sarnowska x1

 0    59 flashcards    vankwof
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
stosunek pracy
start learning
das Arbeitsverhältnis
in einem Arbeitsverhältnis stehen być zatrudnionym
na czas określony, terminowy, obowiązywać (w danym terrminie)
start learning
befristet
befristet (Arbeitsverhältnis) na czas określony der Vertrag ist auf fünf Jahre befristet umowa f została zawarta na pięć lat unbefristet Vertrag na czas nieokreślony
komponent, podzespół, kamień budowlany
start learning
der Baustein
elektronischer Baustein elektroniczny podzespół
podbudowa pod wymowe - czesci skladowe
start learning
der Sprachbausteine
umowa o pracę
start learning
der Arbeitsvertrag
płaca podstawowa, wynagrodzenie podstawowe
start learning
die Grundvergütung
wynagrodzenie brutto
start learning
die Bruttovergütung
zachowanie, zachowanie się, postawa
start learning
das Betragen
wynosić (o kwocie np. wynosi 100Euro, punktacji)
start learning
betragen
zwei Meter/fünf Tonnen/drei Prozent betragen wynosić dwa metry/pięć ton/trzy procent hundert Euro betragen opiewać na sto marek
potrącenie np. od dochodu, podatki, opłaty
start learning
Abzug
nach Abzug der Kosten po odciągnięciu kosztów
składki na ubezpieczenie społeczne
start learning
pl die Sozialabgaben
hasło, slogan, dewiza
start learning
das Stichwort
Przed / po odliczeniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne
start learning
Vor/ Nach Abzug von Steuern und Sozialabgaben
przyjmować przyjąć zatwierdzać np urlop zatwierdzić np wniosek aprobować zezwalać zezwolić
start learning
genehmigen
pracobiorca, pracownica, pracownik
start learning
der(die) Arbeitnehmer(in)
ulec ulegać podlegać np jakiejś umowie, pracownik szefowi; podlec być podłożonym leżeć pod zostać podłożonym położyć się pod
start learning
unterliegen
dyskrecja, tajność
start learning
die Verschwiegenheit
strengste Verschwiegenheit zusagen przyrzec [dochować] ścisłą dyskrecję zur Verschwiegenheit verpflichtet sein być zobowiązanym do dyskrecji
obowiązek
start learning
die Pflicht
ich halte es für meine Pflicht ihm zu helfen uważam za swój obowiązek pomóc mu seine Pflichten kennen/erfüllen znać/spełnić [oder wypełnić] swoje obowiązki
obowiązek poufności, tajności informacji
start learning
die Verschwiegenheitspflicht
wypowiedzenie np. umowy najmu, umowy o prace
start learning
die Kündigung
Kündigung eines Vertrags/des Geschäftsanteils wypowiedzenie umowy/udziału Vertrag mit halbjähriger Kündigung umowa f z półrocznym wypowiedzeniem
wliczając (w to), łącznie z
start learning
einrechnen
dostarczać, składać, złożyć np wypowiedzenie
start learning
e̱i̱nreichen
die Kündigung/den Urlaub einreichen złożyć wymówienie/wniosek o urlop etw schriftlich/persönlich einreichen dostarczyć coś w formie pisemnej/osobiście
zajęcie, praca zawodowa, czynność
start learning
die Tätigkeit
eine Tätigkeit entfalten rozwinąć działalność berufliche/geschäftliche Tätigkeit działalność f zawodowa/biznesowa während meiner Tätigkeit als Arzt podczas mojej praktyki lekarskiej
honorarium np za pracę
start learning
das Honorar
gegen Honorar za wynagrodzeniem
wynagrodzenie za pracę
start learning
das Honorartätigkeit
praca w niepełnym wymiarze godzin, płatna mniej niż 450 euro miesięcznie
start learning
Minijob
praktyka
start learning
das Praktikum
ein Praktikum absolvieren odbyć praktykę np zawodową
zatrudnienie, posada
start learning
die Anstellung
seine erste Anstellung suchen szukać swojej pierwszej pracy eine feste Anstellung stała posada
półetatowy, na pół etatu
start learning
Teilzeit-
pracować na etacie/pół etatu Vollzeit/Teilzeit arbeiten
zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin
start learning
die Teilzeitanstellung
umowa o dzieło
start learning
der Werkvertrag
praca czasowa
start learning
Zeitarbeit
przewóz np osób, ale też 'awans'; transport np towarów, przesyłka np. z poczty
start learning
die Beförderung
dążyć do czegoś np. do lepszego stanowiska
start learning
streben nach etwas besseren Position np. do
eine bessere Stelle anstreben starać się [oder zabiegać] o lepsze stanowisko
żądanie, postulat, żądać, pretensje
start learning
die Forderung
Forderungen [an jdn] stellen występować [perf wystąpić] [do kogoś] z roszczeniami
podwyżka pensji [oder wynagrodzenia]
start learning
die Gehaltserhöhung
prosić
start learning
bitten
pertraktować/negocjować [wy‑] [z kimś] coś
start learning
[mit jdm] über etw akk verhandeln
seminaria, tutoriale, rodzaj wykładu
start learning
Seminare
zapisać np. się na kurs
start learning
belegen
Seminare belegen zapisać się na seminaria
rada zakładowa, ale też członek rady zakładowej (meżczyzna)
start learning
der Betriebsrat
Betriebsrat (-rätin) członek(-nkini) m(f) rady zakładowej
ochrona pracowników, BHP
start learning
der Arbeitsschutz
krok, działanie, posuniecie np rządu Niemiec,
start learning
die Maßnahme
Maßnahmen der Regierung kroki [oder posunięcia] rządu Maßnahmen gegen Missbrauch działania przeciwko nadużyciom
środki bezpieczeństwa pracowników
start learning
die Arbeitsschutzmaßnahmen
integracja, włączenie, wcielenie
start learning
die Eingliederung
integracja
start learning
die Integration
porozumienie
start learning
die Einigung
dojść [z kimś] do porozumienia [mit jdm] zu einer Einigung kommen eine Einigung erzielen osiągnąć porozumienie
Umowa/zgoda między pracodawcą a pracownikiem
start learning
Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
równouprawnienie
start learning
die Gleichberechtigung
reprezentowanie interesów, reprezentacja
start learning
die Interessenvertretung
zastępca, zastępstwo, przedstawicielstwo np dyplomatyczne(ale zatepuje kraj w reprezentacji)
start learning
die Vertretung
die Vertretung für etw haben mieć na coś przedstawicielstwo [handlowe] die Vertretung von jdm [oder für jdn] übernehmen przejąć zastępstwo za kogoś
strajk
start learning
der Streik
in [den] Streik treten przystąpić do strajku zum Streik aufrufen wzywać [oder nawoływać] do strajku einen Streik beschließen podjąć decyzję o rozpoczęciu strajku
zakaz
start learning
das Verbot
strajk zakaz
start learning
das Streikverbot
zwracać, zastępować, wymieniać
start learning
ersetzen
zdanie względne
start learning
der Relativsatz
używać, stosować, korzystać, wykorzystać
start learning
verwenden
wyrażać np opinie,
start learning
ausdrücken np Meinung
sich gewählt/klar ausdrücken wyrażać się w sposób wyszukany/jasno
używać użyć korzystać skorzystać posłużyć się posługiwać się eksploatować
start learning
benutzen

You must sign in to write a comment