Positiven und negativen Eigenschaften

 0    53 flashcards    janhans5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
cecha
start learning
die Eigenschaft, die Eigenschaften
Do moim pozytywnych cech należą:
start learning
Zu meiner positiven Eigenschaften gehören
roztargniony
start learning
zerstreut
uczciwy
start learning
ehrlich
odpowiedzialny
start learning
verantwortlich
wykształcony
start learning
ausgebildet
samodzielny
start learning
selbstständig
uważny
start learning
aufmerksam
dokładny
start learning
genau
otwarty
start learning
offen
leniwy
start learning
faul
porządny
start learning
ordentlich
niechlujny
start learning
schlampig
pełen humoru
start learning
humorvoll
poważny
start learning
ernst
oszczędny
start learning
sparsam
zdyscyplinowany
start learning
diszipliniert
kreatywny
start learning
kreativ
powolny
start learning
langsam
ciekawski
start learning
neugierig
obowiązkowość
start learning
das Pflichtgefühl
odpowiedzialność
start learning
die Verantwortung
otwartość
start learning
die Offenheit
Ponadto jestem
start learning
Außerdem bin ich
troskliwa
start learning
fürsorglich
cierpliwa
start learning
geduldig
cierpliwość
start learning
die Geduld
pomysłowy
start learning
findig
optymistyczny
start learning
optimistisch
Moją mocną stroną jest to, że potrafię pracować ze starszymi ludźmi.
start learning
Meine Stärke ist das, dass ich mit älteren Menschen arbeiten kann.
Potrafię również dobrze pracować w drużynie.
start learning
Ich kann auch in Team gut arbeiten.
przyjacielska
start learning
freundlich
opanowana
start learning
beherrscht
Jestem spokojna i opanowana, kiedy pracuję z ludźmi.
start learning
Ich bin friedlich und beherrscht, wenn ich mit Menschen arbeiten kann.
Przystosowuję się szybko do nowego otoczenia
start learning
Ich passe mich schnell an das neues Milieu an.
otoczenie
start learning
das Milieu
Szybko się uczę.
start learning
Ich lerne schnell.
Umiem wykorzystać wiedzę fachową w praktyce.
start learning
Ich kann meine Fachkenntisse in der Praxis nutzen.
Moją negatywną cechą jest to, że podczas prezentacji własnej osoby jestem bardzo niepewna i zestresowana.
start learning
Als negativ bei mir empfinde ich, dass ich bei Präsentationen sehr unsicher und nervös bin.
moją słabą stroną jest też, że chcę być zawsze perfekcjonistką.
start learning
Meine Schwäche ist auch, dass ich immer perfekt sein will.
To często przeszkadza mi w życiu.
start learning
Das stőrt mir manchmal im Leben.
Kiedy uczę się obcego języka, chcę zaraz mówić poprawnie.
start learning
Wenn ich Fremdsprachen lerne, will ich sofort korrekt sprechen.
Kiedy nie znam dobrze gramtyki mówię powoli.
start learning
Wenn ich nicht gut Grammatik geübt habe, sprache ich langsam.
To jest bardzo denerwujące.
start learning
Das ist sehr aufgeregt.
wytrzymały
start learning
belestbar
dobrze radzę sobie ze stresem
start learning
Ich kann gut mit Stress umgehen.
Moi przyjaciele postrzegają mnie jako
start learning
Meine Freunde empfinden mich als
Uważam, ze oni mnie szanują.
start learning
Ich finde dass, sie mich respektieren.
Oni lubią spędzać ze mną czas.
start learning
Sie mögen mit mir Zeit verbringen.
zdolności przystosowawcze
start learning
die Anpassungsvermögen
wytrwałość
start learning
die Ausdauer
Mam dużą motywację i chęć do nauki.
start learning
Ich besitze eine hohe Eigenmotivation und Lernbereitschaft.
wymagający opieki
start learning
pflegebedürftig

You must sign in to write a comment