L'ecole słówka szkoła

 0    123 flashcards    paula777serce
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zrezygnować ze szkoły
start learning
abandonner l'école
dostać się do liceum/ na studia
start learning
entrer au lycee, a la fac
zdać na wyższą uczelnię
start learning
entrer dans une grande ecole
zostać przyjętym na uniwersytet
start learning
atre admis à l'université
być dobrym/słabym uczniem z chemii, języków
start learning
être un bon / mauvais en chimie, langues
mieć dyplom ukończenia Uniwersytetu Warszawskiego
start learning
etre diplôme de l'Université de Varsovie
zostać zwolnionym z zajęć/ z egzaminu
start learning
être dispense du cours / d'exam
(nie) mieć zdolności do języków
start learning
(Ne pas) etre doue pour les langues
robić postępy
start learning
etre en progression
zostać (o godzinę) dłużej w szkole za karę
start learning
avoir une heure de colle
być w klasie maturalnej
start learning
etre en terminale
być studentem wydziału medycyny
start learning
être un étudiant de la Faculté de médecine
być studentem farmacji
start learning
être un étudiant en pharmacie
być mocnym z angielskiego
start learning
etre fort en anglais
zostać przepytanym z chemii
start learning
etre interroge en chimie
być ostatnim/pierwszym uczniem w klasie
start learning
etre le dernier / premier étudiant de la classe
zostać oblanym na maturze
start learning
etre colle au bac
zostać wydalonym ze szkoły
start learning
etre renvoye de l'ecole
skończyć studia prawnicze
start learning
faire des etudes de droit
ukończyć wyższe studia
start learning
faire des etudes secondaires
zrobić postępy
start learning
faire des progres
włożyć w coś więcej wysiłku
start learning
faire plus d'efforts
odrobić pracę domową
start learning
faire ses devoirs
złożyć podanie o stypendium
start learning
faire une demande de bourse
kształcić się
start learning
faire une formation
skarcić ucznia
start learning
gronder un eleve
zamieszkać w kampusie
start learning
habiter en cite-U
zapisać się na studia
start learning
inscrire à la fac
zjeść w stołówce
start learning
manger à la cantine
zjeść w stołówce uniwersyteckiej
start learning
manger au resto-U
poprawnie posługiwać się językiem
start learning
manier correctement la langue
opuścić zajęcia
start learning
manquer les cours
wykazać zainteresowanie rysunkiem
start learning
se montrer intéressé par le dessin
zrezygnować ze szkoły
start learning
abandonner l'école
przyłożyć się do pracy
start learning
acharner dans son travail
poprawić swoje wyniki
start learning
améliorer ses resultats
prowadzić zajęcia wyrównawcze dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi
start learning
animer un atelier pour les eleves en difficulte
nauczyć się czegoś na pamięć
start learning
apprendre quelque chose par coeur
nauczyć się lekcji
start learning
apprendre une leçon
pogłębić wiedzę z jakiegoś przedmiotu
start learning
approfondir la connaissance d'une matiere
oblać uzyskanie przedmiotu
start learning
arroser son diplome
mieć zajęcia
start learning
avoir cours
mieć dobre/złe oceny
start learning
avoir de bonnes / mauvaises notes
mieć zdolności do jakiegoś przedmiotu
start learning
avoir les dispositions pour une matiere
mieć braki
start learning
avoir des lacunes
mieć zajęcia z francuskiego
start learning
avoir francais
otrzymać połowę punktów
start learning
avoir la moyenne
mieć pana L. od historii
start learning
avoir M. L. en histoire
otrzymać dyplom z dobrą oceną
start learning
avoir un diplome avec mention bien
mieś sprawdzian
start learning
avoir un controle
mieć zajęcia z francuskiego
start learning
avoir des cours de francais
być odpytywanym
start learning
avoir une interrogation
mieć licencjat
start learning
avoir une licence
wkuwać do egzaminu
start learning
bucher pour un exam
odrobić byle jak pracę domową
start learning
bacler ses devoirs
wybrać promotora swojej pracy doktoranckiej
start learning
choisir son directeur de these
wybrać kierunek kształcenia
start learning
choisir un orientation de formation
uzupełnić braki
start learning
combler les lacunes
popełnić błąd
start learning
commettre une erreur
