Zaimki dopelnienia blizszego

 0    33 flashcards    tjgumis
download mp3 print play test yourself
 
Question Français Answer Français
Je le vois.
start learning
Je vois Pierre.
Jak rozpoznać dopełnienie bliższe? Jeśli w zdaniu występuje dopełnienie bliższe wtedy powinniśmy po czasowniku móc postawić pytanie qui? / kogo? lub quoi?/ co? czego? Zaimki dopełnienia bliższego "dopełniają" czasownik, zastępują rzeczownik stojący za czasownikiem, np.:
Il les aimes.
start learning
Il aime ses parents.
Nous la regardons.
start learning
Nous regardons la photo.
Nous les écoutons.
start learning
Nous écoutons les chansons de Michael Jackson.
Zaimki dopełnienia bliższego zastępują rzeczowniki bądź nazwy własne, ale tylko wtedy kiedy przed rzeczownikiem stoi: 1) rodzajnik określony le, la, les, np.:
Je l'aime.
start learning
J'aime ce chien.
Zaimki dopełnienia bliższego zastępują rzeczowniki bądź nazwy własne, ale tylko wtedy kiedy przed rzeczownikiem stoi: 2) zaimek wskazujący ce, cet, cette, ces, np:
Il les écrit depuis hier.
start learning
Il écrit ces lettres depuis hier.
Nous la regardons chaque soir.
start learning
Nous regardons cette émission chaque soir.
Je le prends, d'accord?
start learning
Je prends ton cd, d'accord?
Zaimki dopełnienia bliższego zastępują rzeczowniki bądź nazwy własne, ale tylko wtedy kiedy przed rzeczownikiem stoi: 3) zaimek dzierżawczy, np.:
Nous les regardons.
start learning
Nous regardons vos photos.
Il ne la connaît pas.
start learning
Il ne connaît pas son histoire.
Je t'aime.
start learning
Kocham cię.
Wszystkie zaimki dopełnienia bliższego zawsze stoją PRZED czasownikiem!!!
Il m'aime.
start learning
On mnie kocha.
Tu l'écoutes
start learning
Słuchasz go/jej.
Nous vous connaissons.
start learning
Znamy was.
Elles nous observent.
start learning
One nas obserwują.
Vous les lisez souvent, les BD?
start learning
Komiksy, czytacie je często?
Écoutez-moi!
start learning
Posłuchajcie mnie!
UWAGA! W formie twierdzącej trybu rozkazującego zaimek me przechodzi w moi, w formie przeczącej zaimiek nie zmienia swojej formy i pozostaje me.
Parle-moi!
start learning
Mów do mnie!
Aidez-moi!
start learning
Pomóżcie mi!
Ne m'écoutez pas!
start learning
Nie słuchajcie mnie!
Ne me parle pas!
start learning
Nie odzywaj się do mnie!
Ne m'aidez pas!
start learning
Nie pomagajcie mi!
Marie? Je l'ai vue hier.
start learning
Maria? Widziałam ją wczoraj.
Kiedy zaimki dopełnienia bliższego występują w czasach złożonych należy pamiętać o uzgodnieniu z nimi participe passé!!! W czasach złożonych zaimek dopełnienia bliższego stoi zawsze przed czasownikiem posiłkowym être - być lub avoir - mieć.
Il les a achetées au marché, les oranges.
start learning
Pomarańcze, kupił je na targu.
Tu les a tous lus, les livres de J.P. Sartre?
start learning
Przeczytałaś je wszystkie, książki Sartre'a?
Elle vous a déjà vu.
start learning
Już Pana widziała.
Elle vous a déjà vue.
start learning
Już Panią widziała.
Elle vous a déjà vus, (les garçons).
start learning
(Chłopcy), ona już was widziała.
Elle vous a déjà vues, (les filles).
start learning
(Dziewczęta), ona już was widziała.
Oui, il l'est.
start learning
Il est serveur?
UWAGA!!! Zaimek dopełnienia bliższego le może również zastąpić rzeczownik bez jakiegokolwiek rodzajnika, przymiotnik, a nawet większą część zdania, np.:
Oui, elle le sont.
start learning
Elles sont belles?
Oui, je le peux.
start learning
Tu peux apporter ton livre?
Non, nous ne le voulons pas.
start learning
Est-ce que vous voulez aller au cinéma?

You must sign in to write a comment