Lektion 2. Wortschatz das muss ich lernen. Magnet Smart 4.

 0    80 flashcards    lukpol
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
strach, obawa
start learning
die Angst, die Ängste
bać się
start learning
Angst haben
gniew, złość
złościć się (na)
start learning
der Ärgen
ärgen, sich über, Akkusativ
zazdrościć (czegoś)
start learning
beneiden um, Akkusativ
frustracja
start learning
der Frust
uczucie
start learning
das Gefühl, die Gefühle,
rzygać (pot)
To obrzydliwe! (wulg.)
start learning
kotzen
Das ist zum Kotzen!
nuda
start learning
die Langeweile
(pot.) denerwować, wkurzać
Totalnie mnie to wkurza!
start learning
nerven
Das nervt mich total!
ciekawość
start learning
die Neugier
syty, dość
Mam tego dość. (pot.)
start learning
satt
Ich habe es satt.
przyczyna, powód
start learning
der Grund, die Gründe
hałas
hałasować
start learning
der Lärm
Lärm machen
kłamać
start learning
lügen
palić (papierosy)
start learning
rauchen
malować się
start learning
schminken, sich
wagarować (pot.)
start learning
wag (coll.)
zostać w tej samej klasie na następny rok (pot.)
Trzej uczniowie zostali na drugi rok w tej samej klasie.
start learning
sitzen bleiben
Drei Schüler sind sitzen geblieben.
kłótnia
kłócić się (o)
start learning
der Streit
streiten, sich über, Akkusativ
obchodzić się (z)
Ona nie potrafi po prostu obchodzić się z pieniędzmi.
start learning
umgehen mit, Dativ
Sie kann einfach nicht mit Geld umgehen.
nieposprzątany
start learning
unaufgeräumt
bałagan, nieporządek
start learning
die Unordnung
nieporządny
start learning
unordentlich
zabraniać
start learning
verbieten
opuścić
start learning
verlassen
znikać
start learning
verschwinden
świadectwo
start learning
das Zeugnis
(pot.) uciekać (z domu)
Jens uciekł z domu
start learning
abhauen
Jens ist von zu Hause abgehauen.
nękanie
start learning
die Belästigung
molestowanie w internecie
start learning
das Cyber-mobbing
uzależniony od narkotyków
start learning
drogenabhängig
niebezpieczeństwo
Internet przynosi wiele korzyści, ale i niebezpieczeństw
start learning
die Gefahr, die Gefahren
Das Internet bringt viele Vorteile, aber auch Gefahren.
używka
siegać po używki
start learning
das Genussmittel, die Genussmittel
zu Genussmitteln greifen
towarzystwo
popaść w złe towarzystwo
start learning
die Gesellschaft
in schlechte Gesellschaft geraten
używanie telefonu komórkowego
Przez używanie telefonu komórkowego, młodzież izoluje się od przyjaciół i rodziny.
start learning
der Handygebrauch
Durch den Handygebrauch isolieren sich die Jugendlichen von Freunden und Familie.
wskazówka
start learning
der Hinweis, die Hinweise
być winnym (czegoś)
To nie moja wina.
start learning
schuld sein an, Dativ
Ich bin daran nicht schuld.
zmartwienie
start learning
die Sorge, die Sorgen
martwić się
start learning
sich Sorgen machen
ogłoszenie w poszukiwaniu kogoś
die Suchmeldungen
start learning
die Suchmeldung
przeszkadzać
Przeszkadza mi to w nauce
start learning
stören
Es stört mich beim Lernen.
uzależnienie
start learning
die Sucht, die Süchte
uzależniony
start learning
süchtig
uzależniony od komputera
start learning
computer süchtig
uzależniony od internetu
start learning
internet süchtig
rozmawiać (o)
start learning
unterhalten, sich über, Akkusativ
wsparcie
start learning
die Unterstützung
papieros
start learning
die Zigarette, die Zigaretten
pierwszy kontakt, pierwsze miejsce
Rodzice są pierwszymi osobami, do których się zwracam.
start learning
die Anlaufstelle, die Anlaufstellen
Meine Eltern sind meine Anlaufstelle.
radzić sobie, rozumieć się
Z moim ojcem dobrze mi się układa.
start learning
auskommen
Mit meinem Vater komme ich gut aus.
związek, relacja
start learning
die Beziehung, die Beziehungen
wychodzić komuś naprzeciw, iść na rękę
Moi rodzice często idą mi na rękę.
start learning
entgegen-kommen (Dativ)
Meine Eltern kommen mir oft entgegen.
poważny
start learning
ernst
swoboda, wolność
Moi rodzice nie pozwalają mi na wiele.
start learning
der Freiraum
Meine Eltern lassen mir fast keinen Freiraum.
panować
Bei uns herrscht eine lockere Atmosphäre.
start learning
herrschen, U nas panuje luźna atmosfera
interesować się (kimś, czymś)
start learning
interessieren, sich für, Akkusativ
pozwalać, kazać
Moi rodzice nie pozwalają mi wychodzić.
start learning
lassen
Meine Eltern lassen mich nicht ausgehen.
liberalny/a
start learning
leberal
sfera prywatna, intymna
Moja rodzina respektuje moją prywatność
start learning
die Privatsphäre
Meine Familie respektiert meine Privatshäre.
rodzina, w której partnerzy wnoszą do związku dzieci z poprzednich związków
die Patchwork Familien
start learning
die Patchwork-Familie
doradzać
start learning
raten
winny/a
start learning
schuldig
surowy/a, wymagający/a
start learning
streng
stosunek
mieć dobre stosunki (z kimś)
start learning
das Verhältnis
ein gutes Verhältnis haben zu, Dativ
wyrozumiały
start learning
verständnisvoll
rozumieć się (z)
start learning
verstehen, sich mit, Dativ
zaufanie
mieć (do kogoś) zaufanie
start learning
das Vertrauen
Vertrauen haben zu, Dativ
radzić sobie
start learning
zurechtkommen
wiek
być w tym samym wieku
start learning
das Alter
im gleichen Alter sein
małe dziecko (do 6 roku życia)
start learning
das Kleinkind, die Kleinkinder
dziecko (6-14 rok życia)
start learning
das Kind, die Kinder
nastolatek/nastolatka (14-18rok życia)
start learning
der Jugendliche, die Jugendliche, die Jugendlichen
młody/a dorosły/a (18-21 rok życia)
start learning
der Heranwachsende, die Heranwachsende, die Heranwachsenden
dorosły/a (od 18 roku życia)
start learning
der Erwachsene, die Erwachsene, die Erwachsenen
senior, seniorka (od 65 roku życia)
start learning
der Senior, die Senioren, die Seniorin, die Seniorinen
otwierać
otwierać drzwi
start learning
aufmachen
die Tür aufmachen
sprzątać
Sam sprzątam swój pokój.
start learning
aufräumen
Ich räume mein Zimmer selbst auf.
przynosić ze sobą
start learning
mitbringen
obejmować
Babcia obejmuje wnuczkę.
start learning
umarmen
Die Oma umarmt die Enkelin.
przedsiębrać, organizować
Ja i mój ojciec dużo razem organizujemy.
start learning
unternehmen
Ich unternehme viel mit meinem Vater.

You must sign in to write a comment