sprawdzać coś w słoniku
start learning
consulter un dictionnaire
ściągać od kolegi
start learning
copier sur son camarade
sprawdzać prace uczniów
start learning
corriger des copies
obrzydzić komuś szkołę
start learning
degouter qqn de l'ecole
złożyć teczkę z dokumentami wymaganymi przy zapisach
start learning
deposer in dossier d'inscription
udzielać korepetycji
start learning
donner des cours particuliers
prowadzić wykład
start learning
donner un cours magistral
zadać karną pracę domową
start learning
donner une punition a faire a la maison
nie zdać matury
start learning
echouer a un exam
wypożyczyć książkę w bibliotece
start learning
emprunter un livre a la bibliothèque
uzyskać średnią
start learning
obtenir une moyenne
uzyskać dyplom magisterski
start learning
obtenir son master
uzyskać dyplom ukończenia studiów
start learning
obtenir un diplôme de fin d'etudes
otrzymać ocenę
start learning
obtenir une note
otrzymać stypendium
start learning
recevoir une bourse
zdać do następnej klasy
start learning
passer dans la classe superieure
zdawać kolokwia
start learning
passer des partiels
zdawać egzamin wstępny
start learning
passer un concours d'entrée
zdawać ustny/pisemny egzamin
start learning
passer un exam oral/ecrit
zdać maturę
start learning
passe le bac
płacić czesne
start learning
payer les frais de scolarité
zapłacić wpisowe
start learning
payer des frais d'inscription
szlifować znajomość języka obcego
start learning
perfectionner dans une langue etrangere
ściągać na egzaminie
start learning
pomper a un exam
zadać pytanie
start learning
poser une question
spotkać się z nauczycielem syna
start learning
prendre rendez-vous avec le professeur de son fils
wziąć rok urlopu naukowego
start learning
prendre une année sabbatique
pobierać korepetycje
start learning
prendre des cours particuliers
przygotować się do obrony dyplomu
start learning
préparer à la soutenance d'un diplôme
przygotować się do matury
start learning
préparer le bac
obronić pracę doktorską
start learning
défendre une thèse
przygotować się do egzaminów wstępnych
start learning
préparer aux examens d'entrée
przygotowywać się do egzaminów dyplomowych
start learning
preparer un diplome
stawić się na egzamin
start learning
presenter a un examen
rzucić szkołę
start learning
quitter l'école
przynieść dobre złe oceny
start learning
ramener de bonnes mauvaises notes
naskarżyć nauczycielowi
start learning
rapporter au maitre
oblać maturę
start learning
rater le bac
uzupełnić materiał z lekcji
start learning
rattraper une lecon
dostać naganę
start learning
recevoir une punition
wyrecytować regułkę gramatyczną
start learning
réciter la règle de grammaire
poprawić błąd
start learning
corriger l'erreur
powtarzać klasę
start learning
redoubler une classe
zostać dwa lata w tej samej klasie
start learning
rester deux ans dans la même classe
zdać maturę
start learning
reussir au bac
powtórzyć materiał z lekcji
start learning
reviser ses lecons
chodzić na wagary
start learning
secher les cours
ukończyć wyższą uczelnię
start learning
sortir d'une grande ecole
uczęszczać na wykłady
start learning
suivre des cours magistraux
kształcić się
start learning
suivre une formation
mieć dyżur dydaktyczny
start learning
tenir une permanence
zaliczyć przedmiot
start learning
valider une matiere
mieć dziurę w pamięci
start learning
avoir un trou dans mémoire
znać się na rzeczy
start learning
connaitre un rayon
mieć coś w jednym palcu
start learning
connaitre qch sur le bout des doigts
bazgrać jak kura pazurem
start learning
ecrire comme un cochon
przejść na wyższy poziom
start learning
entrer dans la cour des grands
być starej daty
start learning
etre de la vieille ecole
być najgorszym w klasie
start learning
etre la lanterne rouge de la classe
rozwodzić się
start learning
faire de la litterature
pisać drobnym maczkiem
start learning
faire des pattes de mouches
chodzić na wagary
start learning
faire l'ecole buisonniere
ruszyć głową
start learning
faire travailler son cerveau
kaleczyć francuski
start learning
parler francais comme une vache espagnole

You must sign in to write a comment