autopsy
analizować wyniki badań
start learning
analyse findings
dowody, materiał dowodowy
start learning
[body of] evidence
historia choroby
start learning
case history
przeprowadzić eksperyment
start learning
carry out an experiment
chemik
start learning
chemist
współpracować (z kimś) nad projektem
start learning
collaborate (with sb) on a project
potwierdzić hipotezę
start learning
confirm a hypothesis
sformułować hipotezę
start learning
formulate a hypothesis
grupa kontrolna
start learning
control group
zależność
start learning
correlation
wykazać
start learning
demonstrate
prowadzić badania
start learning
do research
prowadzić wykopaliska
start learning
excavate
badać
start learning
investigate
związek pomiędzy
start learning
link between
istotna praca naukowa
start learning
major study
opublikować raport/badania
start learning
publish a report/study
psycholog
start learning
psychologist
dokumentacja
start learning
records
odrzucić pomysł
start learning
reject an idea
czynnik ryzyka
start learning
risk factor
szerokopasmowe łącze internetowe
start learning
broadband
przeglądarka internetowa
start learning
browser
nagrywac dane na płytę CD
start learning
burn data to a CD
baza danych
start learning
database
pulpit
start learning
desktop
ściagać z Internetu
start learning
download
przeciągnąć ikonkę
start learning
drag the icon
rozwijane menu [w programach komputerowych]
start learning
drop-down menu
rozszerzenie pliku
start learning
file extension
zapora sieciowa
start learning
firewall
zawiesić się
start learning
freeze up
protokół przesyłania dokumentów hipertekstowych
start learning
http [hypertext transfer protocol]
dostęp do Internetu
start learning
Internet access
skrzynka odbiorcza
start learning
inbox
sieć lokalna
start learning
LAN [local area network]
wyświetlacz ciekłokrystaliczny
start learning
LCD [liquid crystal display]
połączyć się z Internetem
start learning
log on to the Internet
karta pamięci
start learning
memory stick
urządzenia peryferyjne
start learning
peripherals
pamięc RAM
start learning
RAM [Random Access Memory]
uruchomić ponownie komputer
start learning
reboot
rozdzielczość ekranu
start learning
screen resolution
przewijać w górę/dół [tekst na ekranie komputera]
start learning
scroll up/down
przestać reagować na komendy użytkownika
start learning
stop responding
przesyłać dane z komputera
start learning
upload

You must sign in to write a comment