pierwsze 500

 0    470 flashcards    bartekmorun
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
que
Je suis plus intelligent que toi.
start learning
niż
Jestem mądrzejszy niż ty.
est
start learning
jest
pour
C'est un cadeau pour toi.
start learning
dla
To prezent dla Ciebie.
qui
start learning
który
dans
Le chat est dans la boîte.
start learning
w
Kot jest w pudełku.
par
par la fenêtre
start learning
przez
przez okno
plus
L'année prochaine je veux voir plus.
start learning
więcej
W przyszłym roku chcę zobaczyć więcej.
pas
start learning
nie
au
Je suis au travail.
start learning
à + le
Jestem w pracy.
sur
sur la table
start learning
na
na stole
ne
start learning
nie
se
Il se lave chaque matin.
start learning
Często czyni czasownik zwrotnym, występuje przed bezokolicznikiem i czasownikiem w 3 osobie.
On się myje każdego ranka.
ce
start learning
to
il
Qui est-il?
start learning
on
Kim on jest?
sont
start learning
La
start learning
Tam
ou
nous
start learning
u
my
avec
avec moi
start learning
z
ze mną
son
Son nom c'est David.
start learning
jego / jej
Jego imię to Dawid.
Il
start learning
To
aux
start learning
o
En
start learning
W
cette
start learning
to
ont
start learning
mieć
ses
J'aime ses chaussures.
start learning
jego / jej
Podobają mi się jej buty.
mais
Je veux, mais je ne peux pas.
start learning
ale
Chcę, ale nie mogę.
comme
start learning
jak
on
la maison
start learning
ą
dom
tout
start learning
wszystko
nous
Nous avons faim.
start learning
my
Jesteśmy głodni.
sa
C'est sa décision.
start learning
jego / jej
To jest jej decyzja.
Mais
start learning
Ale
fait
start learning
fakt
été
start learning
lato
aussi
Tu dois visiter la cathédrale aussi.
start learning
też
Powinieneś też zwiedzić katedrę.
leur
start learning
ich
bien
start learning
dobrze
peut
start learning
może
ces
Voyez-vous ces gens à côté de nous?
start learning
te / ci
Widzicie tych ludzi obok nas?
deux
deux vœux
start learning
2 dwa
dwa życzenia
ans
start learning
roku życia
encore
Nous devons nous rencontrer encore.
start learning
znowu
Musimy znowu się spotkać.
n'est
start learning
jest
marché
start learning
rynek
Pour
start learning
Dla
donc
start learning
dlatego
cours
start learning
Oczywiście
qu'il
start learning
że
moins
L'exposition était moins intéressant que le concert.
start learning
mniej
Galeria była mniej interesująca niż koncert.
sans
start learning
bez
C'est
start learning
Jest
Et
start learning
I
si
S'il pleut, on ira au cinéma.
start learning
jeśli
Jeśli będzie padać, pójdziemy do kina.
entre
entre toi et moi
start learning
między (odnosi się do dwóch przedmiotów lub osób)
między mną a tobą
Un
start learning
Jeden
Ce
start learning
To
faire
Qu'est-ce que tu fais les soirs?
start learning
robić
Co robisz wieczorami?
elle
Elle est ma sœur.
start learning
ona
Ona jest moją siostrą.
c'est
start learning
to
peu
Ils nous ont donné peu de temps.
start learning
mało
Dali nam mało czasu.
vous
Vous vous intéressez à quoi?
start learning
wy
Czym się interesujecie?
prix
start learning
cena
On
start learning
My
dont
start learning
którego
lui
start learning
to
également
start learning
również
Dans
start learning
W
effet
start learning
efekt
pays
start learning
kraj
cas
start learning
sprawa
De
start learning
Z
millions
start learning
mln
Belgique
start learning
Belgia
BEF
start learning
BEF
mois
start learning
miesiąc
leurs
start learning
ich
taux
start learning
stawka
années
start learning
lat
temps
start learning
czas
groupe
start learning
grupa
ainsi
start learning
tak więc
toujours
start learning
zawsze
société
start learning
spółka
depuis
start learning
od
tous
start learning
wszystko
soit
start learning
czy
faut
start learning
musi
Bruxelles
start learning
Bruksela
fois
start learning
czas
quelques
J'ai rencontré quelques amis.
start learning
kilka
Spotkałem kilku przyjaciół.
