Rozmówki angielskie. Wykształcenie cz. 1/2

5  1    28 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Ukończyłem(am) szkołę średnią.
start learning
I've completed secondary school.
Ukończyłem (am) technikum.
start learning
I've completed technical college.
Jestem studentem(ką).
start learning
I'm a student.
Studiuję filozofię, medycynę, architekturę.
start learning
I'm studying philosophy, medicine, architecture.
Jestem magistrem filozofii
start learning
I've graduated in philosophy
Jestem magistrem prawa.
start learning
I've graduated in law.
Wykształcenie
start learning
Education
Do jakiej szkoły chodzisz?
start learning
What school do you go to?
agronomia
start learning
agriculture
archeologia
start learning
archaeology
architektura
start learning
architecture
chemia
start learning
chemistry
chemia przemysłowa
start learning
industrial chemistry
dramaturgia
start learning
drama
ekonomia
start learning
economics
farmacja
start learning
pharmacy
filologia
start learning
philology
filozofia
start learning
philosophy
fizyka
start learning
physics
geografia
start learning
geography
grafika
start learning
graphics
historia
start learning
history
historia sztuk pięknych
start learning
history of fine arts
malarstwo
start learning
painting
mechanika
start learning
mechanics
medycyna
start learning
medicine
sztuki piękne
start learning
fine arts
Dziedziny studiów
start learning
Subjects of studies

You must sign in to write a comment