sera
start learning
będzie
entreprises
start learning
firmy
contre
start learning
przed
francs
start learning
franków
Nous
start learning
My
Cette
start learning
To
dernier
start learning
ostatni
était
start learning
było
Si
start learning
Jeśli
s'est
start learning
jest
chez
start learning
w
monde
start learning
świat
alors
J'avais faim alors je suis allé manger quelque chose.
start learning
więc
Byłem głodny, więc poszedłem coś zjeść.
sous
sous le lit
start learning
pod
pod łóżkiem
actions
start learning
Zdjęcie
autres
start learning
inny
ils
Ils sont nos amis.
start learning
oni
Oni są naszymi przyjaciółmi.
reste
start learning
reszta
trois
trois fois
start learning
3 trzy
trzy razy
non
Oh, non!
start learning
nie
O, nie!
notre
start learning
nasz
doit
start learning
musi
nouveau
Regarde - j'ai acheté un nouveau souvenir!
start learning
nowy
Spójrz - kupiłem nową pamiątkę!
milliards
start learning
miliard
avant
Je cours toujours avant le petit déjeuner.
start learning
przed
Zawsze biegam przed śniadaniem.
exemple
start learning
przykład
compte
start learning
konto
belge
start learning
Belgijski
premier
start learning
pierwszy
nouvelle
start learning
aktualności
Elle
start learning
To
l'on
start learning
jest
terme
start learning
termin
avait
start learning
miał
produits
start learning
Produkty
cela
start learning
to
d'autres
start learning
inny
fin
start learning
koniec
niveau
start learning
poziom
bénéfice
start learning
zysk
toute
start learning
wszystko
travail
start learning
praca
partie
start learning
część
trop
start learning
zbyt
hausse
start learning
wzrost
secteur
start learning
sektor
part
start learning
akcji
beaucoup
Les parents ont fait beaucoup de photos.
start learning
dużo
Rodzice zrobili dużo zdjęć.
valeur
start learning
wartość
croissance
start learning
wzrost
rapport
start learning
raport
aujourd'hui
Quels sont tes projets pour aujourd'hui?
start learning
dziś
Jakie masz plany na dziś?
année
start learning
rok
base
start learning
podstawa
Bourse
start learning
Stypendium
lors
start learning
następnie
vers
start learning
do
souvent
start learning
często
vie
start learning
życie
l'entreprise
start learning
firma
autre
start learning
inny
peuvent
start learning
może
bon
La nourriture est bonne.
start learning
dobry
Jedzenie jest dobre.
surtout
start learning
głównie
toutes
start learning
wszystko
nombre
start learning
liczba
fonds
start learning
fundusze
point
start learning
punkt
grande
start learning
wysoki
jour
start learning
dzień
va
start learning
dzieje
avoir
Je n'ai pas d'argent.
start learning
mieć
Nie mam pieniędzy.
nos
start learning
nasz
quelque
start learning
niektóre
place
start learning
miejsce
grand
Cette ville est tellement grande!
start learning
wysoki
To miasto jest takie duże.
personnes
start learning
ludzie
plusieurs
start learning
kilka
certains
start learning
część
d'affaires
start learning
Biznes
permet
start learning
pozwala
politique
start learning
polityka
cet
start learning
to
chaque
start learning
każdy
chiffre
start learning
cyfra
pourrait
start learning
może
devrait
start learning
spodziewany
produit
start learning
produkt
l'année
Bonne Année!
start learning
rok
Szczęśliwego Nowego Roku!
Par
start learning
Przez
rien
Dans cette ville il n'y a rien d'intéressant.
start learning
nic
W tym mieście nie ma nic ciekawego.
mieux
start learning
lepiej
celui
start learning
że
qualité
start learning
jakość
France
start learning
Francja
Ils
start learning
Oni
Ces
start learning
Te
s'agit
start learning
jest
vente
start learning
sprzedaż
jamais
start learning
nigdy
production
start learning
produkcja
action
start learning
akcja
baisse
start learning
spadek
Avec
start learning
Z
résultats
start learning
Wyniki
Des
start learning
Z
votre
J'aime bien votre famille.
start learning
wasz / wasza
Lubię waszą rodzinę.
risque
start learning
ryzyko
début
start learning
początek
banque
start learning
bank
an
start learning
rok
voir
J'ai été au bar hier et je ne t'ai pas vu.
start learning
widzieć
Byłem wczoraj w barze i Cię nie widziałem.
avons
start learning
mają
qu
start learning
że
elles
Elles sont nos cousines.
start learning
one
One są naszymi kuzynkami.
moment
start learning
czas
qu'on
start learning
że
question
start learning
problem
pouvoir
Est-ce que tu peux m'aider?
start learning
móc
Możesz mi pomóc?
titre
start learning
tytuł
doute
start learning
wątpliwość
long
start learning
długi
petit
start learning
niski
d'ailleurs
start learning
w każdym razie
notamment
start learning
szczególnie
droit
start learning
prawo
qu'elle
start learning
ona
heures
start learning
godzin
cependant
start learning
jednak
service
start learning
serwis
Etats
start learning
Unis
qu'ils
start learning
oni
l'action
start learning
akcja
jours
start learning
dni
celle
start learning
że
demande
start learning
Żądanie
belges
start learning
Belgijski
ceux
start learning
osób
services
start learning
usługi
bonne
start learning
dobry
seront
start learning
będzie
économique
start learning
oszczędny
raison
start learning
powód
situation
start learning
sytuacja
Depuis
start learning
Od
entreprise
start learning
biznes
nouvelles
start learning
nowy
possible
start learning
możliwy
toutefois
start learning
Jednak
tant
start learning
jak
nouveaux
start learning
nowy
selon
start learning
według
parce
start learning
ponieważ
dit
start learning
powiedział
seul
start learning
tylko
sociétés
start learning
firmy
vient
start learning
komes
jusqu
start learning
w górę
quatre
quatre pattes
start learning
4 cztery
cztery łapy
marchés
start learning
Rynki
mise
start learning
Ustawienie
seulement
J'ai seulement 5 minutes.
start learning
tylko
Mam tylko 5 minut.
Van
start learning
Awangarda
semble
start learning
wydaje
clients
start learning
klientela
Tout
start learning
Wszystko
Cela
start learning
To
serait
start learning
by
fort
start learning
silny
frais
start learning
świeży
lieu
start learning
miejsce
gestion
start learning
zarządzanie
font
start learning
quand
start learning
gdy
capital
start learning
kapitał
gouvernement
start learning
rząd
projet
start learning
projekt
grands
start learning
świetny
réseau
start learning
sieć
l'autre
start learning
inny
données
start learning
dane
prendre
start learning
brać
plan
start learning
plan
points
start learning
punktów
outre
start learning
oprócz
pourtant
start learning
jeszcze
Ainsi
start learning
Więc
type
start learning
typ
Europe
start learning
Europa
pendant
start learning
dla
Comme
start learning
Takich jak
mesure
start learning
pomiaru
actuellement
start learning
obecnie
public
start learning
publiczny
dire
Je veux te dire quelque chose seul à seul.
start learning
powiedzieć coś komuś
Chcę Ci coś powiedzieć na osobności.
important
start learning
ważny
mis
start learning
umieszczone
partir
start learning
odjechać
parfois
start learning
czasami
nom
start learning
nazwa
n'ont
start learning
mieć
veut
start learning
chce
présent
start learning
obecny
passé
start learning
przeszłość
forme
start learning
kształt
autant
start learning
jak
développement
start learning
rozwój
mettre
start learning
położyć
grandes
start learning
wielki
vue
start learning
widok
investisseurs
start learning
inwestorzy
trouve
start learning
Znaleziono
maison
start learning
dom
mal
start learning
zło
l'an
start learning
rok
moyen
start learning
średnia
choix
start learning
wybór
doivent
start learning
musi
direction
start learning
kierunek
Sur
start learning
Na
simple
start learning
prosty
période
start learning
okres
enfants
start learning
dzieci
dollars
start learning
dolarów
personnel
start learning
personel
assez
start learning
dość
programme
start learning
konspekt
général
start learning
ogólny
banques
start learning
banki
eux
start learning
im
semaine
start learning
tydzień
président
start learning
prezydent
personne
Personne ne me parle.
start learning
nikt
Nikt ze mną nie rozmawia.
européenne
start learning
Europejski
moyenne
start learning
średnia
tard
start learning
późno
loi
start learning
prawo
petite
start learning
mały
certaines
start learning
kilka
savoir
Je ne sais pas.
start learning
wiedzieć
Nie wiem.
loin
start learning
daleko
explique
start learning
wyjaśnia
plupart
start learning
Najbardziej
jeunes
start learning
młodzież
cinq
cinq à sec
start learning
5 pięć
pięć w sekundę
contrat
start learning
umowa
Banque
start learning
Bank
valeurs
start learning
Wartości
seule
start learning
tylko
rendement
start learning
wydajność
nombreux
start learning
wiele
fonction
start learning
funkcja
offre
start learning
oferta
client
start learning
klient
activités
start learning
Działalność
eu
je veux
start learning
e z ułożeniem ust jak do u
ja chcę
environ
start learning
o
ministre
start learning
minister
cadre
start learning
struktura
sens
start learning
Znaczenie
étaient
start learning
były
sécurité
start learning
bezpieczeństwo
recherche
start learning
Badania
Paris
start learning
Paryż
sorte
start learning
rodzaj
décembre
start learning
grudzień
Son
start learning
Jego
suite
start learning
następujący
davantage
start learning
więcej
ensuite
start learning
następnie
janvier
start learning
styczeń
donne
start learning
daje
vrai
start learning
prawdziwy
cause
start learning
przyczyna
d'abord
start learning
pierwszy
conditions
start learning
warunki
suis
start learning
am
juin
start learning
czerwiec
peine
start learning
kara
certain
start learning
pewny
septembre
start learning
wrzesień
sommes
start learning
O
famille
start learning
rodzina
l'indice
start learning
Indeks
pris
start learning
brane
laquelle
start learning
jaki
directeur
start learning
reżyser
qu'en
start learning
że
propose
start learning
oferty
gens
start learning
ludzie
derniers
start learning
Najnowszy
étant
start learning
istota
fut
start learning
było
chose
start learning
rzecz
portefeuille
start learning
portfolio
obligations
start learning
Zobowiązania
afin
start learning
w porządku
différents
start learning
inny
technique
start learning
technika
Aujourd'hui
start learning
Dzisiaj
ailleurs
start learning
gdzie indziej
l'ensemble
start learning
wszystko
américain
start learning
Amerykański
ventes
start learning
sprzedaż
Selon
start learning
Według
rue
start learning
ulica
livre
start learning
książka
octobre
start learning
październik
vraiment
start learning
naprawdę
sein
start learning
piersi
Or
start learning
Złoto
dollar
start learning
dolar
Enfin
start learning
W końcu
haut
start learning
top
Plus
start learning
Więcej
petits
start learning
mały
porte
start learning
Brama
tel
start learning
takie
durée
start learning
czas trwania
domaine
start learning
pole
aurait
start learning
miałaby
jeune
start learning
młody
présente
start learning
to
passe
start learning
przechodzić
lorsque
start learning
kiedy
choses
start learning
rzeczy
puis
start learning
następnie
Vous
start learning
Ty
aucun
start learning
nie
l'un
start learning
jeden
n'en
start learning
urodzony w
tandis
start learning
podczas
coup
start learning
cios
existe
start learning
tam
propre
Les chambres sont assez propres.
start learning
czysty
Pokoje są całkiem czyste.
carte
start learning
mapa
crise
start learning
kryzys
importante
start learning
znaczący
atteint
start learning
wpływ
revenus
start learning
zyski
montant
start learning
ilość
forte
start learning
silny
ici
Il fait tellement chaud ici!
start learning
tu
Tu jest tak gorąco!
s'il
start learning
jeśli
Quant
start learning
Jako
vu
start learning
widziany
rapidement
start learning
szybko
j'ai
start learning
ja mam
ville
start learning
miasto
mars
start learning
marzec
s'en
start learning
dostać
mon
C'est mon chien.
start learning
mój
To jest mój pies.
premiers
start learning
pierwszy
bas
start learning
niski
marque
start learning
marka
véritable
start learning
prawdziwy
ligne
start learning
linia
longtemps
start learning
długo
propres
start learning
własny
devant
devant la maison
start learning
przed, z przodu
przed domem
passer
start learning
iść
départ
start learning
wyjazd
pu
start learning
mieć
total
start learning
Ogółem
série
start learning
seria
quoi
start learning
co
particulier
start learning
szczególny
concurrence
start learning
konkurencja
élevé
start learning
wysoki
position
start learning
pozycja
connu
start learning
znany
principe
start learning
zasada
tendance
start learning
tendencja
court
start learning
krótki
pages
start learning
strony
évidemment
start learning
oczywiście
résultat
start learning
wynik
aura
start learning
będzie miał
parmi
parmi les étudiants
start learning
wśród
wśród uczniów
Sans
start learning
Bez

You must sign in to write a comment